​​Bibliografie


A

Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636), P. Gerbenzon ed. (Hilversum, 1993)

Abels, Paul H.A.M., Vensters des hemels en vensters op de wereld. De 'protestantse glazen' als politiek manifest (Gouda, 1999) (Goudse Glazendag 1999)

Abendanon, J.H., 'De vlootaanval onder bevel van jhr. Pieter van der Does op de Canarische eilanden en het eiland Santo Thomé in 1599 volgens Nederlandsche en Spaansche bronnen', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 8 (1921) 14-63

Adams, Simon, The Armada campaign of 1588 (z.p. 1988)

Adriaenssen, Leo, Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meijerij van Den Bosch, 1572-1629 (Tilburg, 2007)

Aerts, E., e.a. De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) (2 dln., Brussel, 1994)

Aerts, E., 'Spanje of Oranje? Loyale en dissidente rekenkamers in Brabant en Vlaanderen bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1577-1585)', in:   Miscellanea archivistica. Studia nr. 118, Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1999, 9-46.

Alberts, A., en J.E. Verlaan, Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581. Plakkaat van Verlating 1581. Met enige begeleidende correspondentie (Weesp, 1980)

Allaire, Bernard, 'Le décodage de la correspondance chiffrée des diplomates espagnols au XVIe siècle', in: Pierre Albert red., Correspondre jadis et naguère (Paris, 1997)

Allen, Paul C., Philip III and the Pax Hispanica, 1598-1621 : the failure of grand strategy (New Haven, CT, 2000)

Altmeyer, J.J., Une succursale du tribunal de sang (Bruxelles, 1853)

Alvarez de Toledo, Luisa Isabel, Alonso Pérez de Guzman, general de la Invencible (2 dln.; Cadiz 1995)

Andriessen, J., De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957)

Andriessen, J., 'Een weinig bekend boekje (1571) van Cornelius Vranx bij de inzet van de contrareformatie te Gent', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 29-47

Andriessen, P.J., Oranje Nassau. Leven en heldendaden van de vorsten uit dat stamhuis (Arnhem, 1873)

Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar, 1580-1980 (Tielt/Amsterdam, 1980)

Appel, L., De slag op de Zuiderzee (Zutphen, 1973)

Arblaster, Paul, 'London, Antwerp and Amsterdam: journalistic relations in the first half of the seventeenth century', in: Lotte Hellinga e.a. (red.), The bookshop of the world. The role of the Low Countries in the Book-trade, 1473-1941 ('t Goy-Houten, 2001) 145-150

Arnade, Peter, 'The rage of the "canaille": the logic of fury in the iconoclast riots of 1566', in: E. Lecuppre-Desjardin en Anne-Laure Van Bruaene (red.), Emotions in the heart of the city (14th-16th century). Les émotions au coeur de la ville (XIVe-XVIe siècle) (Turnhout, 2005)

Arnade, Peter, Beggars, iconoclasts, and civic patriots : the political culture of the Dutch Revolt (Ithaca, N.Y., 2008)

Arndt, Johannes, Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566 bis 1648 : politisch-konfessionelle Verflechtung und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg (Köln, 1998)

Arnoldi, J., Geschichte der Oranien-Nassauischen Länder und ihrer Regenten(Hadamer, 1719-1816; Kreuztal, 1985 repr.)

As, H.H.J. van, C.R. van den Berg, R. Bisschop, red.,  Vrede, vrijheid, vaderland : Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster (Rotterdam, 1998)

Asaert, Gustaaf, 1585 : De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders (Tielt, 2004) 

Aten, Diederik, "Als het gewelt comt...": politiek en economie in Holland benoorden het IJ, 1500-1800 (Hilversum, 1995)

Aubery du Maurier, Louis, Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande et des autres Provinces Unies (Paris, 1680)

Augustijn, C., 'Anabaptisme in de Nederlanden', Doopsgezinde Bijdragen 12-13 (1987) 13-29

Autenboer, E. van, 'Uit de geschiedenis van Turnhout in de 16e eeuw: voorbereiding, uitbarsting en gevolgen van de Beeldenstorm (1566)', Taxandria 40-41 (1968-1969); ook afzonderlijk verschenen

Autenboer, E. van, 'De Schuttersgilden uit het oude hertogdom Brabant en de Contrareformatie', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 87-94

Avermaete, Roger, Guillaume le Taciturne 1533-1584 (Paris, 1939)

Avermaete, Roger, Les Gueux de mer et la naissance d'une nation (Bruxelles, 1944)

B

Baalbergen, J., Van Opstand tot onafhankelijkheid. De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609 ('s-Gravenhage, 1979)

Baar, Peter-Paul de, Els Kloek, Tom van der Meer, Balthasar G. Het relaas van een katholieke jongen die Willem van Oranje vermoordde en bijna heilig verklaard werd (Amsterdam, 1984).

Backhouse, M., Beeldenstorm en Bosgeuzen in het Westkwartier (1566-1568) (Kortrijk, 1971)

Backhouse, M., `Dokumenten betreffene de godsdiensttroebelen in het Westkwartier: Jan Camerlynck en tien zijner gezellen voor de Ieperse vierschaar (1568-1569)', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 138 (1972) 79-381

Baelde, M., De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw  (Brussel, 1965)

Baelde, M., `Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578), Tijdschrift voor Geschiedenis 80 (1967) 39-51

Baelde, M., De domeingoederen van de vorst in de Nederlanden omstreeks het midden van de zestiende eeuw (1551-1559) (Brussel, 1971)

Baelde, M., René Vermeir, 'Raad van State', in: E. Aerts e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden) I (Brussel, 1994) 265-285

Baie, Eugène, Le siècle des Gueux (7 dln., Bruxelles, 1928-1953)

Bakhuizen van den Brink, J.N. ed., De Nederlandsche Belijdenisgeschriften (Amsterdam, 1976)

Bakhuizen van den Brink, R.C., Les Archives du Royaume des Pays-Bas (Den Haag,1857)

Bakhuizen van den Brink, R.C., Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht (Amsterdam, 1853)

Bakhuizen van den Brink, R.C., Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog (2 dln., 's-Gravenhage, 1891-18983)

Bakhuizen van den Brink, R.C., Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren (5 dln., Amsterdam, 1860-1913)

Bakker, Adri de, en Dirk Schlüter, 'Gott betert desen tidt’ .Jonker Sweder Schele: ooggetuige van de Tachtigjarige Oorlog (Oldenzaal, 1995).

Barado y Font, F., Don Luis de Requesens y la política espanola en les Países Bajos (Madrid, 1906)

Barre, Pasquier de le Barre, zie: Pinchart, Alex

Bastelaer, René Van, 'Sur l'origine de la dénomination des Gueux du XVIe siècle', dans: Mélanges Godefroid Kurth (2 t., Liège/Paris, 1908) I, 261-271

Bauer, Raoul, De Lage Landen : een geschiedenis in de spiegel van Europa (Tielt, 1994)

Bauhede, D. van den, Brugge in de Geuzentijd (Brugge, 1982)

Baute, David, Cort relaas sedert den jare 1609 : de avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Robert Kuiper e.a. (ed.) (Hilversum, 2000)

Bavay, Charles Victor de, Le procès du comte d'Egmont : avec pièces justificatives, d'après les manuscrits originaux trouvés à Mons (Bruxelles, 1854)

Beaufort, Henriette L.T. de, Willem van Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven (Amsterdam, 1916)

Beaufort, Henriette L.T. de, Willem de Zwijger (Rotterdam, 1950)

Beaufort, Lieven Ferdinand, (anoniem) Het leven van Willem de I (3 dln., Leiden/Middelburg, 1732)

Becker, Jochen, `"Groote costen en magnificien". Die Haager Hochzeit von 1638 - Formen und Funktionen eines Festes',  in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 209-253

Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof.dr. M. Baelde. Hugo Soly, René Vermeir red. (Gent, 1993)

Belenguer Cebriá, E., Felipe II. En sus dominios jamás se ponía el Sol (Madrid, 1988)

Benedict, Philip, `The dynamics of protestant militancy: France, 1555-1563', in: idem red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 35-50

Bentivoglio, G., Relation de Flandre (Bruxelles, 1642)

Bergdolt, Klaus, `Medizin und Naturwissenschaften zur Zeit Karls V.', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000), in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 99-107

Bergh, L.Ph.C. van den, Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis opgezameld uit de archieven te Rijssel, en op gezag van het gouvernement uitgegeven (3 dln., Leiden, 1847)

Bergsma, W., Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), Schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid (Meppel, 1983)

Bergsma, W., `Zestiende-eeuwse godsdienstige pluriformiteit. Overwegingen naar aanleiding van Abel Eppens', in: Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw (Groningen, 1984) 9-30 

Bergsma, W., `Schwenckfeld in the Netherlands: Agge van Albada (c. 1525-1587)', in: P.C. Erb red., Schwenckfeld and Schwenckfeldianism (Pennsburg, 1986)

Bergsma, W., `Religious diversity in the Netherlands of the sixteenth century: the impressionsof a northern Dutch land-owner', in: J.-G. Rott en S.L. Verheus (red.), Anabaptistes et dissidents au XVIe siècle (Baden-Baden/Bouxwiller, 1987) 215-232

Bergsma, W., `Marnix en de Schwenckfeldianen. Enige opmerkingen', Doopsgezinde Bijdragen 12/13 (1987/1988) 56-70

Bergsma, W., `Marnix and the Schwenkfeldians: some general remarks', The Mennonite Quarterly Review 62 (1988) 236-248

Bergsma, W., De wereld volgens Abel Eppens. Een Ommelander boer uit de zestiende eeuw (Groningen/Leeuwarden, 1988)

Bergsma, W., `Kalvinisme yn Snits om 1600 hinne', in: W. Bergsma e.a. (red.), Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk in Fryslân (Leeuwarden, 1988) 95-119

Bergsma, W., `Calvinismus in Friesland um 1600 am Beispiel der Stadt Sneek', Archiv für Reformationsgeschichte 80 (1989) 252-285

Bergsma, W. `"Uyt Christelijcken yver en ter eere Godes". Wederdopers en verdraagzaamheid', in: M. Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden (Hilversum, 1989) 69-84

Bergsma, W., `Kalvinistysk krewearjen yn Molkwar', De Vrije Fries 69 (1989) 33-44

Bergsma, W., `"Godt alleen mach die ziele dooden". Coornhert en de godsdienstpolitiek', in: H. Bonger e.a. (red.), Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht (Zutphen, 1989) 32-43

Bergsma, W., `"Slow to hear God's Holy Word"? Religion in everyday life in early modern Friesland', in: L. Laeyendecker, L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar (red.), Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everyday life (Leeuwarden, 1990) 59-78

Bergsma, W., Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne (Leeuwarden, 1993)

Bergsma, W., `Calvinism in the Northern Netherlands from a farmer's point of view', in: Th. Hermans, R. Salverda (red.), From revolt to richess. Culture and history of the Low Countries 1500-1700 (Londen, 1993) 119-128

Bergsma, W., `Het godsdienstig wereldbeeld van Ubbo Emmius', in: W.J. Kuppers (red.), Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen / Ubbo Emmius. Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen (Groningen/Emden, 1994) 106-129

Bergsma, W., `Local calvinism: the village of Molkwerum', Dutch crossing 18 (1994) 32-47

Bergsma, W., `Suffridus Petrus als landshistorieschrijver', It Beaken 56 (1994) 80-123

Bergsma, W., `Gereformeerden en doopsgezinden. Van concurrentie tot gedwongen acceptatie', Doopsgezinde Bijdragen 20 (1994) 129-156

Bergsma, W., `Reductie en Reformatie' , in: P.Th.F.M. Boekholt, e.a. (red.), Rondom de Reductie. Vierhonderdjaar provincie Groningen 1594-1994 (Assen, 1994) 236-254

Bergsma, W., `The Low Countries', in: B. Scribner, R. Porter, M. Teich (red.), The Reformation in National Context (Cambridge, 1994) 67-79

Bergsma, W., `Church, state and people', in: K. Davids, J. Lucassen (red.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective (Cambridge, 1995) 196-228

Bergsma, W., `"I shall honestly confess to you the truth". A learned Frisian speaks his mind about Coornhert', Lias 22 (1995) 19-27

Bergsma, W., `Adliger im Exil: Johan Rengers van Ten Post', in: H. van Lengen (red.), Die "Emder Revolution" von 1595 (Aurich, 1995) 17-25

Bergsma, W., `Tellen in de zeventiende eeuw: Gereformeerden in Heeg', Fryslân. Kwartaalblad van het Fries Genootschap 2 (1996) 9-11

Bergsma, W., `Een dorp op Het Bildt. Gereformeerden in St. Annaparochie in de zeventiende eeuw', in: M. Bruggeman e.a. (red.), Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 147-168

Bergsma, W., `De Reformatie in Friesland; geschiedenis en geschiedschrijving', in: S. Zijlstra, G.N.M. Vis e.a., Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis (Delft, 1996) 97-134

Bergsma, W., `Dirck Jansz. syn Memorijen', in: W. Bergsma, J. Frieswijk, J.A. Mol (red.), Bydragen ta Pleatslike Skiednis 4 (1996) 57-78

Bergsma, Wiebe, `Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven', in: It Beaken 60 (1998), nr. 3/4, 191-256

Bergsma, Wiebe, 'The intellectual and cultural context of the Reformation in the Northern Netherlands', in: N. Scott Amos, Andrew Pettegree, Henk van Nierop red., The education of a christian society. Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997 (Aldershot etc., 1999) 243-261

Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland , 1580-1650 (Hilversum, 1999)

Bergsma, W., `Kerk en staat in Friesland na 1850’, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 158-172

Berkelbach van der Sprenkel, J.W., De vader des vaderlands (Haarlem, 1941)

Berkelbach van der Sprenkel, J.W., Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat (Amsterdam, 1946)

Bertini, Giuseppe, Ottavio Gonzaga di Guastalla. La carriera di un cadetto al servizio della Monarchia Spagnola, 1543-1583 (Guastallaj, 2007)

Berwick y de Alba, Condesa de Siruela de (ed.), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba (Madrid, 1891):

Berwick et de Alba, Duc de, Contribución al estudio de la persona de Don Fernando Alvarez de Toledo, III duque de Alba (Madrid, 1919)

Besten, Ad den, Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter (Leiden, 1983)

Beuningen, P.Th. van, Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) (Assen, 1966)

Beyen, Marnix, 'Kleur van eenheid en verdeeldheid. Oranje', in: Jo Tollebeek, Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem, 2009) 180-187

Biesten, Hendrik van, `Anteykeningen, gedaen van Broer Hendrik van Biesten, Orateur van de Minnebroeders binnen Amsterdam, op de nijeuwe mare en geschiedenis, dat geschiet is binnen en omtrent Amsterdam, sedert de jaere 1534 tot den jaere 1567; getrouwelijc gecomponiert', De Dietsche Warande VII (1866) ...-...

Black, J.B., `Queen Elizabeth, the Sea Beggars, and the Capture of Brille, 1572', English Historical Review, januari 1

Blaes, J.B. (red.), Mémoires sur Emanuel de Lalaing, baron de Montigny (Bruxelles/La Haye, 1862)

Bled, O., `La Réforme à Saint-Omer et en Artois', Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie 31 (....), 200 vlg

Bleeck van Rijsewijk, F.G.B. van, `Catalogus van Nederlandsche handschriften, welke berusten in de keizerlijke bibliotheek te St. Petersburg’, Berigten van het Historisch Gezelschap te Utrecht .. (1848), tweede stuk, 46-79

Blockmans, Wim, `Der Kampf um die Vorherrschaft in Europa', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 17-25)

Blockmans, Wim, Keizer Karel V, 1500-1558 : de utopie van het keizerschap (Leuven enAmsterdam, 2000) 

Blok. P.J., Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven documenten (Utrecht, 1887)

Blok, P.J., Lodewijk van Nassau ('s-Gravenhage, 1889)

Blok, P.J., Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 dln., Groningen, 1892-Leiden, 1908)

Blok, P.J., Willem de Eerste, prins van Oranje (2 dln., Amsterdam, 1919-1920)

Blok, P.J., Frederik Hendrik, prins van Oranje (Amsterdam, 1925)

Blok, P.J., `Moordplan tegen Alva (October 1568)’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6dereeks, 4 (1926) 1-8.

Blokker, Jan, `De Tachtigjarige oorlog. Een gat in de markt', Bijlage Vrij Nederland, 27 september 1986, 4-29.

Blom, Hans W., `Two models of resistance: Beggars and liberators in the Dutch Revolt', in: Robert von Friedeburg (red.), Widerstandsrecht in der frühen Neuzeit. Erträge und Perspektiven der Forschung im deutsch-britischen Vergleich (Berlijn, 2001) Beiheft 26 van het Zeitschrift für Historische Forschung

Blom, J.C.H., E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam, 1994)

Boer, C., Hofpredikers van prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers ('s-Gravenhage, 1952)

Boer, M.G. de, Het proefjaar van Maarten Harpertszoon Tromp 1637-1639 (Amsterdam, 1946)

Boey, Marcel, Prins Willem (1942)

Bok, Marten Jan, `Christian von Braunschweig in den Niederlanden', in: Der Krieg als Person : Herzog Christian d.J. von Braunschweig-Lüneburg  im Bildnis von Paulus Moreelse  (Braunschweig, 2000)

Bonnevie-Noël, G., `Liste critique des signataires du Compromis des Nobles', Vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch protestantisme, 5e reeks, III (1968) 80-110

Boogman, J.C., `De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de zomer van het jaar 1572', Tijdschrift voor Geschiedenis 57 (1942) 81-112

Boogman, J.C., `The Union of Utrecht, its genesis and consequences', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 377-407

Boom, H. ten, De reformatie te Rotterdam 1530-1585 ('s-Gravenhage, 1987)

Boon, Louis Paul,  Het Geuzenboek (Amsterdam, 1979)

Bor, Pieter Chr., Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden etc. (4 dln., Amsterdam, 1679-1684)

Borgnet, [Adolphe Charles Joseph], Philippe II et la Belgique : résumé politique de l'histoire de la révolution Belge du 16e siècle (1555-1598) (Bruxelles, 1850)

Borgnet, Ad., De Nederlanden onder Koning Filips II. Johannes van Vloten (red.) (Amsterdam, 1852)

Borman, Tracy, `Untying the knot? The survival of the Anglo-Dutch alliance, 1587-1597', European History Quarterly 27 (1997) 307-337

Borromeus, Br., Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog (Maastricht, 1948)

Bostoen, Karel, Bonis in bonum. Johan Rademacher de Oude (1548-1617) humanist en koopman (Hilversum, 1998)

Bostoen, Karel, 'Reformation, Counter-Reformation and literary propaganda in the Low Countries in the sixteenth century: the case of Brother Cornelis', in: N. Scott Amos, Andrew Pettegree, Henk van Nierop red., The education of a christian society. Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997 (Aldershot etc., 1999) 164-192

Böttiger, K.W., 'Wilhelms von Oraniens Ehe mit Anna von Sachsen', in: Friedrich von Raumer (red.), Historisches Taschenbuch deel 1, jg. 7 (Leipzig, 1836) 82-174

Bouwsma, William J., The waning of the Renaissance, 1550-1640  (New Haven, 2000) 

Bouza, Fernando, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II (Madrid, 1998)

Boxer, Charles, The Dutch in Brazil, 1624-1654 (Oxford, 1957); Nederlandse vertaling: De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654 (Alphen aan den Rijn,  1977)

Boxer, Charles, The Dutch seaborne empire, 1600-1800 (London, 1965); Nederlandse vertaling: Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk, 1600-1800 (Leiden, 1967)

Boxer, Charles, The Portuguese seaborne empire, 1415-1825 (London, 1969)

Braekman, E.M., `L'armée des Gueux', Revue belge d'histoire militaire 19 (1971) 32-35

Bragard, Philippe, 'Los Paises Bajos espanoles (1504-1713)', in: Alicia Cámara (red.), Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII (Madrid, 2005) 302-309

Brandenburg, Angenies, Europa 1562 - Margaretha van Parma, landvoogdes in verdeeldheid (Gouda, 1992) (Goudse Glazendag 1992)

Brandi, Karl, Keizer Karel V (Amsterdam, z.j.2)

Brants, V., `Jean Richardot', Bulletin de l'Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, 1901, p. 831 vlg.

