Christo et ecclesiae

 

Latijn. Vertaling: Voor Christus en de kerk.

Dit stond als opschrift boven de poort van de universiteit van Friesland te Franeker. Deze tweede universiteit van de noordelijke Nederlanden was opgericht in 1585, vooral met het oog op de opleiding van predikanten.