Haamstede, Adriaan van

 

Literatuur

Guido Marnef, `Publiek versus geheim. Adriaan van Haamstede en zijn streven naar een publieke kerk te Antwerpen in 1558', in: Qui valet ingenio : liber amicorum aangeboden aan Dr. Johan Decavele ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarchivaris van Gent / onder redactie van Joris De Zutter, Leen Charles, André Capiteyn. - Gent : Stichting Mens en Kultuur, 1996, p. 373-383