Basson, Thomas

1555 - 1613

Engels drukker te Leiden

Werken

The conjugations in English and Netherdutche, according as Gabriel Meurier hath ordayned the same, in Netherdutche, and Frenche = De conjugatien in Engelsch ende Nederduytsche, also de selve door Gabriel Meurier in Nederduytsche ende Franchoyse zijn gemaeckt ende gheordonneert / [by Thomas Basson]. - Leyden : Thomas Basson, 1586. - 56 p. ; in-4
Exemplaar: UB Leiden

Ondecking van tovery / Eerst bescreven in Engelsch door Reinald scot, ende nu tot ghemeyn oorbaer verduyscht door Thomas Basson: Die hier oock by ghevoucht heeft d'Historie vande tovenaers, ghenaemt Vaudoisen ... Noch een extract uyt t'Pleydoye van M. Loys Severyn ... daer in ghehandelt wert van de proef vant waeter. Mitsgaders t'ghevoelen vande heere professoren tot Leyden aengaende de selfde proef. - Tot Leyden : by Thomas Basson, 1609. - in-8. BMN II: 61. Exemplaar: UvA, Amsterdam

Ondecking van tovery, / eerst bescreven in Engelsch door Reinald Scot, ende nu tot ghemeyn oorbaer verduyscht door Thomas Baßon: die hier oock by ghevoucht heeft d'historie vande tovenaers, ghenaemt Vaudoisen, t'Atrecht int'Graefschap van Artoys inde iaeren van 1459, 60 en 61 omgebracht .... - Tot Leyden : by Thomas Basson, 1609. - [32], 318 (i.e. 320) p. ; in-8. BMN II: 61. Exemplaren: RU Groningen, UB Leiden

Literatuur

Niet in de biografische woordenboeken.

Thomas Basson, 1555-1613 : English printer at Leiden / J.A. van Dorsten. - Leiden : Universitaire Pers, 1961. - X, 126 p. : ill, krt, autogr. ; 22 cm. - (Publications of the Sir Thomas Browne Institute, Leiden. Special series ; no. 1)