Bratli, Ch., Philippe II, roi d'Espagne. Etude sur sa vie et sur son caractère (Paris, 1912)

Braudel, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (2 dln., Paris, 1966)

Braudel, Fernand, De Middellandse Zee (3 dln., Amsterdam, 1992)

Bremmer, R.H., Van Opstand tot Koninkrijk. Hoogtepunten uit onze geschiedenis en geschiedschrijving (Amsterdam, 1969)

Bremmer, R.H., Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581 (Franeker, 1984)

Brendler, G., `Die Revolution der Niederlande 1566-1579' in: Manfred Kossok (red.), Revolutionen der Neuzeit 1500-1917 (Berlin, 1982)

Briels, J., De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Haarlem, 1978)

Briels, J., Zuid-Nederlanders in de Republiek, 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie (Sint Niklaas, 1985)

Brink, Jan ten, De eerste jaren der Nederlandsche revolutie 1555-1568 (Rotterdam, 1882)

Brinkman, K., Geus gevreesd en Spaans benauwd : Oorlogsdreiging, gebeurtenissen, maatregelen en ontwikkelingen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeving gedurende de periode 1566 tot circa 1600 (Alblasserdam, 2006)

Broecke, Marcel van den, Peter van der Krogt, Peter Meurer ed., Abraham Ortelius and the first atlas : essays commemorating the quadricentennial of his death, 1598-1998. With an introd. by Leon Voet ('t Goy, 1998)

Broersma, R., Het tusschenbestuur in het Leycestersche tijdvak (Goes, 1899)

Brosch, Moritz, `Don Juan d'Austria in den Niederlanden', Mitteilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung 21 (1900) 458-484

Broek, Jan van den (ed.), Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594 (Assen, 2006)

Broes, Wilhelm, Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der zeventien vereenigde Nederlandsche gewesten, in de XVIde eeuw (Amsterdam, 1831)

Brouwer, Johan, Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog(Zutphen, 1933; 1980)

Brouwer, Albert, en Ingena Vellekoop, Spaans benauwd. Strijdende geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied, 1568-1575 (Vlaardingen, 1984)

Bruggen, J. van, Willem van Oranje geschetst voor het Nederland der 19de eeuw (Heusden, 1884)

Bruin, G. de, `De geschiedschrijving over de Nederlandse Opstand', in: W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen, 1984) 48-82

Bruin, G. de, `De souvereiniteit in de Republiek: een machtsprobleem', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 27-40

Bruin, Guido de, `De Nederlandse Opstand (1555-1588)', Spiegel Historiael 29 (1994) 441-452

Bruijn, J.R., Varend verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw (Amsterdam, 1998)

Bruijns, Ruud, '"Ce ne sont que des gueux..." De Waalse bijdrage in de Opstand en het lot der Waalse protestanten', in: De Nederlanden 'Extra Muros', 28 (2006) 31-46

Brulez, W., 'De opstand van het industriegebied in 1566', in: Standen en Landen 4 (1952) 81-101

Brünner, E.G., `Die dänische Verkehrssperre und der Bildersturm in den Niederlanden im Jahre 1566', Hansische Geschichtsblätter 53 (Bd. XXXIII) (1928) 97-109

Busken Huet, Conrad, Het land van Rembrand. Olf Praamstra red. (Amsterdam, 1987)

Bussemaker, C.H.Th., De afscheiding der Waalsche gewesten van de generale Unie (2 dln., Haarlem, 1895-1896)

Bussemaker, Th., `Opgave van hetgeen de Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España betreffende onze Vaderlandsche Geschiedenis bevat', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3de reeks, 9 (1896) 352-461

Bussemaker, Th., Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland ('s-Gravenhage, 1905)

Bussy, Arthur le Cosquino de, Het ontstaan der satisfactie van Utrecht (Amsterdam, 1910)

C

Cabot, José Tomás, La vida y la época de Felipe II (Barcelona, 1998)

Cadoux, C.J., Philip of Spain and the Netherlands. An essay on moral judgments in history (London, 1947)

Caldecott-Baird, Duncan, The expedition in Holland 1572-1574. From the manuscript of Walter Morgan (London, 1976)

Caldecott-Baird, Duncan, Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog (Haarlem, 1977)

Carton de Wiart, Xavier, Marguerite d'Autriche. Une princesse Belge de la renaissance (Paris, 19355)

Carton de Wiart, Xavier, La jeunesse du Taciturne 1533-1559 (Bruxelles, 1945)

Castel, J., España y el tratado de Munster, 1644-1648 (Madrid, 1956)

Catalogus der tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende op het leven en den tijd van prins Willem I (Delft,  18842)

Cavrines, E.-H.-F. de, Esquisses historiques des troubles des Pays-Bas au XVIe siècle. 2e éd. (2 dln., Bruxelles, 1865)

Cazaux, Yves, Guillaume le Taciturne. De la `Généralité' de Bourgogne à la République des Sept Provinces-Unies (Paris, 1970)

Cellarius, H., `Die Propagandatätigkeit Wilhelms von Oranien in Dillenburg 1568 im Dienste des Niederländischen Aufstands', Nassauische Annalen 79 (1968) ...-...

Cellarius, H., `Ansätze einer Nassauische Orientpolitik mit levantischen Juden', Nassauische Annalen 92 (1981) ...-...

Cellarius, Hellmut, `"Ein teuflischer Fuchs, böse und unheilvoll". Wilhelm von Oranien in der Geschichtsschreibung', Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins 61 (1984) 3-13

Champagnac, J.B.J., Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours (Paris, 1852)

Champagney, Mémoires de F. Perrenot, Sr. de Champagney. Robaulx de Soumoy (red.) (2 dln., Bruxelles, 1860)

Checa Cremades, Fernando, `Kunst und macht in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts: Karl V. und die Kunst', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 35-45

Christin, Olivier, `From repression to toleration: French royal policy in the face of protestantism', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 201-214

Cillesen, Wolfgang, 'Der Spiegel der jeugd. Ein Kinderbuch als Medium der Geschichtserinnerung in den Niederlanden (1614-1813)', in: H. Peterse, ed. Süss scheint der Krieg den Unerfahrenen. Das Bild vom Krieg und die Utopie des Friedens in der Frühen Neuzeit (Göttingen: V&R Unipress, 2004) 51-134

Cillesen, Wolfgang, 'Massaker in der niederländischen Erinnerungskultur: die Bildwerdung der Schwarzen Legende', in: Christine Vogel (ed.), Bilder des Schreckens : Die mediale Inszenierung von Massakern seit dem 16. Jahrhundert  (Frankfurt am Main, 2006) 93-135

Claessens, le chanoine, L'inquisition et le régime pénal pour la répression de l'hérésie dans les Pays-Bas du passé (Turnhout, 1886)

Clark, G.N., `The birth of the Dutch Republic', Proceedings of the British Academy 32 (1946) 189-217

Clark, Geoffrey Whitham, `An urban study during the revolt of the Netherlands: Valenciennes 1540-1570' (Ph.D.-thesis, Columbia University, New York, 1972)

Clerck, P. de, `De priesteropleiding in het bisdom Ieper (1565-1626)', Annales de la Société d'Émulation de Bruges 100 (1963) 7-67

Clerici, Alberto, Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di resistenza nella rivolta dei Paesi Bassi (1559-1581) (Milano, 2004)

Cloet, Michel, 'Algemeen verslag over de kerkgeschiedenis betreffende de nieuwe tijd sinds 1970', in: idem, en F. Daelemans (red.), Godsdienst, mentaliteit en dagelijks leven: religieuze geschiedenis in België sinds 1970 (Brussel, 1988) 65-88

Colenbrander, H.T., Willem van Oranje. Wegbereider der christelijke vrijheid. Herdacht in het groot-auditorium der Leidsche hoogeschool op 6 januari 1933 (Leiden, 1933)

Considerant, N., Histoire de la révolution du XVIme siècle dans les Pays-Bas (Mons, 1851; Bruxelles, 1861)

Constant, Jean Marie, `The protestant nobility in France during the wars of religion: a leaven of innovation in a traditional world', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 69-82

Conti, V., 'Il modelo politico olandese in Italia durante la prima metà del seicento', en: V.I. Comparato (ed.), Modelli nella storia del pensiero politico (Firenze 1987) 145-162

Cools, Hans, Mannen met macht : edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen (1475-1530)  (Zutphen, 2001). Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2000.

Cools, Hans, 'Tabula Rasa. The Iconoclastic Fury in the Low Countries', in: The Low Countries. Arts and Soceity in Flanders and the Netherlands 10 (2002) 12-20.

Coopmans, J.P.A., `De huldigingsvoorwaarden voor Willem van Oranje van 1583. Een nieuw type gezagsovereenkomst', in: Hugo Soly, René Vermeir red., Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof.dr. M. Baelde (Gent,  1993).

Coppens, H., en M. Baelde, 'Raad van financiën', in: E. Aerts e.a. (red.), De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden) II (Brussel, 1994) 497-522

[V.A.J.M.] Coremans, `Notice sur les aveux de Christophe de Holstein et sur le projet attribué au prince d'Orange et à ses partisans de faire assassiner Don Juan d'Autriche et Eric de Brunswick (avril 1578)', Compte-rendu des séances de la Commission Royale d`Histoire 11 (1846) 10-18

Cosemans, A., Antoon van Stralen, burgemeester van Antwerpen, commissaris der Staten-Generaal bij den aanvang der regeering van Philips II 1521-1568. Verslagen en mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1933 (Gent,  1933)

Costa, I. da, Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder, prins Maurits van Nassau (Rotterdam, 1824)

Coster, D., Het leven en sterven van Willem van Oranje. In zes bedrijven, tien tafereelen (Amsterdam, z.j. [1939 of later])

Coussemaker, E. de, Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime, 1560-1570 (4 dln., Torhout, 1987)

Cox, B., Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600 (Zutphen, 1986)

Craats, J. van de, 'Maurits, Stevin en de legermeting', in: H. Roos (red.), Van marketentster tot logistiek netwerk. De militaire logistiek door de eeuwen heen (Amsterdam, 2002) 87-112

Crew, Phyllis Mack, Calvinist preaching and iconoclasm in the Netherlands 1544-1569 (Cambridge, 1978)

Crouzet, Denis, `Calvinism and the uses of the political and the religious (France, ca. 1560-ca. 1572), in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 99-113

Cruz, Laura, 'Turning Dutch: historical myths in early modern Netherlands', The sixteenth century journal : a journal for Renaissance and Reformation students and scholars 39 (2008), afl. 1 (spring), pag. 3-22.

Cuypers-van Velthoven, P. (ed.), Documents pour servir à lhistoire des troubles religieux du XVIe siècle dans le Brabant septentrional. Vol. I: Bois-le-Duc (1566-1570) (Bruxelles, 1858)

D

Dankbaar, W.F., Hoogtepunten uit het Nederlandsche calvinisme in de zestiende eeuw (Haarlem, 1946)

Danvila, Alfonso, Felipe II y el rey Don Sebastian de Portugal (Madrid, 1954)

Danvila, Alfonso, Felipe II y la sucesión de Portugal (Madrid, 1956)

Darby, Graham (ed.), The origins and development of the Dutch revolt  (London, 2001)

David, Jean-Baptiste, Vaderlandsche historie (11 dln., Leuven, 1842-1866)

Debaere, O., `Het beleg van Oostende (1601-1604) en de snelle wederopbouw van de havenstad', in: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen van het 18de internationaal colloquium te Spa, 10-12.ix.1996 (Brussel, 1999) 207-224

Decavele, J., `De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566)', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 22 (1968/69) 1-42

Decavele, J., De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565) (2 dln., Brussel, 1975)

Decavele, J., `Historiografie van het zestiende-eeuws protestantisme in België', Nederlands archief voor Kerkgeschiedenis 62 (1982) 1-27

Decavele, J., Het eind van een rebelse droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent (1577-1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje (17 september 1584) (Gent, 1984)

Decavele, Johan, `De mislukking van Oranjes "democratische" politiek in Vlaanderen', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984)

Decavele, Johan, `Willem van Oranje, de "vader" van een verscheurd "vaderland" (1577-1584)', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 38 (1984) 69-86

Decavele, J., `Enkele gegevens betreffende de relaties tussen het drukkerscentrum Emden en het gebied Gent-Oudenaarde tijdens het "Wonderjaar"', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 17-28

Decavele, J., `Vroege reformatorische bedrijvigheid in de grote Nederlandse steden: Claes van Elst te Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Leiden (1524-1528)', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 70/71 (1990) 13-29

Decavele, Johan, `Het calvinisme en de Opstand', Spiegel Historiael 29 (1994) 453-459

Decavele, Johan, De eerste protestanten in de Lage Landen : Geloof en heldenmoed (Leuven/Zwolle, 2004)

Decker, Alfons De, Geschiedenis der Malkontenten (Bruxelles, 1882)

Dekkers, Geertje, 'Het briefgeheim van Filips II', Historisch Nieuwsblad, juni 2011, nr. 5, 53-58

Delen, Marie-Ange, Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje (1533-1584) (Amsterdam, 2001)

Delfos, Leo, Die Anfänge der Utrechter Union 1577-1587. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Erhebung, insbesondere zu deren Verfassungsgeschichte (Berlin, 1941)

Delmotte, M., `Het Calvinisme in de verschillende bevolkingslagen te Gent (1566-1567)', Tijdschrift voor Geschiedenis 76 (1963) 145-176

Demandt, Karl E., `Wilhelm I. von Nassau, Prinz von Oranien, und die Bedeutung und Stellung des Abfalles der Niederlande im Rahmen der europäischen Revolutionen', Nassauische Annalen 80 (1969) 121-136

Demey, J., De historische twee-eenheid der Nederlanden (Nijmegen/Brugge, 1978)

Denys, Catherine, Isabelle Paresys, Les anciens Pays-Bas à l'époque moderne (1404-1815) : Belgique, France du Nord, Pays-Bas (Paris, 2007)

Deregnaucourt, Gilles, `La formation des prêtres et les séminaires dans les Pays-Bas catholiques du XVIe au XVIIIe siècle",  in: Eglise, Education, Lumières. Histoire culturelle de la France (1500-1800) en l'honneur de Jean Quéniart, textes réunis par A. Croix, A. Lespagnol et G. Provost (Rennes, 1999) 17-24

Deregnaucourt, Gilles (réd.), Société et religion en France et aux Pays-Bas XVe-XIXe siècle. Mélanges en l'honneur d'Alain Lottin (Arras, 2000).

Despretz, A., `De instauratie van de Gentse calvinistische Republiek, 1577-1579', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 17 (1963) 119-229.

Despretz, A., `Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579)', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 20 (1966) 3-18

Deursen, A.Th. van, `De Raad van Staat en de Generaliteit, 1590-1606', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 19 (1964-1965) 1-48

Deursen, A.Th. van, Honni soit qui mal y pense? De Republiek tussen de mogendheden 1610-1612 (Amsterdam, 1965)

Deursen, A.Th. van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt(Assen, 1974); 4e, nageziene en geïll. uitg. (Franeker, 2010)

Deursen, A.Th. van, `Kerk en parochie? De kerkmeesters en de dood ten tijde van de Republiek', Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 531-537

Deursen, A.Th. van, `Maurits', in: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den Rijn, 1979) 83-109

Deursen, A.Th. van, `Cultuur in isolement', in: W.J. Formsma e.a. (red.), Historie van Groningen. Stad en Lande (Groningen, 1981) 389-422

Deursen, A.Th. van, H. de Schepper, Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid (Weesp/Tielt,  1984)

Deursen, A.Th. van, `Volkscultuur in wisselwerking met de elitecultuur in de vroegmoderne tijd', in: G. Rooijakkers, Th. van der Zee (red.), Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk (Nijmegen, 1986) 54-70

Deursen, A.Th. van, De ondergang van de Armada (Apeldoorn, 1988)

Deursen, A.Th. van, Werken in Gouda (Gouda, 1989) (Goudse Glazendag 1988)

Deursen, A.Th. van, `De plaatsen van de noordelijke gewesten in de Republiek', in: K. van Berkel, H. Boels, W.R.H. Koops (red.), Nederland en het Noorden (Assen, 1991) 19-26

Deursen, A.Th. van, Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw (Amsterdam, 1991)

Deursen, A.Th. van, Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 1994)

Deursen, A.Th. van, Willem van Oranje. Een biografisch portret (Amsterdam, 1995)

Deursen, A.Th. van, `De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1780)', in: idem, De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam, 1996) 13-87

Deursen, A.Th. van, `Geschiedenis van Drenthe. De zestiende eeuw (1522-1603), in: idem, De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam, 1996) 181-232

Deursen, A.Th. van, `Oldenbarnevelt en Maurits', in: H.J.M. Nellen, J. Trapman (red.), De Hollandse jaren van Hugo de Groot (158301621) (Hilversum, 1996) 155-160

Deursen, A.Th. van, `Het ontstaan van de gereformeerde (hervormde) kerk in Nederland (1572-1620). Een overzicht van de nieuwste inzichten', Kerktijd. Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (1997), nr. 3, 11-18

Deursen, A.Th. van, In gemeenschap met de tijd (Amsterdam, 1997)

Deursen, A.Th. van, `De plaats van het gewest Friesland in de Republiek’, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 218-231

Deursen, A.Th. van, Maurits van Nassau. De winnaar die faalde (Amsterdam, 2000)

Deursen, A.Th. van, De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1572 (Amsterdam, 2004)

Deursen, A.Th. van, G.J. Schutte, Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland (Assen, 1996)

Deventer, M.L. van, Het jaar 1566. Eene historische proeve uit den Nederlandschen vrijheidsoorlog. Met een voorwoord van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink ('s-Gravenhage, 1856)

Deyon, Solange en Alain Lottin, Les casseurs de l'été 1566. L' iconoclasme dans le Nord (Lille, 1986)

Diegerick, I.L.A. (red.), `Lettres inédites de Philippe, comte de Lalaing', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 2me série, 8 (1856) 428-503

Diegerick, I.L.A. (red.), Correspondance de Valentin de Pardieu, seigneur de La Motte (Brugge, 1857)

Diegerick, I.L.A. (red.), `Lettres inédites de Emanuel de Lalaing', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 2me série, 9 (1857) 320-379

Diegerick, I.L.A. (red.), `Lettres inédites de Georges de Lalaing, comte de Rennenbourg', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 2me série, 10 (1858) 107-164

Diegerick, I.L.A. (red.), `Lettres inédites de Maximilien de Hennin, comte de Boussu', Codex diplomaticus neerlandicus, tweede serie, dl. 4 (Utrecht, 1859) 3-64

Diegerick, I.L.A. (red.), `Lettres inédites de Gilles de Berlaimont, baron de Hierges (...) suivies de quelques documents concernant l'emprisonnement et la mise en liberté de Gaspard de Robles, baron de Billy', Codex diplomaticus neerlandicus, tweede serie, dl. 4 (Utrecht, 1859) 135-213

Diepenhorst, I.A., Kerkglas onder twijfelachtig licht (Gouda, 1987) (Goudse Glazendag 1985)

Dierickx, M.J., `Les Carte Farnesiane de Naples par rapport à l'Histoire des anciens Pays-Bas, après l'incendie du 30 septembre 1943', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 112 (1947) 111-126

Dierickx, M.J., De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570 (Antwerpen/Utrecht,  1950)

Dierickx, M.J., Documents inédits sur l'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas (1521-1570) (3 dln., Louvain, 1960-1962)

Dierickx, M.J., `Beeldenstorm in de Nederlanden in 1566', Streven 19 (1966) 1040-1048

Dietz, Brian, Privateering in North West European Waters, 1568-1572, thesis, University of London 19..

