Toelichting

In deze rubriek komen de personen aan de orde die een rol hebben gespeeld in verband met de Opstand in de Nederlanden, hetzij op internationaal of nationaal niveau, hetzij op gewestelijk of plaatselijk niveau. Naar het voorbeeld van de biografische woordenboeken Contemporaries of Erasmus, moet dit onderdeel van het programma op langere termijn een Contemporaries of the Revolt worden.

De lemmata vallen in twee soorten uiteen. De vet weergegeven namen bieden tevens een nieuw geschreven biografie; in de normaal weergegeven namen is deze biografische schets (nog) niet aangeboden, maar vindt de gebruiker na de persoonsgegevens in ieder geval een bibliografisch overzicht. Behalve de door de redactie geselecteerde hoofdfiguren komen die personen aan de orde over wie sinds de verschijning van het NNBW. nieuwe literatuur verschenen is.

In de nieuw geschreven biografische schetsen ligt het accent op de betrokkenheid van de behandelde personen (staatslieden, veldheren, bestuurders, kooplieden, dichters etc.) bij de gebeurtenissen in de Nederlanden. Andere gebeurtenissen die in het leven van de betrokken figuren belangrijk zijn, komen slechts zijdelings aan de orde. Zo gaat in de levensbeschrijving van Don Juan van Oostenrijk de aandacht uit naar de periode waarin hij gouverneur-generaal in de Nederlanden was en niet naar de daaraan voorafgaande strijd in Spanje en tegen de Turken.

De biografieën zijn als volgt opgezet:

Achternaam, Voornaam

Geboorteplaats, datum - Sterfplaats, datum

Korte omschrijving van functie, gevolgd door naamsvarianten

Afbeelding

Indien aanwezig

Biografie

Levensschets met bijzondere aandacht voor de Opstand in de Nederlanden

Nota bene

Ruimte voor bijzondere opmerkingen

Bijzonderheden

Aandacht voor afbeeldingen, handschriften e.d., met name voor het materiaal in de UB Leiden.

Lijfspreuk en wapen

Indien aanwezig

Naam van de auteur

Literatuur

Eerst de vermelding in de biografische naslagwerken; daarna de literatuur in chronologische volgorde, het nieuwste boek bovenaan.