Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dutch Revolt
Huyter_Jan_de

​​Jan de Huyter


Jan was afkomstig uit een rijke, rooms-katholieke familie uit Delft. Hij adviseerde de koninklijke troepen bij het beleg van Leiden in 1573-1574. De kanunnik en geschiedschrijver Pontus de Huyter (Heuterus​, 1535-1602) was een natuurlijke zoon van zijn grootvader Jan de Huyter.

Raymond Fagel

​Literatuur

Bernardino de Mendoza, Comentarios de las guerras de los Países Bajos (Guadalajara 1592)