Ulloa, Alonso d'

Spaans militair in de Nederlanden

Plaats en tijdstip van geboorte en overlijden onbekend.

Biografie

Alonso d'Ulloa was maestro del campo in het leger van de hertog van Alva; hij stond aan het hoofd van het tercio van Napels. Op 30 augustus 1567 bezette hij de stad Gent en het Gravensteen, waarbij hij de burgers zwaar intimideerde. Hij eiste de sleutels van de stad op en liet de eerste schepen, Jan Damman, oplichten. Het bevel over het Gravensteen droeg hij in opdracht van Alva over aan Salinas. Toen de graaf van Egmond, ooit zelf bevelhebber van het Gravensteen, er gevangen gehouden werd, wekte de minzame houding van Salinas tegenover de graaf grote verontwaardiging bij Ulloa en kwam het tot een stevig conflict tussen Salinas en hem. Ulloa nam deel aan de militaire campagnes tegen de rebellen, maar keerde al in 1570 naar Spanje terug. Alva beval hem aan in de gunst van Filips II, maar waar Ulloa is gestorven en wanneer, is onbekend.
            Lange tijd, tot ver in de negentiende eeuw, werd hij identiek gehouden met de auteur die in het Spaans een boek publiceerde over de gebeurtenissen in de Nederlanden in die jaren. Dit is echter een andere persoon, namelijk de Venetiaanse broodschrijver Alfonso Ulloa.

Anton van der Lem

 

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden: niet opgenomen

Biographie Nationale de Belgique 25 (Bruxelles, 1930-1932) 905-906 (H. Nowé)

Nationaal Biografisch Woordenboek: niet opgenomen.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Nouvelle Biographie Nationale:

Robert Fruin, Verspreide Geschriften (11 dln., Den Haag, 1900-1905) VII, 235 : Gachard vergist zich; VG VIII, 328 : Bakhuizen beweert trots ontdekt te hebben dat het twee verschillende Ulloa’s zijn, maar Michaud, Biographie Universelle, wist al beter.