Arend [Arent] van Dorp

1528? - Den Haag, 2 augustus 1600

Biografie

[volgt]

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden IV (Haarlem, 1858) 280-283

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 139-141 (A.W. Sijthoff)

Brieven en andere onuitgegeven stukken van Jonkheer Arent van Dorp / B.J.N. Scheuren (ed.) - Utrecht, [1887]