Dillingham, W. (ed.), The commentaries of Sir Francis Vere (Cambridge, 1657)

Dingemanze, Clazina, Rap van tong, scherp van pen : literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum, 2008)

Dinger Hattink, R.E., Leiden's nood en verlossing in de Spaanse tijd (Leiden, 1947)

Doedens, Anne & Jan Houter, De Watergeuzen: een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (Zutphen, 2018)

Dönges, Carl, Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg (Dillenburg, 1909)

Doorn, Jacqueline, Mary Stuart (1631-1660) : een omstreden prinses van Oranje (Zaltbommel, 1966)

Doorn, Jacqueline, De prijs van het bloed 1584-1625 : de kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot (Zaltbommel, 1984)

Doorn, Jacqueline, Landvoogd Leicester, Robert Dudley 1533-1588 (Zaltbommel, 1992)

Dop, Jan Albert, Eliza's knights : soldiers, poets, and puritans in the Netherlands, 1572-1586 (Leiderdorp, Alblasserdam 1981)

Dorp, Arend van, zie: Schueren, J.B.J.N. ridder de van der,

Dorsman, Leen, 1600: Slag bij Nieuwpoort (Hilversum, 2000)

Dresch, N.J.M., `Rekeningen van Marten Ruyschaver, thesaurier in het Noorderkwartier, 1572-1573', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 49 (1928) 45-127

Drossaers, S.W.A., en T.H. Lunsingh-Scheurleer, Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes (2 dln., Den Haag, 1974)

Duerloo, Luc, 'Pietas Albertina. Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijk gezag', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 112 (1997) 1-18

Duerloo, Luc, 'Het blazoen ontsmet. Adellijke heraldiek als toe-eigening van eer en deugd, 1550-1750', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) 633-654

Duerloo, Luc, Dynasty and piety : Archduke Albert (1598-1621) and Habsburg political culture in an age of religious wars (Farnham, 2012)

Duinkerken, Anton van, en P.J.G. Huincks, Dichters om Oranje: Oranje-poe͏̈zie van Willem de Zwijger tot heden (Baarn, 1946)

Duits, Henk, en Ton van Strien (red.), Een intellectuele activist : studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde (Hilversum, 2001)

Duke, A.C., `Nieuwe Niedorp in Hervormingstijd', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 47 (1967) 60-71

Duke, A.C., en D.H.A. Kolff, `The time of troubles in the country of Holland, 1566-1567', Tijdschrift voor Geschiedenis 82 (1969) 316-337

Duke, A.C., en R.L. Jones, `Towards a reformed polity in Holland, 1572-1578', Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 373-393

Duke, A.C., `From king and country to king or country? Loyalty and treason in the revolt of the Netherlands', in: Transactions of the Royal Historical Society, 5de reeks, dl. 32 (1982) 113-135

Duke, A.C., Reformation and Revolt in the Low Countries (London, 1990)

Duke, Alastair, 'De Calvinisten en de "Paapse Beeldendienst": de denkwereld van de beeldenstormers in 1566', in: Ph. Benedict e.a. (red.), Mensen van de nieuwe tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 29-46

Duke, Alastair, `Dissident propaganda and political organization at the outbreak of the Revolt of the Netherlands', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 115-132

Duke, Alastair, `The elusive Netherlands. The question of national identity in the early modern Low Countries on the eve of the Revolt', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 119 (2004) 10-38

Dunthorne, H., 'Dramatizing the Dutch revolt. Romantic history and its sixteenth-century  antecedents', in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (ed.), Public opinion and changing identitiess in the early modern Netherlands (Leiden, Boston, 2007) 11-31

Dunthorne, Hugh, Britain and the Dutch revolt, 1560-1700 (Cambridge, 2013)

DuPlessis, Robert, Lille and the Dutch Revolt. Urban stability in an era of revolution (Cambridge, 1991)

Duquenne, Frédéric, L'entreprise du Duc d' Anjou aux Pays-Bas de 1580 à 1584. Les responsabilités d'un échec à partager (Villeneuve d'Asq, 1998)

Durme, M. van, Antoon Perrenot, bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelle, minister van Karel V en van Filips II (1517-1586) (Brussel, 1953)

Durme, M. van, Les Archives générales de Simancas et l'histoire de la Belgique (IXe-XIX siècles) (4 dln., Turnhout, 1964-1973)

Duyck, Anthonis, De slag bij Nieuwpoort. Journaal van de tocht naar Vlaanderen in 1600. Vertaling: Vibeke Roeper. Inleiding en annotatie: Wilfried Uitterhoeve (Nijmegen, 1600)

Dijk, J.H. van, `De geldelijke druk op de Delftsche burgerij in de jaren 1572-1576', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7de serie, 5 (1935) 169-186

E

Ebben, Maurits, Zilver, brood en kogels voor de koning : kredietverlening door Portugese bankiers aan de Spaanse kroon, 1621-1665 (Leiden, 1996)

Ebben, Maurits, `Felipe II y la rebelión neerlandesa en la historiografía holandesa de 1830 hasta 1960', in: José Martinez Millán, Virgilio Pinto Crespo red., Félipe II (1527-1598), Europa y la monarchía católica (4 dln., Madrid 2001) IV, 77-88

Echevarría Bacigalupe, M.A., La diplomacia secreta en Flandes, 1598-1643 (Bilbao, 1984)

Edelmayer, Friedrich (red.), Hispania-Austria II : die Epoche Philipps II. (1556-1598) = La época de Felipe II (1556-1598)  (Wien/München, 1999)

Eekhout, Marianne, Material memories of the Dutch Revolt : the urban memory landscape in the Low Countries 1566-1700 (S.l., s.n. 2014)

Eekhout, Marianne, Memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog. De rol van voorwerpen in de oorlogsherinnering ​(Hilversum, 2020)

Ehrenberg, R., Das Zeitalter der Fugger (2 dln., Jena, 1896)

Ekkart, R.E.O., Isaac Claesz. van Swanenburg in de Sint-Janskerk te Gouda (Gouda, 1999) (Goudse Glazendag 1997)

Elias, B.G.J., De Tachtigjarige Oorlog (Haarlem, 1977)

Elias, H.J., Kerk en Staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621  (Leuven, 1931)

Elkan, A., Die Publizistik der Bartholomäus Nacht und Mornays Vindiciae contra tyrannos (Heidelberg, 1905)

Elkan, A., `Über die Entstehung des niederländischen Religionsfriedens von 1578 und Mornays Wirksamkeit in den Niederlanden', Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 28 (1906) 460-480

Elkan, A., Philipp Marnix von St. Aldegonde (Leipzig, 1910)

El Kenz, David, et Claire Gantet, Guerres et paix de religion en Europe, 16e - 17e siècles (Paris, 2003). Hierin hoofdstuk 6: La révolte des Pays-Bas (1566-1621), pp. 103-119.

Elias, H.J., Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der aartshertogen Albrecht en Isabella, (1598-1621) (Antwerpen, 1931)

Elliott, John, Europe divided, 1559-1598 (Londen, 1968)

Elliott, John, `Einleitung', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 1-4

Emmius, Ubbo, Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620), stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (Hilversum, 1994)

Engels, M.H.H. ed., Admiraliteit in Friesland, Dokkum 1599 : notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten van de hand van secretaris Johannes Saeckma (Leeuwarden, 1999) 

Ens, Caspar, Princeps Auriacus sive Libertas defensa (1599)  De Prins van Oranje of verdediger van de Vrijheid. Uitgegeven, vertaald en ingeleid door Jan Bloemendal en Jan W. Steenbeek (Voorthuizen, 1998).

Enthoven, Victor, Zeeland en de opkomst van de Republiek : handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621 [S.l. : s.n., 1996].

Erens, A., Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De dotatie der nieuwe bisdommen in Brabant 1559-1596 (Tongerlo, 1925)


Escudero Lopez, José Antonio, Los secretarios de Estado y del despacho (1474-1724)  (4 dln., Madrid, 1969 (1), 1976 (2)) 

Essen, Léon van der (ed.), Les archives Farnésiennes de Parme (Bruxelles, 1913)

Essen, Léon van der, `L'intervention de Marguerite de Parme dans le mouvement de réconciliation des provinces wallonnes (1579). - Un document inédit des Archives farnésiennes de Naples', Bulletin de la Commission Royale d' Histoire 87 (1924) 1-12

Essen, Léon van der, `Un "cahier de doléances" des principaux Conseils des Pays-Bas concernant la situation des "provinces obéissantes" sous le gouvernement de l'archiduc Ernest (1594-1595)', Bulletin de la Commission Royale d' Histoire 87 (1924) 293-311

Essen, Léon van der, Alexandre Farnèse, prince de Parme (5 dln., Bruxelles, 1933-1937)

Essen, Léon van der, 'Kritisch onderzoek betreffende de oorlogsvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de zestiende eeuw, nl. de bestraffing van de opstandige steden tijdens het bewind van Alva', Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België 12 (1950) 3-36

Essen, L. van der, `De raadsheer d’Assonleville en zijn houding betreffende vrede en vredehandel met de Nederlandse “Rebellen” in de jaren 1578 en 1579’, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 7 (1953) 183-197

Essen, Leon van der, `Croisade contre les hérétiques ou guerre contre les rebelles? La psychologie des soldats et des officiers espagnols de l'armée en Flandre au seizième siècle', Revue d'histoire ecclésiastique 51 (1956) 42-78

Everdingen, W. van, Paulus Buys (Leiden, 1895)

Eyck, Jef van, Willem prince van Oranje. Een heldenfiguur uit den grootschen vrijheidskamp der Nederlanden tegen de Spaansche overheersching (Antwerpen, 19334)

Eysinga, W.J.M. van, De wording van het Twaalfjarig Bestand van 9 april 1609 (Amsterdam, 1959)

F

Fagel, Raymond, De Hispano-Vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders 1496-1555 (Brussel/Nijmegen, 1996)

Fagel, Raymond, Leids beleg en ontzet door Spaanse ogen (Den Haag, 1997)

Fagel, Raymond, Kapiteit Julián. De Spaanse held van de Nederlandse Opstand (Hilversum, 2011)

Fagel, Raymond, De Spaanse belegeraar van Leiden. Het eigen verhaal van Francisco de Valdés (Leiden, 2018)

Fagel, Raymond, Christóbal de Mondragón (1514-1596). De goede Spanjaard uit de Opstand (Zierikzee, 2020)

Fagel, Raymond, Leonor Álvarez Francés, Beatriz Santiago Belmonte ed., Early modern war narratives and the Revolt in the Low Countries (Manchester, 2020)

Fatio, O., Nihil pulchrius ordine. Contribution à l'étude de l'établissement de la discipline ecclésiastique aux Pays-Bas, ou Lambert Daneau aux Pays-Bas (1581-1583) (Leiden, 1971)

Febvre, Lucien, Philippe II et la Franche-Comté (Paris 1912, 1970, herdruk, préface de Fernand Braudel)

Felix, D.A., Het oproer te Utrecht in 1610 (Utrecht, 1923)

Ferino-Pagden, Sylvia, `Des Herrschers "natürliches" Idealbild: Tizians Bildnisse Karls V.', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 65-75

Fernández Alvarez, Manuel, Tres embajadores de Felipe II en Inglaterra (Madrid, 1951) 

Fernández Alvarez, Manuel, Charles V. Elected emperor and hereditary ruler (London, 1975)

Fernandez Armesto, Felipe, The Spanish Armada. The experience of war in 1588 (Oxford, 1988)

Fernández Terricabras, Ignasi, Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento (Madrid, 2000) 

Feros, Antonio, Kingship and favoritism in the Spain of Philip III 1598-1621 (Cambridge, 2000)

Fischer, H.F.W.D., `De gemengde huwelijken tussen katholieken en protestanten in de Nederlanden van XVIe tot de XVIIIe eeuw', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 31 (1963) 463-485

Fix, Andrew, `Radical Reformation and second reformation in Holland: the intellectual consequences of the sixteenth-century religious upheaveal and the coming of a rational world view', The sixteenth century journal 17 (1987) 63-80

Fontaine, P.F.M., De Raad van State: zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590 (Groningen, 1954)

Formsma, W.J., De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16de eeuw (Assen, 1938)

Frantz, A., Ostfriesland und die Niederlande (Emden, 1895)

Frederichs, Julius, De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16de eeuw, in: Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden(Gent, 1897) (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis ; 6)

Fredericq, P., Essai sur le rôle politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas (Gent, 1875)

Fredericq, P., Marnix en zijne Nederlandsche geschriften (Gent, 1881)

Fredericq, P., Travaux du cours pratique d'histoire nationale. Premier fascicule. Dissertations sur l'histoire des Pays-Bas au XVIe siècle (Gent/Den Haag, 1883)

Fredericq, P., De Nederlanden onder Keizer Karel (Gent, 1885)

Fredericq, P., Corpus documentorum inquisitionis haeretica pravitatis Neerlandicae (5 dln., Gent, 1889-1906)

Fredericq, P., Onze historische volksliederen van voor de godsdienstige beroerten (Gent, 1894)

Fredericq, P., Het Nederlandsch proza in de zestiende-eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten m.e. bloemlezing (1566-1600) en een Aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd (Brussel, 1907)

Fredericq, Paul, 'Les placards du 14 octobre et du 31 décembre 1529 contre les protestants des Pays-Bas', dans: Mélanges Godefroid Kurth (2 t., Liège/Paris, 1908) I, 255-260

Freedberg, David A., Iconoclasm and painting in the Netherlands, 1566-1609 (dissertatie, University of Oxford, 1972)

Frieswijk, Johan, e.a. (red.), Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999)

Frijhoff, Willem, 'Was the Dutch Republic a calvinist community? The state, the confessions and culture in the early modern Netherlands', in: André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (eds.), The republican alternative. The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam, 2008) 99-122

Frijhoff, Willem, 'Hoe Noord en Zuid van godsdienst verwisselden. Katholiek en protestant', in: Jo Tollebeek, Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem, 2009) 120-128

Fris, V., `Notes pour servir à l'histoire des iconoclastes et des calvinistes à Gand de 1566 à 1568', Annales de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand 9 (1909) i-xxx, 1-150

Fritschy, W., ‘A “financial revolution” reconsidered; public finance in Holland during the Dutch Revolt, 1568-1648’, Economic History Review 1 (2003) 57-89

Fritschy, W., ‘Holland en de financiering van de Opstand (1568-1648): Deel I en II’, Economisch Statistische Berichten 89, 4437 (2004) 328-330 en 4438 (2004) 353-355

Fritschy, W., ‘Willem van Oranje en de overheidsfinanciën’ in: W. Fritschy en G. Zalm, Willem van Oranje-lezing (Delft 2006), 7-29

Fruin, Robert, Tien jaren uit de 80jarige oorlog (Leiden, 1857) (diverse herdrukken)

Fruin, Robert, 'De Nederlandsche ballingen in Engeland, betrokken in den opstand hunner landgenoten tegen Spanje, 1568-1570', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, reeks 3, vol. 6 (1892), pag. 57-74; niet herdrukt in Verspreide Geschriften.

 

Fruin, Robert (uitg.), Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 1566-1616 ('s-Gravenhage, 1893)

Fruin, Robert, Verspreide Geschriften (9 dln., 's-Gravenhage 1900-1905)

G

Gachard, L.P., Analectes Belgiques (Bruxelles, 1830)

Gachard, L.P., Documents inédits (Bruxelles, 1833)

Gachard, L.P., Inventaire des archives des Chambres des Comptes précedé d'une notice historique sur ses anciennes institutions (. dln., Bruxelles, 1837)

Gachard, L.P., Des anciennes assemblées nationales de la Belgique, Revue de Bruxelles, 6 (1839)

Gachard, L.P., Lettre à MM. les Questeurs de la Chambre des Représentants sur le projet d'une collection de documents concernant les anciennes assemblées nationales de la Belgique (Bruxelles, 1841)

Gachard, L.P., Rapport sur les archives de l'ancienne Chambre des comptes de Flandre à Lille (Bruxelles, 1841)

Gachard, L.P., Rapport sur les différents séries de documents concernant l'histoire de la Belgique qui sont conservés dans les archives ... à Lille (Bruxelles, 1841)

Gachard, L.P., Lettre sur les documents concernant les anciennes assemblées nationales de la Belgique, qui existent dans les archives de Simancas et dans les bibliothèques de Madrid (Bruxelles, 1845)

Gachard, L.P., Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint par un anonyme: Suivie de documents inédits sur cet événement (Bruxelles, 1846)

Gachard, L.P., 'Documents sur la rédaction et l'homologation des coutumes', Bulletin de la Commission Royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique I (Bruxelles, 1848) 312-318

Gachard, L.P., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas(5 dln., Bruxelles, 1848-1879); verg. J. Lefèvre

Gachard, L.P., 'Notice sur le Conseil des Troubles institué par le duc d'Albe', Bulletin de l'Académie Royale de Belgique 16 (1849) 3-31

Gachard, L.P., Les États généraux de 1600 (Bruxelles, 1849)

Gachard, L.P., Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange (6 dln., Bruxelles, 1850-1857)

Gachard, L.P., Les monuments de la diplomatie vénitienne, considérés sous le point de vue de l'histoire moderne en général, et de l'histoire de la Belgique en particulier (Bruxelles, 1853)

Gachard, L.P., `L'abdication de Charles-Quint', Bulletin de l'Académie Royale de Belgique 21 (1854), 2e partie

Gachard, L.P., Relations des ambassadeurs vénitiens sur Charles-Quint et Philippe II (Bruxelles, 1856)

Gachard, L.P., `Assassinat de Guillaume le Taciturne par Juan Juareguy [sic]’, Bulletins de l’Académie royale de Belgique, 2e série, 3 (1857) 362-404. 

