Requesens i de Zúñiga, Lluís de

Barcelona, 25 augustus 1528 - Brussel, 5 maart 1576

Catalaans edelman, gouverneur-generaal van de Nederlanden 1573-1576

 

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden XVI (Haarlem, 1874) 272-273

Biographie Nationale de Belgique XIX (Bruxelles, 1907) 148-155 (Ernest Gossart)

Diccionari Biogràfic IV (Barcelona, 1970) 63-64

Nationaal Biografisch Woordenboek: niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek II (Leiden, 1912) 1196-1200

Versele, Julie, 'Las razones de la elección de Don Luís de Requesens como gobernador general de los Países Bajos tras la retirada del duque de Alba (1573)', Studia Historica. Historia Moderna, vol. 28, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006.

Un Catalàn en Flandes : Don Luis de Requesens y Zuñiga, 1573-1576 / Hugo de Schepper. - Barcelona : Universitat de Barcelona, 1998. - p 157-167. ; 24 cm
Overdruk uit: Pedralbes : revista d'historia moderna ; Vol. 18 (1998) p.157-167.

Bureaucratie en politiek : de opvolging van de hertog van Alva in de landvoogdij over de Nederlanden / Joop de Wolff. In: Bureaucraten betrapt : historische opstellen: (2001), p. 82-108, 247-251.

Was Don Luis de Requeséns (1528-1576) arm of rijk? / Rob Hendriks
In: Ex tempore : periodiek voor de studierichting geschiedenis van de KU Nijmegen, ISSN 0920-9581: vol. 13 (1994), afl. 1 [= 37], pag. 5-14.

Luis de Requesens en la Europa del siglo XVI / Adro Xavier. - Madrid : Vassallo de Mumbert, [1984]. - 527 p. : ill. ; 25 cm. ISBN 84-7335-061-8

The governorship of Don Luis de Requesens, 1573-76. A spanish view / A.W. Lovett
In: European studies review, ISSN 0014-3111: vol. 2 (1972), pag. 187-199.

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. - 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. - Met lit.opg.
II: Onder Requesens (1573-1576). - 1952. - 26 p. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. XIV, nr. 1). Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 14: 1

Hooft's portret van Requesens / [door] J. Kamerbeek Jr.
In: De nieuwe taalgids : tweemaandelijks tijdschrift, ISSN 0028-9922: vol. 44 (1951), afl. 2, pag. 74.

La embajada de don Luis de Requeséns en Roma por Felipe II cerca de Pío IV y Pío V, 1563-1569 : Estudio documentado con materiales inéditos. - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores Escuela Diplomática, 1950. - 215 p. ; 24 cm. Bibliography: p. 211-215.

De Antwerpse "Raad van Justitie" van Alva tot Requesens (1571-1575) / door F. Prims. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950. - 23 p. ; 26 cm. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 5). Met een bijlage in het Frans.

El Comendador mayor de Castilla Don Luis de Requeséns en el gobierno de Milán 1571-1573 : estudio y narración documentada de fuentes inéditas / por José M.a March. - 2a ed. - Madrid, 1946. - ill.

La batalla de Lepanto y Don Luis de Requeséns, lugarteniente general de la mar : con nuevos documentos históricos / por José M.a March. - Madrid : Ministerio de Asuntos Exteriores, relaciones culturales, 1944. - 93 p. : ill., portr., facs. ; 29 cm. Bevat brieven van Luis de Requeséns aan Philips II e.a., 1-21 Nov. 1571. - Index.

El Comendador mayor de Castilla Don Luis de Requeséns en el gobierno de Milán 1571-1573 : estudio y narración documentada de fuentes inéditas / por José M.a March. - Madrid : Edición del Ministerio de Asuntos Exteriores, relaciones culturales, 1943. - 413 p. : ill. ; 28 cm. Index.

La correspondance diplomatique de Don Juan de Zúñiga y Requesens à la Bibliothèque publique et universitaire de la ville de Genève (Collection Edouard Favre) / par Henry Biaudet. - Genève : Chaulmontet, 1912. - 41 p. ; 25 cm. - (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B ; 8, 2) (Études romaines ; 4, 2)

Pio IV y Felipe Segundo : primeros diez meses de la embajada de Don Luis de Requesens en Roma, 1563-64 / [ed. por Feliciano Ramirez de Arellano de la Fuentesanta del Valle, y José Sanchez Rayón]. - Madrid : Marco, 1891. - XX, 452 p. ; 19 cm. - (Colección de libros españoles raros o curiosos ; tomo 20). Brieven van Felipe II, Luis de Requesens e.a.

Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II / publ. par le baron Kervyn de Lettenhove. - Bruxelles : Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Commission Royale d'Histoire, 1882-1900. - 11 dl. ; 30 cm. - (Collection de Chronique Belges inédites)
Dl. XI: continué par L. Gilliodts-van Severen.

Requesens 1573-1576 / H.Q. Janssen. - Utrecht : Van Bentum, 1875. - 16 p. ; 24 cm. - (Voor drie honderd jaren ; jrg. 1873-74, nr. 6)

Lettres inédites de Don Louis de Requesens / par J.L.A. Diegerick. - Utrecht : Kemink, 1859. - 23 p. ; 20 cm. Overdr. uit: Chronique / Société historique d'Utrecht.

Don Luis de Requesens y de unica. - [Amsterdam, Schleijer; Haarlem, De Haan; Leiden, Van Santen], [1851]

Prent
Portret van Luís de Requesens y Zuñiga (1527-1576), gouverneur-generaal van de Nederlanden (1573-1576).. - Volgens Van Someren op staal gegraveerd.. - Bron: J.P. Arend, Algemeene geschiedenis des vaderlands ..., Amsterdam etc., 1840-1882, 5 dln., dl. 2, 5e stuk (1851), p. 490. - r.o. : J.F.C. Reckleben sculps.. - m.o. : [Titel]. - Van Someren I: 16.

Eime di monsignor D. Simone Rau, e Requesens / reveduta e corretta. - nuova edizione. - Napoli : presso Guiseppe-Maria Porcelli, 1782. - XXXI, [I], 294 p. : ill. ; .. cm

Portret van Luís de Requesens y Zuñiga (1527-1576), gouverneur-generaal van de Nederlanden (1573-1576).. - Bron: Emanuel van Meteren, Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, Gorinchem en Breda, 1748-1761, 9 dln., in dl. 2, p.212 (Van Someren). - Bron: Emanuel van Meteren, Oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen en derzelver nabuuren ..., Amsterdam, 1786, 10 dln., in dl. 2, p.212 (Van Someren). - l.o. : C.F. Fritsch fecit. - m.o. : [Titel]. - Van Someren I: 36.

Origine des trovbles et remvement d'affaires de pays de Flandre pendant le gouuernement du duc d'Alue, don Loïs de Requesens, du Comte de Mansfeld et de ... don Jean d'Austrie, grant profligateur des Rebelles, nagveres decedé en la ville de Namur etc. - A Paris : par Jean d'Ongois, 1578. - 16 p. ; 8

Vriendelicke vermaninghe aen de heeren de Staten van Brabandt, Vlaenderen, &c. op de supplicatie by hen aen Don Loys de Requesens et de Cuniuga [...] ouerghegheuen. - Delft, [A. Hendricksz.], 1574, 1574. - in-4. - A-B4 C1. TB 5395. - Knuttel 220.