Mancicidor, Juan de

Spaans ambtenaar in dienst van Albertus van Oostenrijk

Spanje, ? - ?, voor 30 mei 1618

Biografie

Deze Spaanse ambtenaar maakte school in Madrid onder Juan de Idiaquez, staatssecretaris van Filips II. Hij kwam naar de Nederlanden met Albertus van Oostenrijk toen deze in 1596 gouverneur-generaal van de Nederlanden werd. Mancicidor was tot zijn dood in 1618 een van de invloedrijkste adviseurs van Albertus. Als secretaris van staat en oorlog was hij degene die vorm gaf aan de organisatie van het bestuur en van de defensie. Hij voerde de geheime correspondenie tussen Albertus en Filips III, en verzorgde de briefwisseling met de Spaanse ambassadeurs en bestuurders elders in Europa. Elk bevel voor het leger droeg ook zijn handtekening naast die van de aartshertog. Als lid van de Raad van State naast Albertus en Isabella oefende hij een grote invloed uit op de Brusselse politiek. Hij moest het juiste midden zien te houden tussen enerzijds de aartshertogen en anderzijds de Spaanse koning, die graag de Nederlanden weer aan de Spaanse kroon wilde trekken na de dood van één van de aartshertogen. Mancicidor fungeerde dus in feite als een goed ingelichte informant van de Spaanse koning. Hij maakte ook deel uit van de delegatie die met de Republiek tot overeenstemming kwam inzake het Twaalfjarig Bestand (ondertekend op 9 april 1609).

Anton van der Lem
(op basis van de tekst in de B.N.d.B.)

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden: niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique 30 (Bruxelles, 1959) 534-536 (J. Lefèvre)

Nationaal Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Don Juan de Mancicidor secrétaire d'État et de Guerre de l'archiduc Albert (1596-1618) / J. Lefèvrej. In: Revue belge de philologie et d'histoire = Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis, ISSN 0035-0818: vol. 4 (1925), afl. 4, pag. 697-714.
URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1925_num_4_4_6361

Instructie gegeven by hare Hoocheden aenden Marq. Ambr. Spinola, den President Richardot, den Secr. Mancicidor, Pater Commissaris gen. ende den Audiencier Verreycken, Ghedep. van weghen hare Hoocheden tot de handelinge van Vrede, tusschen den Kon. van Spangien ende hare voorsz. Hoocheden ter eenre, ende de Staten gen. ter ander zyden / wt het Fransoys. - [S.l. : s.n.], 1608. - .. p. ; .. p. Tiele 733.

Copye vande instructie by hare hoocheden ghegheven aenden marquis Ambrosio Spinola, den president Richardot, Mancicidor secretaris ... ende den audiencier Verreycken ... tot het tractaet ... van peyse, tusschen den coninck van Spagnien ... ende ... de Staten Generael der Vereenichde Provintien ... / Wt het Fransche vertaelt. - [S.l.] : [s.n.], 1608. - 4. Knuttel 1534.

Copie de l'instruction donné par leur altesses, au marquis Ambrosio Spinola, le president Richardot, secretaire Mancicidor ... & l'audiencier Verreycken ... au traicté de paix entre le roy d'Espaigne ... & ... les Estatz Generaulx des Provinces Unies .... - [S.l.] : [s.n.], 1608. - 4 Knuttel 1533.

Copie de l'instrvction donné par leurs altesses, au marquis Ambrosio Spinola, le president Richardot, secretaire Mancicidor, pere commissaire general, & l'audiencier Verreycken, deputez de par leur altesses au traicté de paix ... - [S.l. : s.n.], 1608. - [8] p. ; in-4. - [A] 4. Gedagtek.: les xvj. de Ianuier 1608. - Knuttel 1532. Tiele 730.