Gachard, L.P., La captivité de François Ier et le Traité de Madrid. Etude historique (Bruxelles, 1860) extrait Bulletin de l'Académie Royale.

Gachard, L.P., Actes des États-Généraux des Pays-Bas 1576-1585. Notice chronologique et analytique(2 dln., Bruxelles, 1861-1866) Tome premier: 6 septembre 1576 - 14 août 1578; tome deuxième: 15 août 1578 - 30 décembre 1580

Gachard, L.P., Inventaire des papiers laissés par le cardinal de Granvelle à Madrid en 1586. Inventaire des archives trouvées au palais de Granvelle à Besançon, en 1607 (Bruxelles, 1862)

Gachard, L.P., Don Carlos et Philippe II (Paris, 18672) Deuxième édition revue et corrigée

Gachard, L.P., en Piot, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas (4 dln., Bruxelles, 1874-1882)

Gachard, L.P., La Bibliothèque Nationale à Paris. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique (2 dln., Bruxelles, 1875-1877)

Gachard, L.P., Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial. Notices et extraits des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique (Bruxelles, 1875-1877)

Gachard, L.P., Histoire politique et diplomatique de Pierre-Paul Rubens (Bruxelles, 1877)

Gachard, L.P., Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Belgique (3 dln., Bruxelles, 1883-1885)

Gachard, L.P., Lettres de Philippe II à ses filles les infantes Isabelle et Cathérine écrites pendant son voyage en Portugal (1581-1583). Publiées d'après les originaux autographes conservés dans les Archives Royales de Turin (Paris, 1884)

Gachard, L.P., Études et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas (3 dln., Bruxelles, 1890)

Gaillard, V., De l'influence excercée par la Belgique sur les Provinces-Unies, sous le rapport politique et intellectuel, depuis l'abdication de Charles-Quint jusqu'à la paix de Munster (Bruxelles, 1855)

Gaillard, V., Archives du Conseil de Flandre (Gent, 1856)

Gallagher, P. en D.W. Cruickshank ed., God's obvious design. Papers for the Spanish Armada symposium, Sligo, 1988 (Londen 1990)

García García, B.J., La Pax Hispaníca. Política exterior del duque de Lerma. Avisos de Flandes (Lovaina, 1996)

García García, Bernardo J., Tiempo de paces. La Pax Hispanica y la Tregua de los Doce Años (Madrid, 2009)

García Pinilla, Ignacio J., Jonathan L. Nelson, 'The textual tradition of the Historia de statu Belgico et religione Hispanica by Francisco de Enzinas (Dryander)',   Humanistica Lovaniensia 50 (2001) 267-286

Gelder, H.A. Enno van, `Friesche en Groningsche edelen in de tijd van den opstand tegen Spanje', in: Historische opstellen aangeboden aan Prof.dr. H. Brugmans (Amsterdam, 1929) 78-94

Gelder, H.A. Enno van, `De Hollandse adel in de tijd van de Opstand', Tijdschrift voor Geschiedenis 45 (1930) 113-150

Gelder, H.A. Enno van, `Een historiese vergelijking. De Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen', Verslag van de algemeene vergadering der leden van het Historisch Genootschap (Utrecht, 1930) 21-42

Gelder, H.A. Enno van, red., Correspondance française de Marguerite de Parme. Supplément II (Utrecht, 1942)

Gelder, H.A. Enno van, Nederlandse dorpen in de 16e eeuw (Amsterdam, 1953)

Gelder, H.A. Enno van, Van Beeldenstorm tot Pacificatie (Amsterdam/Brussel, 1964)

Gelder, H.A. Enno van, Revolutionnaire reformatie (Amsterdam, 1943)

Gelder, H.A. Enno van, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek: geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798 (2 dln., Haarlem, 1947)

Gelder, H. Enno van, Munten en geld in de 16e eeuw (Leiden, 1976)

Gelderblom, A.J., In Hollands tuin (Gouda, 1995) (Goudse Glazendag 1994)

Gelderblom, Oscar, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Hilversum, 2000)

Gelderen, M. van, Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590) (Hilversum, 1991)

Gelderen, M. van, The political thought of the Dutch Revolt 1555-1590 (Cambridge, 1992)

Gelderen, M. van (red.), The Dutch Revolt. Cambridge Texts in the history of political thought (Cambridge, 1993)

Gelderen, M. van, `Van vrijheden naar vrijheid. De legitimatie van de Nederlandse Opstand', Spiegel Historiael 29 (1994) 494-500

Gelderen, M. van, Het vrijheidsideaal van de Nederlandse Opstand 1555-1610 (Gouda, 1996) (Goudse Glazendag 1995)

Genard, P., `La furie espagnole. Documents pour servir à l'histoire du sac d'Anvers en 1576', Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique 32 (1876)

Gerbenzon, P. (ed.), Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636) (Hilversum, 1993)

Gerlach, H., Het proces tegen Oldenbarnevelt en de "Maximen in den Staet" (Haarlem, 1965)

Gerrits, G. Engelberts, Het leven, de bedrijven en lotgevallen van Willem den Eersten, prins van Oranje. (...) In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen (Amsterdam, 1827)

Geurts, P.A.M, De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584(Nijmegen, 1956; Utrecht, 19833)

Geurts, P.H.J.M., Overzicht van de Nederlandsche politieke geschriften tot in de eerste helft der 17e eeuw (Maastricht, 1942)

Geyl, Pieter, The revolt of the Netherlands 1555-1609 (London, 19321, 19582 verbeterde druk)

Geyl, Pieter, (red.) Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg, 1933), met bijdragen van N.B. Tenhaeff, A. Erens O.P., R. van Roosbroeck, J.C.H. de Pater, J.S. Bartstra, N. Japikse, A.A. van Schelven, Cyriel Verschaeve, L. Knappert, W. Nolet, C. Gerretson, P.N. van Eyck en P. Geyl.

Gids, De, 97 (1933), no. 1, themanummer Willem van Oranje, met bijdragen van H.T. Colenbrander, C. van Vollenhoven, J. Huizinga, H.A. Enno van Gelder, P.C. Molhuysen, D.J.H. ter Horst, Jan Kalf en André Jolles.

Gilissen, J., 'Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII provinces des Pays-Bas', Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18 (1950) 36-67, 239-290

Gilissen, J., 'Efforts d'unification du droit coutumier Belge au 16e et 17e siècles', dans: Mélanges Georges Smets (Bruxelles, 1852) 295-317

Gilissen, J., 'Les États-Généraux des Pays de Par Deçà, 1464-1632', Standen en Landen 33 (1965) 263-321

Gimeno Viguera, J.M. e.a. `Un estudio comparativo: las Comunidades y la independencia de los Países Bajos', Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea 3 (1982) 231-257

Giry-Deloison, Charles, `Cujus regio, ejus religio? L'Angleterre et ses minorités religieuses à l'époque d'Elisabeth Ière’, in: Alain Joblin (red.), l'Edit de Nantes (1598), la France et l'Europe (Arras, 1998) 81-93


Giry-Deloison, Charles, Roger Mettam ed., Patronages et clientélismes, 1550-1750 ( France, Angleterre, Espagne, Italie) (Londres, , [1995?])

Glawischnig, Rolf, Niederlande, Kalvinismus und Reichsgrafenstand 1559-1584. Nassau-Dillenburg unter Graf Johann VI (Marburg, 1973)

Glete, Jan, War and the state in early modern Europe : Spain, the Dutch Republic and Sweden as fiscal-military states, 1550-1660 (Londen, New York, 2002)

Goes, Aert van der, Register van, = Holland onder de regeering van keizer Karel V en koning Philips II (7 dln., Amsterdam, 1791)

González de León, Fernando, en Geoffrey Parker, 'The Grand Strategy of Philip II and the Revolt of the Netherlands', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 215-232

González Palencia, Angel, Gonzalo Pérez, secretario de Felipe segundo (2 tom., Madrid, 1946) 

Goosens, Aline, Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux, 1520-1633  (2 tom., Bruxelles, 1997-1998)

Goosens, Aline, Le comte Lamoral d'Egmont (1522-1568). Les aléas du pouvoir de la haute noblesse a l'aube de la Revolte des Pays-Bas (Analectes d'histoire du Hainaut, VIII; Bergen: Hannonia, Centre dínformation et de contact des cercles d’histoire, d’archéologie et de folklore du Hainaut, 2003), p. 7-11.

Gorter-van Royen, L.V.G., Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden. Een politieke analyse op basis van haar regentschapsordonnanties en haar correspondentie met Karel V (Hilversum, 1995)

Gorter-van Royen, Laetitia, `Karel V, zijn persoonlijkheid en leiderschap', Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001) 195-213

Gossart, E., Projets d'érection des Pays-Bas en royaume sous Philippe, Bulletin de l'Académie de Belgique, Classe des Lettres, 1900.

Gossart, E., L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'insurrection (Bruxelles, 1905)

Gossart, E., La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de Philippe II (Bruxelles, 1906)

Gossart, E., Charles-Quint, roi d'Espagne (Bruxelles, 1910)

Gosses, I.H., `Friesland in den eersten tijd van den Tachtigjarigen Oorlog', in: idem, Verspreide Geschriften (Groningen/Batavia, 1946) 451-470

Gosses, I.H., `Prins Willem van Oranje', in: idem, Verspreide Geschriften (Groningen/Batavia, 1946) 471-491

Graaf, Ronald de, 'Geneeskundige zorg in het Staatse leger tijdens de Opstand tegen Spanje', in: Leidschrift 17 (2002) nr. 1, 51-67.

 

Graaf Ronald de, Oorlog, mijn arme schapen : een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648 (Franeker, 2004)

Gracia Rivas, Manuel, 'Aportacion al estudio economico de la Gran Armada. Las libranzas del pagador Juan de Huerta en Lisboa', Revista de Historia Naval 4 (1986) 51-78

Grahl, Ernst, 'Philipp II von Spanien und sein Minister Antonio Perez', in: Friedrich von Raumer (red.), Historisches Taschenbuch deel 4, jg. 10 (Leipzig, 1869) 209-256

Granvelle et l'Italie au XVIe siècle : le mécénat d'une famille, Les : actes du colloque international organisé par la Section d'Italien de l'Université de Franche-Comté, Besançon, 2-4 octobre 1992 / sous la dir. scientifique de Jacqueline Brunet et Gennaro Toscano (Besançon, 1996)

Granvelle et les Anciens Pays-Bas, Les, Krista De Jonge, Gustaaf Janssens (red.) (Leuven, 2000)

Grapperhaus, Ferdinand H.M., Alva en de Tiende Penning (Zutphen, 19842)

Grapperhaus, F.H.M., Convoyen en licenten (Zutphen/Deventer, 1986)

Graupe, Katharina, Oratio historica - Reden über Geschichte : Untersuchungen zur praktischen Rhetorik während des spanisch-niederländischen Konfliktes im 16. und 17. Jahrhunderts (Berlijn, 2012)

Grayson, J.C., 'The civic militia in the county of Holland, 1560-1581. Politics and public order in the Dutch revolt', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) 35-63

Grayson, J.C., From protectorate to partnership : Anglo-Dutch relations 1598-1625 (London, 1978)

Greengrass, Mark, `Financing the cause: protestant mobilization and accountability in France', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 233-254

Greve, H.E., De tijd van den Tachtigjarigen Oorlog in beeld : afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten, penningen, wapens en andere documenten uit het tijdvak (Amsterdam, 1907-1908)

Griffiths, G., Representative government in western Europe in the sixteenth century (Oxford, 1968)

Groen van Prinsterer, G., Archives ou correspondances inédites de la maison d'Orange-Nassau. Première série (8 dln., Leiden, 1835-1896). Nota bene: van deze eerste reeks is alleen deel I met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841).                                                                 

Groenveld, S., en H.L.Ph. Leeuwenberg red., De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag, 1979)

Groenveld, S., `Natie en nationaal gevoel in de zestiende-eeuwse Nederlanden', Nederlands Archievenblad 84 (1980) 371-387

Groenveld, S., Hooft als historieschrijver : twee studies (Weesp, 1981)

Groenveld, S., `P.C. Hooft als briefschrijver', Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 110-112

Groenveld, S., ‘Trouw en verraad tijdens de Nederlandse Opstand’, in: Zeeuws Tijdschrift 37 (1987) 3-12

Groenveld, S., `Beeldvorming en realiteit. Geschiedschrijving en achtergronden van de Nederlandse Opstand tegen Filips II', in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen (red.), Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln., 's-Gravenhage, 1981) II, 55-84 (bewerkte en uitgebreide versie van een gelijknamig eerder artikel in: Men sagh Haerlem bestormen... uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het Beleg van Haarlem 1573-1973 en de hieraan gewijde tentoonstelling van 19 april t/m 17 juni 1973 in de Vleeshal, Vishal en de Hoofdwacht te Haarlem (Haarlem, 1973) 24-38

Groenveld, S., M.E.H.N. Mout e.a., De kogel door de kerk? en De bruid in de schuit (2 dln., Zutphen, 19913)

Groenveld, S., G.J. Schutte, Delta 2. Nederlands verleden in vogelvlucht. De Nieuwe Tijd: 1500-1813 (Leiden/Antwerpen, 1992)

Groenveld, S., Was de Nederlandse Republiek verzuild? : over segmentering van de samenleving binnen de Verenigde Nederlanden (Leiden, 1995)

Groenveld, S., Huisgenoten des geloofs : was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum, 1995)

Groenveld, S., `"Edele Mogende Heeren" : de Gecommiteerde Raden van het Zuiderkwartier als besogne van de Staten van Holland ten tijde van Frederik Hendrik', in: M. Bruggeman red., Mensen van de nieuwe tijd : een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam, 1996) 169-192

Groenveld, S., T'is ghenoegh, oorloghsmannen : de Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog (Den Haag, 1997)

Groenveld, S., Haarlemse glasraamschenkingen. Stedelof tussen dominee, regent en koopman (Gouda, 1998) (Goudse Glazendag 1996)

Groenveld, S., `Nation und "patria": Begriff und Wirklichkeit des kollektiven Bewusstseins im Achtzigjährigen Krieg', in: idem, Horst Lademacher red., Krieg und Kultur: die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen Republik und im Deutschen Reich, 1568-1648 (1998) 77-109, 524-534

Groenveld, S., `De Vrede van Munster : einde en nieuw begin', in: Jacques Dane, red., 1648 Vrede van Munster: feit en verbeelding (Zwolle, 1998) 11-45

Groenveld, S., De vrede van Munster van 1648. Voorgeschiedenis, inhoud, betekenis. AO-reeks 2636 (Lelystad 1998).

Groenveld, S., 'Visies op de vrede. Meningen over de Vrede van Munster, 1648-1998', in: idem, e.a., De vrede van Munster : veranderende grenzen in Europa (Den Haag, 1998) 9-28

Groenveld, S., ‘De vrede - een bevrijding? Financiële druk en vredeswil in de Republiek rond 1648’, in: Kleio 39 (1998) 4-11.

Groenveld, Simon, Horst Lademacher (Hg.), Krieg und Kultur : die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen Republik und im Deutschen Reich, 1568-1648 (Münster, 1998)

Groenveld, Simon, `De Vrede van Munster en West-Indië', in: Maritza Coomans-Eustatia e.a. (red.), Breekbare banden : feiten en visies over Aruba, Bonaire en Curaçao na de Vrede van Munster, 1648-1998 (Bloemendaal, 1998) 21-30

Groenveld, S., ‘‘Verraders’ in de Tachtigjarige Oorlog’, in: Gelders Erfgoed (1998) nr. 4, 11-17.

Groenveld, S., `"Natie" en "patria" bij zestiende-eeuwse Nederlanders', in: N.C.F. van Sas (red.), Vaderland (Amsterdam, 1999) 55-81

Groenveld, S., in: Studiedag de Robles atlassen : vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en het verslag van een veldtocht in Friesland in 1572 : 27 oktober 1998 (Leeuwarden, 1999)

Groenveld, S., 'Van vyanden und vrienden bedroevet'. De gevolgen van het beleg van Leiden voor de omgeving van de stad (Den Haag 2001).

Groenveld, S., Regeren in de Republiek. Bestuurspraktijken in de 17e-eeuwse Noordelijke Nederlanden: terugblik en perspectief [Leiden, 2007]

Groenveld, Simon, M.E.H.N. Mout, H.Ph. Leeuwenberg, De Tachtigjarige Oorlog : opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650) (Zutphen : Walburg Pers, cop. 2008) Dit is een sterk uitgebreide en herziene heruitgave van: De kogel door de kerk? : de opstand in de Nederlanden 1559-1609 (Zutphen,1983), en De bruid in de schuit : de consolidatie van de Republiek 1609-1650 (Zutphen, 1985)

Groenveld, Simon, Unie - Bestand - Vrede. Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Hilversum, 2009)


Groenveld, Simon, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Hilversum, 2009)

Groenveld, Simon, Facetten van de Tachtigjarige Oorlog. Twaalf artikelen over de periode 1559-1652 (Hilversum, 2018). Hierin een volledig overzicht van de publicaties van de auteur, pp. 374-386.

