Malsem [Maltisen], Stein van

? - ?

Deens krijgsman in Friese dienst

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XII, eerste stuk (Haarlem, 1869) 110-112