Winwood, Ralph

Engels diplomaat en minister, gezant van de Engelse kroon in Den Haag

Aynho (Northamptonshire), 1562/3 - Londen, 28 oktober 1617


Biografie

Oxford Dictionary of National Biography


Werken

Oratie ghedaen door den doorluchtigen [...] heere Rodolphus Winwood ridder, ambassadeur van weghen syne maiesteydt van groot Britannien, etc. aende [...] Staten Generael [...] aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij. - [Amsterdam, B. Jansz], 1611, 1611. - in-4. - A4. Knuttel 1864.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1699; KL.GES 1611

Oratie ghedaen door den doorluchtighen [...] heere Rodolphus VVinvvood ridder, ambassadeur van weghen syne majesteyt van groot Britannien, etc. aende [...] Staten generael [...] aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij. - 1611, 1611. - in-4. - A4. Knuttel 1865.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140

Antwoorde der E. hoochmogende heeren Staten Generael: op d'eerste oratie ghedaen vanden heer Rodolphus Winwood, ambassadeur der con. maiesteyt van groot Britannien: aengaende de beroepinge D. Conradi Vorstij. - [1611], [1611]. - in-4. - A2
Issued 01-10-1611. - Title in some copies: Antwoorde der E. hoochmogende heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant [...] Aengaende de beroepinghe D. Conradi Vorstij. - Knuttel 1867.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140; THYSPF 1700; THYSPF 1700a

De tweede oratie ghedaen door ... Rodolphus Windwood ... aende ... Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, aengaende de beroepinghe Conradi Vorstii, tot de professie der H. Theologie in de Universiteyt tot Leyden. Item vande leere ende discipulen Arminij, ende anders. - [S.l.] : [s.n.], 1611. - [8] p. ; in-4. - [A] 4. Knuttel 1874.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 1611; KL.GES 140

De derde oratie of diepe protestatie vanden coning van Enghelandt, ghelevert inde vergaderinge van [...] de Staten Generael. / (By Ralph Winwood). - [1611], [1611]. - in-4. - A2. Knuttel 1882.
Plaatsingscode UB Leiden: KL.GES 140; PAMFLT 1611: 949; THYSPF 1702

Bronnen

Den Haag, KB : 131 D 53: Brieven en stukken betreffende onderhandelingen van gezanten der Staten-Generaal met Engeland ; fol. 34-37
Geloofsbrieven voor de gezanten Winwood en Ruffy / afgegeven door Jacobus I, koning van Engeland (1603-1625), en Hendrik IV, koning van Frankrijk (1589-1610). - 12 sept. en 2 dec. 1609. Kopieën.

Memorials of affairs of state in the reigns of queen Elizabeth and king James I : collected , chiefly from the original papers of Ralph Winwood : comprehending likewise the Negotiations of Hen. Neville ... at the Corts of France and Spain, and in Holland, Venice ... / by E. Sawyer. - London, 1725. - 3 dln. : ill. ; fol
Plaatsingscode UB Leiden: 406 A 8-10; 1014 A 15-17
 

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden: niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Oxford Dictionary of National Biography 59 (Oxford, 2004) 821-825 (Mark Greengrass)