Grol, H.G. van, Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen 1577-1587 (Vlissingen, 1936)

Grolle, J.J., Weg met de koning. 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse staat in 1581 (Den Haag, 1981)

Gronow, Ruth Elsner von, Die öffentliche Meinung in Deutschland gegenüber Holland nach 1648 (Marburg, 1914) 

Groot, Frans, `De strijd rond Alva's bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 161-181

Groot, Hugo de, Kroniek van de Nederlandse Oorlog : De Opstand 1559-1588. Vertaling en nawoord Jan Waszink (Nijmegen, 2014)

Grotius, Hugo, Annales et historiae de rebus belgicis (Amsterdam, 1658)

Guesnon, A., Maître Nicolas Gosson (Arras, 1911)

Guillaume, H.L.G., Histoire des gardes Wallones au service d'Espagne (Bruxelles, 1858)

Guillaume, colonel [Henri Louis Gustave], (ed.) Commentaires de Bernardino de Mendoça sur les évènements de la guerre des Pays-Bas, 1567-1577/ traduction nouvelle [de l'espagnol] par Loumier ; avec notice [sur l'auteur] et annotations par le colonel Guillaume. (Bruxelles, 1860-1863)

Guillaume, [Général Henri Louis Gustave], Histoire des bandes d'ordonnance des Pays-Bas, dans: Mémoires de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgiques ; t. 11 (1873) 248 pp.

Guillaume, [Général Henri Louis Gustave], Histoire des bandes d'ordonnance des Pays-Bas (Bruxelles, 1873) (Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, t. 40, [no. 4])

Guillaume, Henri Louis Gustave, Histoire de l'infanterie wallone sous la maison d'Espagne (1500-1800) (Bruxelles, 1876)  Eerder verschenen in: Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ; xlii. - 1876.

Guillaume le Taciturne à Delft.Avec introduction par L.J.F. Wijsenbeek ; traduction du néerlandais en français par R.F. Le Gras et Andrée van Elden (Delft, [1950])

Güldner, G., Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts (Lübeck/Hamburg 1968)

H

Haemers, Jelle, en Louis Sicking, 'De Vlaamse Opstand van Filips van Kleef en de Nederlandse Opstand van Willem van Oranje. Een vergelijking', Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006) 328-347

Haer, Florentius van der, De initiis tumultuum Belgicorum (Douai, 1587)

Halhlweg, W., `Aspekte und Probleme der Reform des niederländischen Kriegswesen unter Prinz Moritz von Oranien', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 86 (1971) 151-178

Haitsma Mulier, E.O.G., en A.E.M. Janssen, Willem van Oranje in de historie. 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving (Utrecht, 1984)

Ham, W.A. van, Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583) (Hilversum, 2000)

Hamel, J.A. van, Wat de Zwijger nú tot ons zegt. Een beschouwing uit het verleden voor het heden (Haarlem, 1933)

Hamilton, Alastair, `Rewriting the Black Legend’, n.a.v. Michael Baigent, Richard Leigh, The Inquisition (London, 1999) en Mary E. Giles red., Women in the Inquisition (Baltimore, 1999), Times Literary Supplement, 28 January 2000, 29.

Hammer, Paul E.J., Elizabeth's wars. War, government and society in Tudor England, 1544-1603 (Basingstoke en New York, 2003)

Hansen, J., `Der Niederländische Pacificationstag zu Köln im Jahre 1579', Westdeutsche Zeitschrift 13 (1894) 237 vlg.

Hanson, Neil, The confident hope of a miracle. The true history of the Spanish Armada (Londen 2004)

Hare, Ch., The high and puissant princess Marguerite of Austria (London, 1907)

Harline, Craig, The burdens of sister Margaret : private lives in a seventeenthcentury convent (New York, 1994)

Harline, Craig, De verzoekingen van zuster Margriet : het Vlaamse kloosterleven in de zeventiende eeuw. Vertaling [uit het Engels] en bewerking Marc Therry (Antwerpen, 1997)

Harline, Craig, Eddy Put, A bishop's tale. Mathias Hovius among his flock in seventeenth-century Flanders (New Haven, London, 2000)

Harline, Craig, Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw (Nijmegen, 2016)

Harrison, Frederic, William the Silent (London, 1897)

Harrison, Frederic, Willem I, prins van Oranje. Met een voorrede van prof.dr. P.J. Blok ('s-Gravenhage, z.j. 1898 of 1899)

Hart, Marjolein C. 't, In quest for funds. Warfare and state formation in the Netherlands, 1620-1650 (Leiden, 1989)

Hart, Marjolein C. 't, The making of a bourgeois state. War, politics and finance during the Dutch revolt (Manchester/New York, 1993)

Hart, Marjolein C. 't, 'The Dutch Revolt 1566-81 : A national revolution?', in: David Parker ed., Revolutions and the revolutionary tradition in the West 1560-1991 (London, 2000) 15-33

Hauser, Henri, François de la Noue (Paris, 1892)

Heeringa, K., `Stukken betreffende de inkomsten van Zeeland in 1572 en volgende jaren', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 46 (1943) 1-44

Hell, Maarten, ''Tot beswaernisse haerder consciëntie'. Loyaliteit en dwang in eedverbonden tijdens de Opstand (1568-1588), Holland. Historisch tijdschrift 46.2 (2014) 50-63.

Hellinga, Onno, `Hessel Aysma en de Opstand in Friesland, 1577-1587’ in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 126-139

Helmich, Splinter, Journaal van Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den lande, van 1572 tot 1589, medegedeeld door R. Fruin, in: Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 31 (1875) 159-281

Henne, Alexandre en A. Wauters, Histoire de Bruxelles (Bruxelles, 1845)

Henne, Alexandre, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique (10 dln., Bruxelles/Leipzig, 1858-1860)

Hensen, A., De twee eerste bisschoppen van Haarlem in de zestiende eeuw (Hilversum, z.j.)

Hernighem, Augustyn van, Eerste bouck van beschryvinghe van alle gheschiedenesse (1562-1572) A.L.E. Verheyden ed. (Brussel, 1978) 

Herre, P., Barbara Blomberg, die Geliebte Kaiser Karls V und Mutter Don Juans de Austria (Leipzig, 1909)

Hertog, A. den, Willem van Oranje. Beelden uit het leven van prins Willem van Oranje, vader des vaderlands (Leiden, 19332)

Herwerden, P.J. van, Het verblijf van Lodewijk van Nassau in Frankrijk: Hugenoten en Geuzen, 1568-1572 (Assen, 1932)

Herwerden, P.J. van, Lodewijk van Nassau. Een leven gewijd aan de Nederlanden (Assen, 1939)

Hessels, J.H., Ecclesiae Londino-Batavae archivum (4 dln., Cambridge, 1887-1897)

Heyck, Eduard, Wilhelm von Oranien und die Entstehung der freien Niederlande (Bielefeld/Leipzig, 1908)

Heijden, H.A.M. van der, Keizer Karel en de Leeuw. De oorsprong van de Nederlandse cartografie en de Leo Belgicus (Antwerpen, z.j. [2000])

Hibben, C.C., Gouda in Revolt. Particularism and Pacifism in the Revolt of the Netherlands 1572-1588 (Utrecht, 1983)

Hierro, José Ignacio González-Aller, 'Las galeras en el Gran Armada de 1588', Revista de Historia Naval 28 (2010) 53-74

Hischauer, Ch., Correspondance secrète de Jean Sarrasin (Atrecht, 1912)

Hirschauer, Ch., Les États d'Artois de leur origine à l'occupation française (Paris, 1923)

Hocquet, A., Tournais et le Tournaisis au XVIe siècle (Bruxelles, 1906)

Hoek, Jan Johannes van den, De veldtocht van Prins Maurits in 1597  ('s-Gravenhage, 1914)

Hoeven, Marco van der (red.), Exercise of Arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648 (Leiden etc., 1997)

Hofman, T.M., Eenich Achterdenken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Heerenveen, 1997)

Hogenberg, Frans, De 80-jarige oorlog in prenten. Met een inleiding van Dr. L. Voet (Den Haag, 1977)

Hogendorp, Dirk van, Disputatio historico-juridica inauguralis de Gulielmi I (Leiden, 1822)

Holland onder de regeering van keizer Karel V en koning Philips II (7 dln., Amsterdam 1791) = Register van Aert van der Goes

Holländer, A., `Wilhelm von Oranien und die Stadt Strassburg in den Jahren 1568-1569', Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 21 (1905) 50-...

Holweg, Walter, Der Augsburger Reichstag von 1566 uns seine Bedeutung für die Entstehung der reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses (Neukirchen, 1964)

Hoof, J.P.C.M. van, 'Logistiek in de tijd van de vestingoorlogen', in: H. Roos (red.), Van marketentster tot logistiek netwerk. De militaire logistiek door de eeuwen heen (Amsterdam, 2002) 57-86

Hooft, P.C., Nederlandsche historien (2 dln., Amsterdam 16772)

Hoogewerff, G.J., `Uit de geschiedenis van het Nederlandsch nationaal besef', Tijdschrift voor Geschiedenis 44 (1929) 113-134

Hoogland, J.J., `Conscriptio Exulum Frisiae', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 16 (1888) 332-333

Horst, Daniel R., `Een zestiende-eeuwse reformatorische prentenreeks van Frans Huys over de Heilsweg van de Mens'
Bulletin van het Rijksmuseum 38 (1990) 3-24, 86-88

Horst, Daniel, James Tamis, Images of Discord. A graphic interpretation of the opening decades of the Eighty Years' War (Grand Rapids, Michigan, 1993)

Horst, Daniel, `Een doperse bijeenkomst op een katholieke propagandaprent uit 1590', Doopsgezinde Bijdragen 25 (1999) 23-40

Horst, Daniel, Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584 (..., 2000)

Horst, J.J. van der, Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen historiesch-kritiesch onderzocht (Amsterdam, 1851)

Houwaert, J.B., Declaratie van die triumphante incompst vanden prince van Oraignien, binnen die princelijcke stadt van Brussele (Antwerpen, 1579)

Houwaert, J.B., Sommare beschrijvinghe vande triumphelijcke incomst vanden doorluchtighen ende hooghgheboren aerts-hertoghe Matthias, binnen [...] Brussele (Antwerpen, 1579)

Howarth, David, The voyage of the Armada. The Spanish story (Londen 2001)

Hubert, E., Étude sur la condition des protestants en Belgique (Bruxelles, 1882)

Hugenholtz, F.W.N., `1600: Slag bij Nieuwpoort', Hollands Maandblad, mei 1963, 7-8

Hugon, Alain, Philippe IV : Le siècle de Vélasquez (Paris, 2014)

Huijsen, Cor en Geerten Waling, De geboortepapieren van Nederlanden : De Unie van Utrecht, de Apologie van Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlating in hedendaags Nederlands (Amsterdam/Den Haag, 2014)

Hulzen, A. van, Van opstand tot oorlog. Onze vaderlandse geschiedenis van 1555-1576 (Groningen/Batavia, 1935)

Hulzen, A. van, De Grote Geus en het falende Driemanschap (Hilversum, 1995)

Hulzen, A. van, Utrecht in Opstand. Het einde van de oude bisschopsstad 1528-1580 (Utrecht, 1999)

Hummelen, W.M.H., `"Veele huyskens daer De Retoryck op was". Stellages van rederijkerskamers bij Blijde Inkomsten', in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 95-127

Hurpin, Gérard, `Diego de Villalobos, témoin et chroniqueur du siège d'Amiens', in: Paul Mironneau, Isabelle Pébay-Clottes red., Paix des armes Paix des âmes : Actes du colloque international tenu au Musée national du château de Pau et à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour les 8, 9, 10 et 11 octobre 1998 (Paris, 2000) 127-150

Huybers, H.F.M., Don Juan van Oostenrijk, Landvoogd der Nederlanden (2 dln., Utrecht, 1913-Amsterdam, 1914)

I

Ingenthron, Maximilian, `Erich Kuttner: een vluchteling schrijft Nederlandse geschiedenis', Spiegel Historiael 33 (1998) 169-172

Installe, H., `Verwoesting en wederopbouw te Mechelen in de zestiende eeuw', in: Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen van het 18de internationaal colloquium te Spa, 10-12.ix.1996 (Brussel, 1999) 155-184

Isacker, Philip van, `Pedro Enriquez de Azevedo, graaf van Fuentes, en de Nederlanden' (1592-1596), Annales de la Société d'Émulation de Bruges 60 (1910) 205-236

Isacker, Philip van, `De Spaanse tussenkomst in Frankrijk en de Nederlanden', these (Leuven, 1914)

Israel, J.I., `The Holland towns and the Dutch-Spanish conflict, 1621-1648', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 41-69

Israel, J.I., `The States General and the strategic regulation of the Dutch river trade, 1621-1636', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) 461-491

Israel, Jonathan I., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (Oxford, 1995)

Israel, Jonathan I., De Republiek, 1477-1806 (2 dln., Franeker, 1996)

Israel, Jonathan I., Conflicts of empires. Spain, the Low Countries and the struggle for world supremacy, 1585-1713 (London/Rio Grande, 1997)

J

Jacques, F., Le diocèse de Namur en mars 1561. Étude de géographie historique (Bruxelles, 1968)

Jacquot, J. red., Fêtes et cérémonies au temps de Charles-Quint (Paris, 1960)

Jadin, Louis, Relations des Pays-Bas, de Liège et de Franche-Comté avec le Saint-Siège, d'après les "Lettere di vescovi" conservées aux archives vaticanes (1566-1779) (Bruxelles, 1952)

Jans, A., `Voorschriften over het boekenbezit van de pastoors in het aartsbisdom Mechelen (1574-1597)', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 73-74

Janse, W., De grootsheid van de ootmoed, de kleinheid van de hoogmoed. Godsdienstig leven in Holland gespiegeld in drie Goudse Glazen van na de hervorming (1595-1601) (Gouda, 1998) (Goudse Glazendag 1998)

Jansen, Jeroen, `Een Latijnse vertaling van P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën? Huydecoper en De la Rue over Abrahamus Bocstadius', De zeventiende eeuw 16 (2000) 136-155

Jansen, M. 'Marxistische visies op de Nederlandse Opstand', Theoretische Geschiedenis 2 (1976), nr. 1

Jansma, T.S., 'De geloofsovertuiging van Willem den Rijke', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, zevende reeks, deel 9 (1938) 85-93

Janssen, Geert H., Het stokje van Oldenbarnevelt (Hilversum, 2001)

Janssen, Geert H., 'Dutch clientelism and news networks in public and private spheres. The case of stadholder William Frederick (1613-1664)', in: Joop W. Koopmans, News and politics in early modern Europe (1500-1800) (Leuven, 2005) 151-166

Janssen, Geert H., Exiles and the Politics of Reintegration in the Dutch Revolt

Janssen, Geert H., The Dutch Revolt and Catholic Exile in Reformation Europe (Cambridge, 2014)

Janssens, G., 'Gezantschap naar Filips II', Spiegel Historiael 8 (1973) 82-87

Janssens, G., 'Brabant in verzet tegen Alva's tiende en twintigste penning', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 89 (1974) 16-31

Janssens, G., 'De eerste jaren van Filips II (1555-1566)', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI (Haarlem 1979) 186-201

Janssens, G., 'Van de komst van Alva tot de Unies (1567-1579)', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI (Haarlem 1979) 215-243

Janssens, G., ` Joachim Hopperus, een Fries rechtsgeleerde in dienst van Filips II' , in: Recht en instellingen in de oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Liber amicorum Jan Buntinx (Leuven, 1981)

Janssens, G., Brabant in het verweer. Loyale oppositie tegen Spanje's bewind in de Nederlanden van Alva tot Farnese 1567-1578 (Kortrijk/Heule, 1988)

Janssens, G., 'Servitium en andere militaire lasten, belangrijke elementen voor de Brabantse loyale oppositie tegen de Spaanse landvoogden (1567-1578)', in: F. van Hemelrijck e.a. (red.), Mensen in oorlogstijd (Brussel, 1988)

Janssens, Gustaaf, `Rapporten uit 1569 over herstelde schade aan kerken en kapellen in de Vlaamse Westhoek, een bron voor de geschiedenis van de eerste fase van de beeldenstorm in 1566', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 279-288

Janssens, Gustaaf, Krista de Jonge (red.), Les Granvelle et les Anciens Pays-Bas (Leuven, 2000)

Janssens, Gustaaf, Le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, loyal serviteur de Charles Quint et de Philippe II et la guerre aux Pays-Bas : Une esquisse biographique, pp. 379-388 in: "Le château "La Fontaine" de Pierre-Ernest de Mansfeld à Luxembourg" : actes du Colloque du 17 au 18 mai 2004 au Musée national d'histoire et d'art Luxembourg / [Paul Margue, réd. en chef]. - Luxemburg : Saint-Paul, 2004. - P. 375-507. : ill. ; 25 cm. - (Hémecht 56 (2004) H. 4).

Janssens, Paul, België in de 17de eeuw. De spaanse Nederlanden en het prinsbidom Luik (2 dln., Gent, 2006)

Japikse, N., (red.) Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) ('s-Gravenhage, 1934) [niet verder verschenen]

Japikse, N. (red.), Resolutiën der Staten Generaal van 1576 tot 1609 (14 dln. 's-Gravenhage, 1917-1970

Jardine, Lisa, The awful end of Prince William the Silent : the first assassination of a head of state with a handgun  (London, 2005)

Jensen, De Lamar, 'The Spanish Armada. The worst kept secret in Europe', Sixteenth Century Journal 19 (1988) 621-641. 

Jong, M.A.G. de, 'Staet van oorlog' : wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621/. - [S.l. : s.n.], cop. 2002. - II, 274 p. : ill. ; 30 cm. Proefschrift Universiteit Leiden. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels.

Koenhein, A.J.M. red., Johan Wolfert van Brederode, 1599-1655 : een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje  (Zutphen, 2000)

Jonckbloet, W.J.A., De beoefening van de geschiedenis des vaderlands in wezen en strekking. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool te Groningen, den 30sten Maart 1854 (Groningen, 1854)

Jones, R.L., `De nederduits gereformeerde gemeente te Leiden in de jaren 1572-1576', Leids jaarboekje 1974, 126-144

Jong, Otto J. de, Beeldenstormen in de Nederlanden (Groningen, 1964)

Jong, Otto J. de, Oranje en de botsende overtuigingen (Gouda, 1987) (lezing Goudse Glazendag 1984)

Jonge, J.C. de, Verhandelingen en onuitgegevene stukken (2 dln., Delft, 1827)

Jonge, J.C. de, L'Union de Bruxelles (Rotterdam, 1829)

Juste, Théodore, Les Valois et les Nassaus 1572-1574 (Bruxelles, z.j.)

Juste, Théodore, Conspiration de la noblesse Belge contre l'Espagne en 1632 (Bruxelles, 1851)

Juste, Théodore, Vie de Marnix de Sainte-Aldegonde (1538-1598), tirée des papiers d'état et d'autres documents inédits (La Haye, 1858)

Juste, Théodore, Histoire de la Révolution des Pays-Bas sous Philippe II (2 dln., Bruxelles, 1860)

Juste, Théodore, Le soulèvement des Pays-Bas contre la domination espagnole (1567-1572). Nlle. éd. (Bruxelles, z.j.)

