Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dutch Revolt
Bezit_verloren_weinig_verloren

​Bezit verloren, weinig verloren; leven verloren, veel verloren; de eer verloren, alles verloren

Edel gezegde, kenmerkend voor het adellijke zelfbeeld in de vroegmoderne tijd. Dit eerbegrip hield nauw verband met andere edele deugden, zoals virtus, dat in de Romeinse Oudheid onder andere de connotaties had van dapperheid, moed en mannelijkheid.

Yme Kuiper

Literatuur

Yme Kuiper, 'Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600', in: Hanno Brand, Joop W. Koopmans (red.), Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020) (Hilversum, 2020), 77-96, hier 83, n. 31.

M. Kist en H. Wind, Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama's Geschriften (Hilversum, 2003), 'Titelverantwoording'.