Godfried van Mierlo

Mierlo 2 februari 1518 - Deventer 21 juli 1587

Biografie

Godfried trad op zestienjarige leeftijd toe tot de Dominicanen en maakte zijn studie voor het priesterschap in Leuven af. In 1552 werd hij prior van het Andreasklooster te Utrecht. De Dominicanen kozen Godfried in 1559 tot provinciaal van hun orde. Hij schijnt een begaafd prediker te zijn geweest die zijn gehoor kon boeien. Als provinciaal deed Godfried dit te Amsterdam en Haarlem. In de laatste stad vroeg bisschop Nicolaas van Nieuwland hem in 1569 om zijn vicaris-generaal te worden. In december 1570 volgde de benoeming tot bisschop als opvolger van Nieuwland. De bisschop van Antwerpen, Sonnius, wijdde hem op 11 februari 1571.

Godfried bleef koningsgezind toen Haarlem in 1572 naar de rebellen over ging, maar zag zich gedwongen om de godsdienstvrede te tekenen en de kerk op de Bakenessergracht af te staan aan de gereformeerden. In 1573 vertrok hij naar het koningsgezinde Amsterdam. Nadat Haarlem door het koninklijke leger was ingenomen keerde Godfried terug naar de stad. In 1578 kwam Haarlem wederom aan de kant van de opstandelingen en opnieuw vertrok Godfried naar Amsterdam. Toen ook in Amsterdam de gereformeerden de macht grepen, leidde hij een zwervend bestaan. In Rome verschafte Godfried de paus inlichtingen over de situatie in de Nederlanden. Uiteindelijk vond hij onderdak bij zusters in Bonn. In 1582 werd Godfried wijbisschop van Münster.

Na de inname van Deventer door het koninklijke leger in 1587, was Godfried blijkbaar de gedoodverfde nieuwe bisschop voor deze stad. Zover kwam het echter niet. Kort na de inwijding van het hoofdaltaar in de Sint Lebuinuskerk stierf Godfried aan de pest. Hij werd bijgezet in de bisschopskelder van deze kerk. Op zijn grafsteen stond in het Latijn: 'Hier ligt Godfried van Mierlo, een bisschop bedeeld met zeldzame kennis en bewonderingswaardig om zijn milde, vredelievende inborst.'

Erik Swart

Ontleend aan: Herman Kruissink ed., Deventer als bisschopszetel, z.p. juli 1986.​