Juste, Théodore, Le comte d'Egmont et le comte de Hornes (1522-1568) d'après des documents authentiques et inédits (Bruxelles/Leipzig, 1862)

Juste, Théodore, Guillaume le Taciturne d'après sa correspondance et les papiers d'état (Den Haag, 1873)

Juste, Théodore, La Pacification de Gand et le sac d'Anvers 1576 (Bruxelles, 1876)

K

Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000)

Kalken, Frans van, La fin du régime espagnol aux Pays-Bas : étude d'histoire politique, économique et sociale  (Bruxelles, 1907) 

Kalkoff, P., Die Anfänge der Gegenreformation in den Niederlanden (Halle, 1904)

Kannengiesser, P., Karl V und Maximilian Egmont, Graf von Büren (Freiburg i.Br., 1895)

Kaplan, Benjamin J., Calvinists and libertines : confession and community in Utrecht, 1578-1620  (Oxford, 1995).

Kaplan, Benjamin J., `A clash of values: the survival of Utrecht's confraternities after the Reformation and the debate over their dissolution', De zeventiende eeuw 16 (2000) 100-117

Kaptein, Herman, De beeldenstorm (Hilversum, 2002)

Kattenberg, 'Military rebellion and reason of state. Pacification of mutinies in the Habsburg Army of Flanders, 1599-1601', BMGN - Low Countries historical review 131 (2016) 3-21

Keizer Karels geldbeurs. Geld en financiën in de XVIe eeuw (Brussel, 2000)

Kemp, C.M. van der, Maurits van Nassau (4 dln., Rotterdam, 1843)

Kempenaere, Ph. de, Vlaemsche kronijk. Ph. Blommaerts red. (Brussel, 1839)

Kernkamp, J.H., De handel op den vijand, 1572-1609 (2 dln., Utrecht, [1931-1935])

Kernkamp, J.H., `De houding van Amsterdam inzake de aanbieding van de grafelijkheid aan den prins van Oranje', Tijdschrift voor Geschiedenis 48 (1933) 113-119

Kervyn de Lettenhove, J.M.B.C., Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II (11 dln., Bruxelles, 1882-1900)

Kervyn de Lettenhove, J.M.B.C., Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle (Brugge, 1883-1885)

Kervyn de Lettenhove, J.M.B.C., Documents inédits relatifs à l'histoire du 16e siècle (1548-1584) (Bruxelles, 1883)

Kervyn de Volkaersbeke, Ph., en J. Diegerick, Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-Bas, 1577-1584 (2 dln., Gand, 1847-1849)

Kiersch, H.J.P.A., Iets over Oranje en den Opstand tegen Philips II. Een antwoord aan X ('s-Gravenhage, 1892)

Kinds, Karel, Kroniek van de Opstand in de Lage Landen 1555-1609 : actuele oorlogsverslaggeving uit de zestiende eeuw met 228 gravures van Frans Hogenberg (2 dln., Wenum Wiesel [2000])

Kist, J.B., '"Alle de klederen, dewelke dezen vorst aanhadde": Relikwieën van het Huis van Oranje in de Historische Adeling van het Rijksmuseum', in: H.M.A. Breukink-Peeze (red.), Kostuum: verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlandse Openbare collecties (Amersfoort, 1995) 33-41.

Klingenstein, L., The great infanta (London, 1910)

Klink, H., Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie (Heerenveen, 1997)

Klinkert, Christi M., Nassau in het nieuws : Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600 (Zutphen, 2005)

Kluiver, J.H. (red.), De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau (1578-1584) (Amsterdam, 1984)

Knap W.G.zn., Willem, Prins Willem I (de Zwijger) (Arnhem, 1933)

Knapen, Ben, De man en zijn staat : Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) (Amsterdam, 2005)

Knappert, L., Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de Nederlanden (Utrecht, 1924)

Knappert, L., Willem I prins van Oranje, een vader des vaderlands (Haarlem, 1933)

Knevel, Paul, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700 (Hilversum, 1994) 62-91

Knevel, Paul, Het Haags bureau : 17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang  (Amsterdam, 2001)

Knevel, Paul, 'Pecunia nervus belli - De militaire onmacht van Willem van Oranje', in: Van rebellen tot professionals; staat, samenleving en krijgsmacht (Delft, 2002) 7-33

Knippenberg, H., De religieuze kaart van Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden (Assen, 1992)

Knipping, J.B., Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands (2 dln., Leiden, 1974)

Knoops, W.A., en F.Ch. Meijer, De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de onoverwinnelijke vloot in 1588 (Amsterdam 1988)

Koch, Matthias, Untersuchungen über die Empörung und den Abfall der Niederlanden von Spanien (Leipzig, 1860)

Koch, Matthias, Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche omwenteling, in de XVIe eeuw. Eene weerlegging der geschiedvoorstelling van John Lothrop Motley (...). Uit het Hoogduitsch overgezet door Dr W.J.F. Nuijens (Amsterdam,  1862)

Koenigsberger, H.G., 'The organisation of revolutionary parties in France and the Netherlands during the 16th century', Journal of Modern History 27 (1955) 335-351

Koenigsberger, H.G., The Habsburgs and Europe 1516-1660 (Ithaca/London, 1971)

Koenigsberger, H.G., Estates and revolutions (Ithaca/New York, 1971)

Koenigsberger, H.G., 'Why did the States General of the Netherlands become revolutionary in the Sixteenth Century', in: Parliaments, Estates and Representation 2 (1982) 103-111

Koenigsberger, H.G., ‘Orange, Granvelle and Philip II’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 573-595

Koenigsberger, H.G., Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit (München, 1989)

Koenigsberger, H.G., Monarchies, States Generals and parliaments : the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries (Cambridge, 2001)

Kohler, Alfred, Karl V 1500-1558 : eine Biographie (München, 1999)

Kohler, Alfred, `Persönlichkeit und Herrschaft', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 7-15

Kok, David de, Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming (Utrecht, 1927)

Kolman, Rudolf Jan, De Reductie van Nijmegen (1591), voor- en naspel (Groningen/Djakarta, 1952)

Kooijmans, Luuc, `Hoe Willem Frederik stadhouder van Friesland werd’, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 205-217

Kooijmans, Luuc, `Liefde in opdracht : emotie en berekening in de dagboeken van Willem Frederik van Nassau', Holland 30 (1998) 231-255

Kooijmans, Luuc, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amsterdam, 2000)

Kooperberg, L.M.G., Margaretha van Oostenrijk tot den vrede van Kamerijk (Amsterdam, 1908)

Koopmans, J.W., De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 ('s-Gravenhage, 1990)

Kossmann, E.F., Holland und Deutschland: Wandlungen und Vorurteile (Den Haag, 1901)

Kossmann, E.H., Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Amsterdam, 1960)

Kossmann, E.H., en A.F. Mellink, (red.) Texts concerning the revolt of the Netherlands (Cambridge, 1975)

Kossmann, E.H., `Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse ancien régime', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) 1-34

Kossmann, E.H., Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden (Leuven, 1994)

Kossmann, Ernst H., Theorie politique et histoire (Napoli, 2003)

Kruse, Hans, ‘Wilhelm von Oranien und Anna von Sachsen. Eine fürstliche Ehetragödie des 16. Jahrhunderts’, Nassauische Annalen 54 (1934) 1-134

Kugler, Georg, `Macht und Mäzenatentum', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 47-55

Kühler, W.J., 'Het Nederlandsche Anabaptisme en de revolutionnaire woelingen der zestiende eeuw', Doopsgezinde bijdragen 56 (1919) 124-212

Kühler, W.J., Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw (Haarlem, 1932)

Kuiper, E.T., Het Kalvinisme en onze Opstand tegen Filips II (Amsterdam, 1918)

Kuiper, Yme, `Profijt, eer en reputatie. Friese adel en politieke cultuur in het tweede kwart van de zeventiende eeuw’, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân, staat en macht 1450-1650 (Hilversum/Leeuwarden, 1999) 173-204

Kuipers, Jan J.B., tekstbijdrage Winant Halfwerk, De Staats-Spaanse linies : monumenten van conflict en cultuur (Vlissingen, 2013)

Kuttner, Erich, Het hongerjaar 1566 (Amsterdam, 1949, 19743)

Kuijper Gzn., Hendrik, Willem van Nassau, of vijftien jaren uit de Nederlandsche geschiedenis. Lyrisch-dramatisch tafereel (Rotterdam, 1834)

L

Lacroix, A., Apologie de Guillaume de Nassau [...] Justification du Taciturne (Bruxelles/Leipzig, 1858)

Lademacher, Horst, Die Stellung des Prinzen von Oranien als Statthalter in den Niederlanden (Bonn, 1958)

Lademacher, Horst, `"Sire, geben Sie Gedankenfreiheit" - Bermerkungen zum Toleranzdenken bei Wilhelm von Oranien', in: idem, Oranien-Nassau, die Niederlande und das Reich. Beiträge zur Geschichte einer Dynastie(Münster, 1995) (Niederlande-Studien; 13) 9-23; herdrukt in: idem, Der europäischen Nordwesten. Historische Prägungen. Ausgewählte Aufsätze (Münster etc., 2001) 29-39

Lademacher, Horst, 'Statthalter Friedrich Heinrich - Monarch in der Republik? Zur höfischen Attitüde einer Verhinderung', in: idem, Der europäischen Nordwesten. Historische Prägungen. Ausgewählte Aufsätze (Münster etc., 2001) 41-55

Lagomarsino, P.D., Court Factions and the Formulation of Spanish Policy Towards the Netherlands, 1559-1567, Cambridge Ph.D. 1973.

Laitat, P., Éloge historique du comte d'Egmont (Mons, 1824)

Lameere, Eug., Essai sur l'origine et les attributions de l'Audiencier (Bruxelles, 1896)

Lamet, S.A., 'The vroedschap of Leiden 1550-1600: the impact of tradition and change on the governing elite of a Dutch city', Sixteenth Century Journal 12 (1981) 15-29

Lameere, Eug., Le Grand Conseil des ducs de Bourgogne (Bruxelles, 1900)

Lange, Daniël de, Willem de Zwijger en andere opstellen (Utrecht, z.j. [na 1948])

Lange, D. de, De martelaren van Gorcum (Utrecht/Antwerpen, z.j. [1954])

Langeraad, L.A. van, Guido de Bray. Zyn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis van het Zuid-Nederlandsche Protestantisme (Zierikzee, 1884)

Lankhorst, Otto, 'Newspapers in the Netherlands in the seventeenth century', in: Brendan Dooley, Sabrina A. Baron (ed.), The politics of information en early modern Europe (London, New York 2001) 151-159

Laroière, C. de, Histoire des troubles religieux au XVIe siècle dans le nord de la France, particulièrement dans la Flandre maritime (Bruxelles, 1863)

Lechner, Jan, Contactos culturales entre España y Holanda durante los siglos XVI y XVII  (Utrecht, 2000) (Boletín del Instituto Cervantes de Utrecht, inverno-primavera 2000)

Leemans, W.F., en Elisabeth Leemans-Prins, Guillaume de Nassau et la principauté d'Orange 1544-1559. L'acquisition de la possession réelle par le prince (Haarlem, 1969)

Lefèvre, J. red., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. 2e partie: 1577-1598. Recueil destiné à faire suite aux travaux de L.-P. Gachard (4 dln., Bruxelles, 1940-1960)

Lefèvre, J., 'Les notules du Conseil d'État', Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique 23 (1952) 13-24

Lefèvre, J. Documents concernant le recrutement de la haute magistrature dans les Pays-Bas, sous le régime espagnol (1555-1700) (Bruxelles, 1975)

Lehrmann, J., Der Vater des Vaterlandes Wilhelm I. von Oranien. Ein Heldenleben in 163 Bildern [...] mit verbindendem Text nach John Lothrop Motley, Friedrich von Schiller und Dr. Carl Doenges (Leipzig, 1933)

Lem, Anton van der, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648 : De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld (Nijmegen, 2014)

Lem, Anton van der, 'Bonaventura Vulcanius, forgeron de la Révolte', dans : Hélène Cazes ed., Bonaventura Vulcanius, works and networks : Bruges 1538 – Leiden 1614 (Leiden & Boston, 2010) 215-222

Lem, Anton van der, 'Een voordelige vrede : het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621', in: Geschiedenis magazine 44 (2009), afl. 3 (april) 14-19

Lem, Anton van der, 'Willem van Oranje, een strateeg van formaat', in: Protestants Nederland. Maandblad van de Vereniging Protestants Nederland 74 (2008), nr. 4 (april), pp. 5-9, nr. 5 (mei), pp. 13-17; nr. 6/7 (juni/juli), pp. 14-20

Lem, Anton van der, Verbeeldingen van vrijheid. Partijtekens en nationale symboliek in de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog 1564-1584 (Utrecht, 2006)

Lem, Anton van der, 'Kampf im Druck. Die Anfangsjahre des niederländischen Aufstandes in Pampheten und Bildern', in:  Martina Fuchs, Alfred Kohler, Ralph Andraschek-Holzer (Hgg.), Geschichte in Bildern?, Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit 6 (2006) 2, 69-86

Lem, Anton van der, 'Willem van Oranje verheerlijkt en verguisd', in: Paul Hoftijzer, Kasper van Ommen, Geert Warnar, Jan Just Witkam red., Bronnen van kennis : Wetenschap, kunst en cultuur in  de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek (Leiden, 2006) 73-84

Lem, Anton van der, 'Den Briel: Sint-Catharinakerk; Watergeuzen veroveren Brielle, 1 april 1572', in: Maarten Prak (red.), Plaatsen van herinnering : Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam, 2006) 24-35

Lem, Anton van der, 'Tolerantie. Het gedoogbeleid in de zestiende eeuw', in: Wim van Noort en Rob Wiche (red.) Nederland als voorbeeld (Hilversum, 2006) 27-39; bewerkt verschenen als: ‘Religievrede of scherpslijperij. Godsdienstige tolerantie in de Republiek’, Geschiedenis Magazine 41 (2006) nr. 6, 42-47

Lem, Anton van der, 'Ode auf republikanische Freiheit in Zeiten des Absolutismus : Schillers Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande', in: Das Parlament : Thema: 200. Todestag von Friedrich Schiller, 55 nr. 13/14, 29. März/4. April 2005, 8

Lem, Anton van der, 'Epos voor de vrijheid. Boek Friedrich Schiller over Opstand na twee eeuwen vertaald', in: Mare di Libri : Boekenbijlage van het Leids Universitair Weekblad Mare 2, nr. 3, 17 maart 2005, 5.

Lem, Anton van der, 'Een digitaal monument voor Willem van Oranje. De inventarisatie van zijn brieven voltooid', in: Spiegel Historiael : magazine voor geschiedenis en archeologie 40 (2005) 131-135

Lem, Anton van der, 'De strijd om de Vlaamse havens tijdens de Tachtigjarige Oorlog', in: Dirk de Vries, Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604 : een kroniek in kaarten. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse universiteitsbibliotheek van 12 augustus – 12 september 2004 (Leiden, 2004) 9-26

Lem, Anton van der, 'Het nationale epos. Geschiedenis in één greep', in: De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000. Jo Tollebeek, Tom Verschaffel, Leonard H.M. Wessels red. (Hilversum/Heerlen, Verloren/Open Universiteit, 2002) 177-196

Lem, Anton van der, 'Las imagenes de Carlos V y Félipe II en la historiografía neerlandesa del siglo XIX', in: José Martinez Millán ed., Las imagenes de Carlos V y Felipe II en la historiografía del siglo XIX (2 vol., Madrid, 2000)

Lem, Anton van der, 'Van de prins geen kwaad. De moordplannen van en op prins Willem van Oranje', in: Tom Verschaffel ed., Koningsmoorden (Leuven, 2000) 159-172, 285-287


Lem, Anton van der, 'Concordia et pax civium.
La valeur de la tolérance aux Provinces-Unies: qualité positive ou négative?', in: Guy Saupin e.a., dir., La Tolérance. Colloque international de Nantes (mai 1998). Quatrième centenaire de l'édit de Nantes (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 1999) 121-125

Lem, Anton van der, 'De 16de eeuw', Spiegel Historiael 34 (1999) nr. 7/8, 344-346

Lem, Anton van der, 'Menno Simons in de Nederlandse geschiedschrijving', Doopsgezinde Bijdragen 22 (1996) 10-19

Leman, Auguste, Urbain VIII et la Rivalité de la France et de la Maison d'Autriche de 1631 à 1635 ( Lille, 1920)

Leman, Auguste, `Urbain VIII et les origines du congrès de Cologne de 1636', Revue d'Histoire Ecclésiastique 19 (1923) 370-383

Leman, Auguste, `Contribution à l'histoire de la conspiration des nobles belges en 1632', in: Mélanges de philologie et d'histoire : publiés à l'occasion du cinquantenaire de la faculté des lettres de l'Université catholique de Lille (Lille, 1927) 121-157

Leman, Auguste, Richelieu et Olivarès, leurs négociations secrètes de 1636 à 1642 pour le rétablissement de la paix (Lille, 1938) 

Lemminck, F.H.J., Het ontstaan van den Staten van Zeeland (Roosendaal, 1951)

Lenarduzzi, Carolina, ‘De oude geusen teghen de nieuwe geusen’. De dynamiek van het oorlogsverleden ten tijde van het Twaalfjarig Bestand’, Holland. Historisch tijdschrift 43.2 (2011) 65-81.

Lensaeus, J., De unica religione studio catholicorum principum in republica conservanda (Leuven, 1579)


Leo, Heinrich, Zwölf Bücher niederländischer Geschichten (2 dln., Halle, 1832-1835)

Leo, Heinrich, 'Niederländische Geschichte' [n.a.v. zeven Leidse dissertaties, verschenen in 1835-1836] Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Herausgegeben von der Societät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin 1 (1837) kolom 286-318

Lesaffer, Randall, Defensor pacis Hispanicae : de kardinaal-infant, de Zuidelijke Nederlanden en de Europese politiek van Spanje: van Nördlingen tot Breda (1634-1637)  (Kortrijk-Heule, [1994])

Lievois, Daniel, 'Parma, haver en Spaanse wijn', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 319-335

Linde, S. van der, Jean Taffin. Hofprediker en raadsheer van Willem van Oranje (Amsterdam, 1982)

Linden, H. van der, 'La pacification de Gand et les États-Généraux de 1576', in: Études d'histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne (Bruxelles, 1937) 357-365

Liste chronologique des Edits et Ordonnances de Charles-Quint (Bruxelles, 1885)

Lonchay, Henri (ed.), Commentario del coronel Francisco Verdugo de la guerra de Frisa (Bruxelles, 1899). Opnieuw uitgegeven door Jan van den Broek: Francisco Verdugo: Verslag over mijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595) (Groningen, 2009).

