Malderé, Jacob van (Malleré)

Edelman in dienst van prins Willem van Oranje, vertegenwoordiger van Zeeland in de onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand.

?, ? - Middelburg, 16 november 1617


Biografie

[in bewerking]

Bronnen

Den Haag, KB : KA 123
"Rapport ofte verhael van tgene dat inde legatie aanden [...] coninck [van Frankrijk, Hendrik IV] byden [...] heere Walraven heere tot Brederode [...] etc. ende heeren Cornelis vander Mijle [...], Jaques van Malderee [...] is geproponeert, gehandelt ende tot afscheyt gegeven, anno 1610, 20 May". - [S.l.], 1610 of later. - Papier, 19 fol. ; in-2. Herkomstgeschiedenis: P. Bondam (auctie B. Wild en J. Altheer te Utrecht, 1 okt. e.v. 1800, cat. p. 218 nr. 118). G. en J. Meerman (auctie S. en J. Luchtmans te Den Haag, 8 juni e.v. 1824, cat. dl. #, p. # nr. 979 in #.)

Den Haag, KB : 130 B 18: Grafmonumenten in Nederlandse kerken ; deel 3, fol. 23
Afbeelding van het grafmonument van Jacques de Malderé (-1617) en zijn echtgenote Margaretha van Berchem (-1618) / door Pieter Snijders (ca. 1735-na 1792). - [Middelburg], 1768. - Papier, 1 fol. : Gewassen pentekening

 

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XII (eerste deel) (Haarlem, 1869) 101-102 (Jacob van Malderée)

Biographie Nationale de Belgique 13 (Bruxelles, 1894-1895) 221-223 (J. Frederichs) (Malderée, Jacques de)

Nationaal Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V (Leiden, 1921) 335-336 (P.J. Blok) (Malderé, Jacques de)