Francis Vere

Essex, 1560 of 1561 - Portsmouth, 28 augustus 1609

Een van de belangrijkste bevelhebbers van Engelse troepen in de Republiek.

Literatuur

Oxford Dictionary of National Biography