Lonchay, Henri, De l'attitude des souverains des Pays-Bas à l'égard du pays de Liège au XVIe siècle. Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, 41 (1888)

Lonchay, H., 'Étude sur les emprunts des souveraines belges au XVIe et au XVIIe siècle', Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres (1907) 921-1013

Lonchay, H., J. Cuvelier (ed.), La correspondance de la cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle (3 tom., , Bruxelles, 1923)

Lothian, William, The history of the United Provinces of the Netherlands. From the death of Philip II, to the truce made with Albert and Isabella (London, 1780)

Lottin, Alain en Solange Deyon, Les "casseurs" de l'été 1566: l'iconoclasme dans le Nord (Paris, 1981). Tweede druk Lille 1986, derde druk verrijkt met illustraties en een voorwoord Villeneuve d'Ascq 2013 

Lottin, Alain, La révolte des Gueux en Flandre, Artois et Hainaut (politique, religion et société au XVIè siècle) (Editions Les Echos du Pas-de-Calais, 2007). Heruitgave 2016 door Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq

Lottin, Alain, 'Nobles, calvinistes et Gueux en 1566: trois figures de la révolte, Escobecques, Longastre, Hannescamps', Revue du Nord 94 (2012) 307-325. Themanummer Les protestants du Nord de la France et des anciens Pays-Bas (XVIe siècle-XIXe siècle) geredigeerd door Alain Joblin  

Lovett, A.W., 'A new governor for the Netherlands: the appointment of Don Luis de Requesens', European Studies Review 1 (1971) 89-103

Lovett, A.W., 'The governorship of don Luis de Requesens, 1573-1576. A Spanish view', European Studies Review 2 (1972) 187-199

Lovett, A.W., 'Some Spanish attitudes to the Netherlands, 1572-1578', Tijdschrift voor Geschiedenis 85 (1972) 17-30

Lovett, A.W., 'Francisco de Lixalde: a Spanish paymaster in the Netherlands, 1567-1577', Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1971) 14-23

Lovett, A.W., Philip II and Mateo Vázquez de Leca : the government of Spain (1572-1592) (Genève, 1977)  Gebaseerd op proefschrift auteur Cambridge 1968-1969 o.d.t.: Philip II, Don Luis Requesens, and the Netherlands: a Spanish problem in government (1573-1576)

Lynch, J., Spain under the Habsburgs I (Oxford, 19913)

Lijndrajer, Pieter, De ontwikkeling der stadhouderlijke macht onder prins Frederik Hendrik (Amsterdam, 1859)

M

MacDermott, James, England and the Spanish Armada. The necessary quarrel (New Haven, CT, 2005)

Maddens, N., De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van Karel V (1515-1550) (Kortrijk-Heule, 1978)

Maczkiewitz, Dirk, Der niederländische Aufstand gegen Spanien (1568-1609) : eine kommunikationswissenschaftliche Analyse (Münster, 2005)

Maddens, N., 'Een verslag over de toestand in de kasselrij Ieper (1589)', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 95-106

Maddens, Niklaas, '1588-1591, een scharnierperiode in de fiscale geschiedenis van de Staten van Vlaanderen', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 357-371

Madou, Mireille J.H., De Goudse Glazen kostuumhistorisch bekeken (Gouda, 1988)

Mahieu, E., 'Le protestantisme à Mons, des origines à 1575', Annales du cercle archéologique de Mons 66 (1965-1967) 129-247

Malengreau, G., L'esprit particulariste et la révolution des Pays-Bas au 16e siècle, 1578-1584 (Louvain, 1936)

Maltby, W.S., Alba. A biography of Fernando Alvarez de Toledo, third duke of Alba 1507-1582 (Berkeley/Los Angeles, 1983)

Marcks, E., Gaspard von Coligny und das Frankreich seiner Zeit (Stuttgart, 1896)

Marañon, Gregorio, Antonio Pérez (Madrid, 1998)

Marichalar marqués de Montesa, Antonio, Julián Romero (Madrid, 1952)

Marinus, Marie Juliette, 'De protestanten te Antwerpen (1585-1700)', Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 2 (1993), nr. 4, p. 327-343

Marnef, Guido, 'Het protestantisme te Brussel, ca. 1567-1585', Tijdschrift voor Brusselse geschiedenis 1 (1984) 57-61

Marnef, Guido, 'Het protestantisme te Brussel onder de "Calvinistische Republiek", ca. 1577-1585', in: W.P. Blockmans, H. van Nuffel red., Staat en religie in de 15e en 16e eeuw (Brussel, 1986)

Marnef, Guido, 'Een Gentse proost in Keulen: Bucho Aytta en zijn rol in de Opstand, 1579-1581', in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 75-86

Marnef, Guido, Het Calvinistisch Bewind te Mechelen (1580-1585) (Kortrijk/Heule, 1988)

Marnef, Guido, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577 (Amsterdam/Antwerpen, 1996)

Marnef, Guido, 'Publiek versus geheim: Adriaen van Haemstede en zijn streven naar een publieke kerk te Antwerpen in 1558', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 373-383

Marnef, Guido, 'The dynamics of reformed religious militancy: the Netherlands, 1566-1585', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 51-68

Marnef, Guido, 'The dynamics of Reformed militancy in the Low Countries: the Wonderyear' in: N. Scott Amos, Andrew Pettegree, Henk van Nierop red., The education of a christian society. Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997 (Aldershot etc., 1999) 193-210

Marnef, Guido, 'The Netherlands', in: Andrew Pettegree ed., The Reformation World (London/New York, 2000) 344-364 

Marnef, Guido, 'Burgemeester in moeilijke tijden: Marnix en het beleg van Antwerpen', in: H. Duits, T. van Strien (red.), Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde (Hilversum, 2001) 28-36

Marnef, Guido, 'Betreurd en/of gevierd? De val van Antwerpen (1585)', in: Jo Tollebeek, Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem, 2009) 130-136

Marnef, Guido, 'The process of political change under the calvinist republic in Antwerp (1577-1585)', in: Des villes en révolte : les républiques urbaines aux Pays-Bas et en France pendant la deuxième moitié du XVIe siècle (2010) 25-33

Marnef, Guido 'Belgian and Dutch post-war historiography on the protestant and catholic reformation in the Netherlands', Archiv für Reformationsgeschichte : internationale Zeitschrift zur Erforschung der Reformation und ihrer Weltwirkungen 100 (2009) 271-292. Met samenvatting in het Duits

Marnef, Guido, 'De Val van Antwerpen (1585) : betreurd en/of gevierd?', in: Het geheugen van de Lage Landen (2009) 130-137

Marnef, Guido, 'Resistance and the celebration of privileges in sixteenth-century Brabant', in: Public opinion and changing identities in the early modern Netherlands : essays in honour of Alastair Duke (Leiden, Boston, 2007) 125-139

Marnef, Guido, 'Steenvoorde, 10 augustus 1566 : de Beeldenstorm', in: Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm (2007) 518-529

Marnef, Guido, 'Een ongemakkelijke relatie : calvinisten en lutheranen in Antwerpen en Brussel (1566-1585)', in: Violet Soen en Paul Knevel (red.), Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden (Maastricht, 2013) 65-81, 109

Marneffe, Edg. de (ed.), La principauté de Liège et les Pays-Bas au XVIe siècle. Correspondances et documents politiques recueillis et publiés par - (3 dln., Luik 1887)

Marshall, Sherrin, The Dutch Gentry, 1500-1650. Family, faith and fortune (New York/London, 1987)

Martens, Erik, 'Boeschepe, 12 juli 1562: een ophefmakende hagepreek', in: De Nederlanden 'Extra Muros' 28 (2006) 7-30

Martin, Colin en Geoffrey Parker, The Spanish Armada (herziene editie; Manchester, 1999)

Martínez Millán, José (red.), Felipe II y el arte de su tiempo (Madrid, 1998)

Martínez Millán, José, Carlos Reyero, El siglo de Carlos V y Felipe II : la construcción de los mitos en el siglo XIX  (2 dln., Madrid, [2000])

Marx, Ernst, Die Anfänge des niederländischen Aufstandes: (1555-1564) (Leipzig, 1896)

Marx, Ernst, Studien zur Geschichte des niederländischen Aufstandes (Leipzig, 1902)

Mattingly, G., The defeat of the Spanish Armada (Londen, 1959)

Mattingly, G.,  La derrota de la Armada Invencible (Madrid, 1985)

Meadow, Mark A., `Ritual and civic identity in Philip II's 1549 Antwerpe "Blijde Incompst"', in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 37-68

Meerendonk, L. van de, Tussen Reformatie en Contra-Reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en Meijerij van 's Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570 (Tilburg, 1967)

Mees, W.C., Lamoraal van Egmond (Assen, 1963)

Meester de Ravestein, Bernard de, Lettres de Philippe et de Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639) ( Bruxelles, 1943) (Publications de la Commission Royale d'Histoire)

Meester, B. de, Le Saint-Siège et les Troubles des Pays-Bas 1566-1579 (Leuven, 1934)

Meilink, P.A., 'Notulen en generaal advies van de Staten Generaal van 1557/1558', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 55 (1934) 263-369

Meinert, Hermann, Wolfram Dahmer (Hrg.), Das Protokollbuch der Niederländischen Reformierten Gemeinde zu Frankfurt am Main 1570-1581 (Frankfurt am Main, 1977)

Meij, J.C.A. de, 'De Watergeuzen in de Nederlandse geschiedschrijving', Tijdschrift voor Geschiedenis 83 (1970) 358-377

Meij, J.C.A. de, De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 (Amsterdam-London, 1972)

Meij, J.C.A. de, De Watergeuzen, piraten en bevrijders (Haarlem, 1980)

Meij, J.C.A. de, 'De watergeuzen. Gangmakers van de Opstand', Spiegel Historiael 29 (1994) 482-487

Men sagh Haerlem bestormen (Haarlem, 1973)

Mercier, Ch., 'Les théories politiques des Calvinistes dans les Pays-Bas à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle’, Revue d’Histoire Ecclésiastique 29 (1933) 25-73

Meteren, Emanuel van, Historien der Nederlanden, en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612 (Amsterdam, 1652)

Meijer, Bert W., Parma e Bruxelles : committenza e collezionismo farnesiani alle due corti ([Parma], 1988) 

Meyer O.P., Albert de, Le procès de l'attentat commis contre Guillaume le Taciturne, prince d'Orange 18 mars 1582 (Bruxelles, 1933)

Michielse,  Henk, Jan Out, Gerrit Schutte red., Geuzen en papen: katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (Hilversum, 2013)

Mignet, F.A.M.A., Antonio Perez et Philippe II (Bruxelles, 1845)

Mironneau, Paul, Isabelle Pébay-Clottes red., Paix des armes Paix des âmes : Actes du colloque international tenu au Musée national du château de Pau et à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour les 8, 9, 10 et 11 octobre 1998 (Paris, 2000) 

Moeller, Bernd, 'Die Reformation', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 77-85

Molhuysen, P.C., 'De aanslag van Jaureguy op Willem I', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6 (1848) 46-53

Moll, W., De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567 (Groningen, 1915)

Monod, Paul Kléber, The power of kings : monarchy and religion in Europe 1589-1715  (New Haven, 1999) Bespreking door Alastair Hamilton, `Leviathan enthroned’, Times Literary Supplement, June 16, 2000, p. 30.

Moreau, E. de, 'Le clergé des Pays-Bas méridionaux à l'époque des Troubles', Koninklijke Belgische Academie. Mededelingen van de klasse der letteren en der morele en staatskundige wetenschappen, 5de reeks, 33 (1947) 195-214

Moreau, E. de, 'Het katholiek herstel in de Zuidelijke Nederlanden', Algemene Geschiedenis der Nederlanden VI (Utrecht/Antwerpen 1953)

Moreau, G., Histoire du protestantisme à Tournai jusqu'à la veille de la révolution des Pays-Bas (Paris, 1962)

Moreau, G., 'Catalogue des livres brûlés à Tournai par ordre du duc d'Albe (16 juin 1569)', Horae Tornacenses (Doornik, 1971) 194-213

Moreau, G. (ed.), Chronique de Tournai par Pasquier de la Barre (1500-1565) (Bruxelles, 1975)

Mörke, Olaf, 'Sovereignty and authority: the role of the court in the Netherlands in the first half of the seventeenth century', in: Princes, patronage and the nobility. The court at the beginning of the modern age c. 1450-1650. Ronald C. Asch, Adolf M. Birke (red.) (Londen, 1991) 455-477

Mörke, Olaf, 'Stadtholder' oder 'Staetholder'? : die Funktion des Hauses Oranien und seines Hofes in der politischen Kultur der Republik der Vereinigten Niederlande im 17. Jahrhundert (Münster, 1997)

Mörke, Olaf, Wilhelm von Oranien, 1533-1584. Fürst und ‘Vater’ der Republik (Stuttgart, 2007).

Mörke, Olaf, 'The content, form and function of Swiss and Dutch images of history', in: André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (eds.), The republican alternative. The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam, 2008) 171-189

Motley, John Lothrop, Der Abfall der Niederlande und die Entstehung des holländischen Freistaats (3 dln., Dresden, 1857-1860)

Moureaux, Ph., en J. Ruwet, Rester distincts. Les Pays-Bas de 1421 à 1794 (... 1975)

Mout, M.E.H.N., Plakkaat van Verlatinge 1581. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands (Den Haag, 1979)

Mout, M.E.H.N., 'Turken in het nieuws. Beeldvorming en publieke opinie in de zestiende-eeuwse Nederlanden', Tijdschrift voor Geschiedenis 97 (1984) 362-381

Mout, M.E.H.N., 'Van arm vaderland tot eendrachtige republiek. De rol van politieke theorieën in de Nederlandse Opstand', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 101 (1986) 345-365

Mout, M.E.H.N., 'Armed resistance and calvinism during the Revolt of the Netherlands', in: J. van den Berg, P.G. Hoftijzer ed., Church, change and revolution. The fourth anglo-dutch church history colloquium (Leiden, 1991) 57-68

Mout, Nicolette, 'Reformation, revolt an civil wars: the historiographic traditions of France and the Netherlands', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 23-34

Mochizuki, Mia Margaret, The Netherlandish image after iconoclasm, 1566-1672 : material religion in the Dutch Golden Age  (Aldershot,  2008)

Mulder, A.W.J., Juliana van Stolberg, `ons aller vrouwe-moeder' (Amsterdam, z.j.2)

Mulder, Jan-Joris, De uitvoering der geloofsplakkaten en het stedelijk verzet tegen de inquisitie te Antwerpen, 1550-1566 in: Twee verhandelingen over de Inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw (Gent/Den Haag, 1897) Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis, nr. 6. (Brussel, 1961)

Mulder, L. (ed.), Journael van Anthonis Duyck. Met inleiding en aantekeningen door L. Mulder (3 dln., ’s-Gravenhage, 1862-1866)

Müller, Johann Gottlob, 'Cardinal Granvella und sein Einfluss auf den niederländischen Freiheitskampf unter Philipp II.', in: Programm der Realschule zu Neustadt-Dresden als Einladungsschrift zu den öffentlichen Prüfungen am 16., 17. und 18. März 1864 (Dresden, 1864)

Müller, Johannes Martin, Exile memories and the Dutch Revolt : The narrated diaspora, 1550-1750 (Leiden, 2014)

Muller, P.J., Willem van Oranje (Baarn, 1914)

Muller, P.L., Geschiedenis der regeering in de nader geünieerde provinciën tot aan de komst van Leicester (1579-1585) (Leiden, 1867)

Muller, P.L., De staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner wording (Haarlem, 1872)

Muller, P.L., A. Diegerick, Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas (5 dln., Utrecht, 1899)

Muller Fz., S., Mare clausum : bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw  (Amsterdam, 1872)

Münch, Ernst, Geschichte des Hauses Nassau-Oranien 3 dl. (Aachen, 1831-1833) 

N

Namèche, A.-J., Guillaume le Taciturne, prince d'Orange, et la révolution des Pays-Bas au XVIme siècle (2 dln., Louvain, 1890)

Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. C.A. Tamse (red.) (Alphen aan den Rijn, 1979)

Nauta, D., De Nederlandsche gereformeerden en het independentisme in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 1936)

Nauta, D., Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland (Kampen, 1961)

Nauta, D., J.P. van Dooren, O.J. de Jong (red.), De Synode van Emden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking (Kampen, 1971)

Nauta, D., `Les réformés aux Pays-Bas et les Huguenots', Actes du Colloque: l'Amiral de Coligny et son temps (Paris, 1974)

Nauta, D., J.P. van Dooren (red.), De Nationale Synode van Dordrecht. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen (Amsterdam, 1978)

Nehlsen, Eberhard, Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert (Münster, 1993) (Niederlande-Studien 4)

Nève de Mévergnies, J.E., Gand en république. La domination calviniste à Gand (1577-1584) (Gent, 1940)

Nierop, H.F.K. van, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw(Dieren, 1984; Amsterdam, 19902)

Nierop, H.F.K. van, `De adel in de zestiende-eeuwse Nederlanden', Spiegel Historiael 19 (1984) 163-183

Nierop, H.F.K. van, `Willem van Oranje als hoog edelman: patronage in de Habsburgse Nederlanden', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 651-676

Nierop, Henk van, 'A Beggars' Banquet: The Compromise of the Nobility and the Politics of Inversion', European History Quarterly 21 (1991), 419-443

Nierop, H.F.K. van, `Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het compromis der edelen', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 1-27

Nierop, H.F.K. van, `De adel en de Opstand', Spiegel Historiael 29 (1994) 460-467

Nierop, H.F.K. van, `De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 205-223

Nierop, Henk van, `Los cambiantes "iconos" de Guillermo de Orange', in: Guillermo de Orange. De capitán de rebeldes a pater patriae (Madrid, 1998) 5-14

Nierop, Henk van, Het verraad van het Noorderkwartier: oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam, 1999)

Nierop, Henk van, 'The nobility and the revolt of the Netherlands: between church and king, and protestantism and privileges', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 83-99

Nierop, Henk van, Het foute Amsterdam (Amsterdam, 2000)

Nierop, H.F.K. van, 'Oranje boven: Willem van Oranje als zinnebeeld van de natie', in: Willem van Oranjelezing 2001 : Cultuur, samenleving, bestuur (Delft, 2001)

Nierop, Henk van, 'De protestantse graaf voerde hosties aan zijn papegaai : de Beeldenstorm in de Nederlanden', in: Historisch nieuwsblad : tweemaandelijks magazine over geschiedenis en het historisch bedrijf  14 (2005), afl. 2 (mrt.), 10-16

Nierop, Henk van, 'Eender en anders in de Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen', in: Karel Davids, Jan Lucassen, ed. Een wonder weerspiegeld : de Nederlandse Republiek in Europees perspectief  (Amsterdam, 2005) 25-52

Nierop, Henk van, Treason in the Northern Quarter: war, terror and the rule of law in the Dutch Revolt (Princeton, 2009)

Nieuwdorp, Hans, 1585-1985 Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (Antwerpen, 1985)

Nimwegen, Olaf van, 'Deser landen crijchsvolck' : het Staatse leger en de militaire revoluties (1588-1688) (Amsterdam, 2006)

Nippold, W.K.A.,  Wilhelm III, Prinz von Oranien, Erbstatthalter von Holland, König von England (1650-1702) : zum Vierteljahrtausendtag seiner Geburt (14. November 1650) (Berlijn, 1900)

Nobel, Arjan, ‘‘Which of them do belong to the parish or not’. The changing rural parish in the Dutch Republic after the Reformation’ in: Andrew Spicer (red.), Parish churches in the early modern world (Farnham 2016) 179-198

Nolte, M.E., Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven (Nijmegen, 1951)

Noordegraaf, Leo, `Economie en Opstand. Oorzaak en gevolg? Of gevolg en oorzaak?', Spiegel Historiael 29 (1994) 488-493

Noordeloos, P., Cornelis Musius (Mr Cornelius Muys) : pater van Sint Agatha te Delft : humanist, priester, martelaar (Utrecht, 1955)

Noordeloos, P., Pastoor Maarten Donk (2 dln., Utrecht, 1958)

Nuffel, Herman van, Lamoraal van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en legende (Leuven, 1968)

O

Offermans, P.H.M.G., Arbeid en levenstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600) (Zutphen, 1971)

O’Malley, John W., The Jesuits : cultures, sciences, and the arts 1540-1773 (Toronto, 1999)

O’Malley, John W., Trent and all that : renaming Catholicism in the early modern era (Cambridge, Mass., 2000)

Oman, C.W.C., A history of the art of war in the sixteenth century (Londen, 1937)

Oman, C.W.C., `Walter Morgan's illustrated chronicle of the war in the Low countries', Archaelogical Journal 87 (1930) 1-15

Ommeslaeghe, Florent van, Twintig bloedige jaren uit de geschiedenis van Oudenaarde vóór en na october 1572 (Oudenaarde, 1973)

Oosterhoff, F.G., Leicester and the Netherlands 1586-1587 (Utrecht, 1988)

Oosterhuis, Ton, Lumey, de vossestaart, admiraal van de Geuzen (Amsterdam, 1996)

Opstand en onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572 (Dordrecht, 1972)

Opstand en Pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent (Gent, 1976)

Orlers, Jan Janszoon, Den Nassauschen Lauren-crans (Leiden, 1610) (facs.)

Oudendijk, Johanna K., `"Den coninck van hispaengien heb ick altijt gheeert"', in: Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag (Groningen, 1959) 264-278

Oudendijk, Johanna K., Het "contract" in de wordingsgeschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (Leiden, 1961)

Oudendijk, Johanna K., `De kaperbrieven van Willem van Oranje', Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 19 (1964) 133-150

Overdiep, G., De Groninger schansenkrijg: de strategie van graaf Willem Lodewijk; Drenthe als strijdtoneel (Groningen, 1970)

P

Paaps, Tony, Prins Willem van Oranje. Het Orangisme in de abdij van Tongerlo en in de heerlijkheid Essen-Kalmthout (Essen, 1967)

Pagi, Joseph Albert [l'abbé], Histoire des revolutions des Païs-Bas. : Depuis l'an 1559. jusques à l'an 1584 (Paris, 1727) 

Paillard, Charles, Considérations sur les causes générales des troubles des Pays-Bas au XVIe siècle (Bruxelles, 1874)

Paillard, Charles, Histoire des troubles religieux de Valenciennes 1560-1567. Publié d'après des documents inédits (4 dln., Bruxelles/La Haye, 1874-1876)

Paillard, Charles, Huit mois de la vie d' un peuple. Les Pays-Bas dus premier janvier au premier septembre 1566 (Bruxelles, 1878) 

Parker, Charles H., Faith on the margins. Catholics and catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge Mass., 2008)

Parker, Geoffrey, The army of Flanders and the Spanish road 1567-1659 (Cambridge, 1972)

Parker, Geoffrey, `Francisco de Lixalde and the Spanish Netherlands: some new evidence', Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 1-14

Parker, Geoffrey, The Dutch Revolt (London, 1977)

Parker, Geoffrey, Het Spaanse leger in de Lage Landen (Haarlem, 1978)

Parker, Geoffrey, Europese soldaten 1550-1650 (Bussum, 1978)

Parker, Geoffrey, Philip II (London, 1979)

Parker, Geoffrey, Spain and the Netherlands. Ten studies (London, 1979)

Parker, Geoffrey, `Success and failure during the first century of the Reformation', Past and present 136 (1992) 43-82

Parker, Geoffrey, `Maps and Ministers: The Spanish Habsburgs’, in: David Buisseret ed., Monarchs, ministers, and maps : the emergence of cartography as a tool of government in early modern Europe (Chicago, 1992) 124-152

Parker, Geoffrey, `Was Parma ready? The Army of Flanders and the Spanish Armada in 1588', in: Hugo Soly, René Vermeir red., Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof.dr. M. Baelde (Gent, 1993) 279-297

Parker, Geoffrey, The Grand Strategy of Philip II (New Haven, 1998)

Parker, Geoffrey, `Still "Philippizing" after all these years. A review of publications commemorating the quatercentenary of Philip II's death, 1598-1998', Tijdschrift voor Geschiedenis 114 (2001) 214-226

Parker, Geoffrey, zie: González de León. Fernando,

Pasture, A., La restauration religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle (1596-1633) : principalement d'aprés les Archives de la Nonciature et de Visite ad limina (Louvain, 1925)

Pater, J.C.H. de, De Raad van State nevens Matthias, 1578-1581 ('s-Gravenhage, 1917)

Pater, J.C.H. de, Nederland-Vlaanderen. De scheiding in de 16e eeuw historisch belicht ('s-Gravenhage, z.j.?)

Payen, Pontus, Mémoires. A. Henne red. (2 dln., Bruxellesl, 1860-1861)

Peeters, Natasja, 'News, international politics anddiplomatic strategies. Reporting on the visit of Don Louis William of Portugal (1601-1664) to the Southern Netherlands, May 1625', in: Joop W. Koopmans, News and politics in early modern Europe (1500-1800) (Leuven, 2005) 97-114

Pérez-Mínguez, Fidel, D. Juan de Idiaquez, Embajador y Consejero de Felipe II ([San Sebastián], 1935)

Peteghem, P. van, `Vlaanderen in 1576: revolutionair of reactionair?', Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 350

Peteghem, Paul van, `Kardinaal Carlo Carafa, pauselijk gezant in Brussel, Viglius, voorzitter van de geheime raad, en de herinrichting van de bisdommen in de Nederlanden: twee onuitgegeven documenten met toekomst', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 503-517

Peters, Emily, `1549 Knight's game at Binche. Constructing Philip II's ideal identity in a ritual of honour', in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 11-36

Pettegree, Andrew, Foreign protestant communities in sixteenth-century London (Oxford, 1986)

Pettegree, Andrew, 'The exile churches during the Wonderjaar', in: J. van den Berg, P.G. Hoftijzer ed., Church, change and revolution. The fourth anglo-dutch church history colloquium (Leiden, 1991) 80-99

Pettegree, Andrew, Emden and the Dutch Revolt. Exile and the Development of Reformed Protestantism (Oxford, 1992)

Pettegree, Andrew, (red.), Calvinism in Europe 1540-1620 (Cambridge, 1996)

Pettegree, Andrew, `The politics of toleration in the Free Netherlands, 1572-1620',  in: Ole Peter Grell, Bob Scribner (red.), Tolerance and intolerance in the European Reformation (Cambridge, 1996) 182-198

Pettegree, Andrew, (red.), The Reformation world (Londen, 2000)

Pettegree, Andrew, `Religion and the revolt', in: Graham Darby (red.), The origins and development of the Dutch revolt (Londen, 2001) 67-83

Pettegree, Andrew, Europe in the sixteenth century (Oxford, 2002) 

Pettegree, Andrew, ‘France and the Netherlands: the interlocking of two religious cultures in print during the era of the religious wars’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 84 (2004) 319-337

Pfandl, Ludwig, Philippe II. Gemälde eines Lebens und einer Zeit (München, 1938)

Pfandl, Ludwig, Filips II. Zijn leven en zijn tijd (Antwerpen, 1944)

Philippson, M., Heinrich IV und Philipp III (Berlin, 1876)

Philippson, Martin, Ein Ministerium unter Philipp II : Kardinal Granvella am spanischen Hofe : (1579-1586) (Berlin, 1895)

Philips van Marnix van Sint Aldegonde. R. de Smet red. (Antwerpen, 1998)

Piceu, Tim, Over vrybuters en quaetdoenders : terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw) (Leuven, 2008)

Pi Corrales, Magdalena, España y las potencias nordicas. "La otra invencible" 1574 (Madrid, 1983)

Pierson, Peter, Philip II of Spain (London, 1975)

Pierson, Peter, Commander of the Armada. The seventh Duke of Medina Sidonia (New Haven etc. 1989)

Pietromarchi, Antonello, Alessandro Farnese. L'eroe italiano delle Fiandre (Rome, 1999)

Pinchart, Alex., Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570. Avec notice et annotations de - (2 dln., Bruxelles/La Haye, 1859-1865)

Pirenne, Henri, Histoire de Belgique (7 dln., Bruxelles,  I: 19295; II: 19223; III: 19233; IV: 19273; V: 19262; VI: 1926; VII: 1932)

Pirenne, L.P.L., 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis, 1576-1579 (Tongerlo, 1959)

Plate, Oliver, 'Wilhelm I. von Oranien (1533-1584)', in: Susan Richter en Armin Kohnle (red.), Herrschaft und Glaubenswechsel. Die Fürstenreformation im Reich und Europa in 28 Biographien (Heidelberg, 2016) 353-370

Plessis, zie: DuPlessis

Pluijm, J.E. van der, De vestingstad Grol : geschiedenis van de vestingwerken van Groenlo (Groenlo, 1999)

Po-Chia Hsia, R., en H.F.K. van Nierop, Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 2002, reprint 2012) 

Poelhekke, J.J., De vrede van Munster ('s-Gravenhage, 1948)

Poelhekke, J.J., Frederik Hendrik. Een biografisch drieluik (Zutphen, 1978)

Poelhekke, J.J., `De Infanta Isabel 1566-1633', in: C.A. Tamse (red.), Vrouwen in het landsbestuur. Van Adela van Hamaland tot en met Koningin Juliana Vijftien biografische opstellen (Den Haag, 1982) 97-111

Pol, Frank van der, De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw (Kampen, 1990)

Pollak, Martha, `Representations of the city in siege views of the seventeenth century : the war of military images and their production', in: James D. Tracy ed., City walls. The urban enceinte in global perspective (Cambridge, 2000) 605-646 

Pollentier, F., De admiraliteit en de oorlog ter zee onder de aartshertogen (1596-1609) (Brussel, 1972)

Pollitt, Ronald, `The wounding and treatment of William of Orange in 1582', Journal of the history of medicine and allied sciences 37 (1982) 135-158

Pollmann, Judith, 'Eine natürliche Feindschaft: Ursprung und Funktion der schwarzen Legende über Spanien in den Niederlanden 1560-1581’, in: Fr. Bosbach (ed.), Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit (1992) 73-93

Pollmann, Judith, Religious choice in the Dutch Republic. The reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Manchester/New York, 1999)

Pollmann, Judith, 'Women and religion in the Dutch Golden Age', Dutch crossing 24 (2000) 162-182

Pollmann, Judith, 'Countering the Reformation in France and the Netherlands: clerical leadership and catholic violence, 1560-1585)', Past and Present 190 (2006) 83-120

Pollmann,Judith, 'Hey ho, let the cup go round: singing for Reformation in the sixteenth century', in: Heinz Schilling, István György (red.), Religion and cultural exchange in Europe, 1400-1700 (Cambridge, 2006) 294-316

Pollmann,Judith, '"Brabanters do fairly resemble Spaniards after all." Memory, propaganda and identity in the Twelve Years' Truce', in: idem, en Andrew Spicer (red.), Public opinion and changing identities in the early modern Netherlands (Leiden/Boston, 2007) 211-227

Pollmann,Judith, 'Burying the dead, reliving the past: ritual, resentment and sacred space in the Dutch Republic', in: Benjamin J. Kaplan e.a. (red.), Catholic communities in protestant states: Britain and the Netherlands, c. 1570-1720 (Manchester, 2009) 84-102

Pollmann,Judith, 'No mans' land: reinventing Netherlandish identities, 1585-1621', in: Robert Stein enJudith Pollmann (red.), Networks,  regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden, 2009) 241-262

Pollmann,Judith, Catholic identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford, 2011)

Polman, Pontianus, L'élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle, Universitas Catholica Lovaniensis: dissertationes, 2ième série, 23 (Gembloux, 1932)

Porres Marijuan, María Rosario - , Teresa Benito Aguado, `Une frontière face à l'hérésie: Vitoria à l'époque de Philippe II', in: Paul Mironneau, Isabelle Pébay-Clottes red., Paix des armes Paix des âmes : Actes du colloque international tenu au Musée national du château de Pau et à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour les 8, 9, 10 et 11 octobre 1998 (Paris, 2000) 187-204 

Postema, Jan, Johan van den Corput, 1542-1611 : kaartmaker, vestingbouwer, krijgsman (Kampen, 1993)

Postma, F., `De visie van de Nederlandse regering op het verdrag van Augsburg aan de vooravond van de 80-jarige oorlog', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 80 (1966) 141-151

Postma, Folkert, Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (Zutphen, 1983)

Postma, F., `Viglius van Aytta en Joachim Hopperus tegenover de Nederlandse Opstand', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 102 (1987) 29-43

Postma, F., `Nieuw licht op een oude zaak: de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1559', Tijdschrift voor Geschiedenis 103 (1990) 10-27

Postma, Folkert, `Der Statthalter, der Politiker wurde - Der friesische Statthalter Wilhelm Ludwig (1560-1620) und der Konflikt um den Waffenstilstand', in: Horst Lademacher, Oranien-Nassau, die Niederlande und das Reich. Beiträge zur Geschichte einer Dynastie(Münster 1995) (Niederlande-Studien; 13) 25-46

Postma, Folkert, Viglius van Aytta : de jaren met Granvelle, 1549-1564 (Zutphen, 2000)

Postma, Folkert, 'Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) 323-340

Poullet, Edmond, Histoire de la Joyeuse Entrée du Brabant (Bruxelles, 1863)

Poullet, Edmond, Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant (2 dln., Bruxelles, 1870)

Poullet, Edmond, Charles Piot ed., Correspondance du cardinal de Granvelle (12 dln., Bruxelles, 1877-1896)

Press, Viktor, `Wilhelm von Oranien, die deutschen Reichsstände und der niederländische Aufstand', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 677-707

Presser, J. e.a., De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam, 1941) (diverse herdrukken)

Price, Jonathan L., Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. The politics of particularism (Oxford, 1994) 

Prims, Floris, Het Wonderjaar 1566-1567 (Antwerpen, 1941)

Prims, Floris, Beelden uit den cultuurstrijd der jaren 1577-1585 (2 dln., Antwerpen, 1942-1943)

Prins Willem van Oranje 1533-1933(Haarlem, 1933), met bijdragen van: G.L. de Vries Feyens, W.E. van Dam van Isselt, J.C.M. Warnsinck, A. Meerkamp van Embden, H.P. Coster, E.J. Thomassen à Thuessink, Johanna W.A. Naber, E.M.A. Timmer, H. Brugmans, J.D.M. Cornelissen, W.A. Beelaerts van Blokland, E.J. Haslinghuis, S.W.A. Drossaers, J.S. Theissen, F.K.H. Kossmann, E.A. van Beresteyn, A.O. van Kerkwijk, W. Voorbeytel Cannenburg, H.J.P. van Alfen.

Putnam, Ruth, Willem de Zwijger, prins van Oranje, in zijn leven en werken beschreven. Voor Nederland bewerkt door Dr. D.C. Nijhoff ('s-Gravenhage, 1897)

Puype, J.P., en Marco van der Hoeven (red.), Het arsenaal van de wereld. Nederlandse wapenhandel in de Gouden Eeuw (Amsterdam, 1993)

Puype, J.P., en A.A. Wiekart, Van Maurits naar Munster, tactiek en triomf van het Staatse leger (Delft, 1998)

Q

Quatrefages, R., Los tercios españoles 1567-1577 (Madrid, 1979)

Quilliet, Bernard, Guillaume le Taciturne (Paris, 1994)

Quinet, Edgar, Marnix de Sainte-Aldegonde (Paris, 1854)

Quinet, Edgar, Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden (Deventer 1855)

R

Rachfahl, Felix, Margaretha von Parma. Statthalterin der Niederlande (München/Leipzig, 1898)

Rachfahl, Felix, `Die Trennung der Niederlande vom deutschen Reiche', Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 19 (1900) 79-119

Rachfahl, Felix, (red.) Registre de Fr. Lixaldius, trésorier général de l'armée espagnole aux Pays-Bas, de 1567 à 1576 (Bruxelles, 1902)

Rachfahl, Felix, 'Zur vorgeschichte des niederländischen Aufstandes', Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 22 (1903) 69-113

Rachfahl, Felix, Wilhelm von Oranien und der niederländische Aufstand (3 dln., Den Haag, 1906-1924)

Rademakers, B.A.M., `De Const getoond. De beeldtaal van de Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606', in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 129-183

Raeymaekers, Dries, One foot in the palace : the Habsburg court of Brussels and the politics of access in the reign of Albert and Isabella, 1598-1621 (Leuven, 2013)

Raeymakers, Dries, '(On)gewenste allianties. Adellijke huwelijken aan het hof van Albrecht en Isabella (1598-1633)', in: Peter Rietbergen (red.), Sacrale macht. Religie en politiek in vroegmodern Europa. Opstellen aangeboden aan dr. Jacques Geurts (Nijmegen, 2015) 101-124.

Rahlenbeck, Ch., Les subtils moyens par le cardinal Grandvelle avec ses complices inventez pour instituer l'inquisition. Publiés avec une introduction et des notes (Bruxellesl/La Haye, 1976)

Rahlenbeck, C., zie: Wesenbeke, Jacques de,

Ramsay, G.D., The City of London and international politics at the accession of Elizabeth (London, 1975)

Rassow, Peter, Die politische Welt Karls V (München, 1942)

Rassow, Peter, Karl V. Der letzte Kaiser des Mittelalters(Göttingen, 1957); Nederlandse vertaling: Karel de Vijfde (Den Haag, 1962, 1975)

Rassow, Peter, Fritz Schalk (red.), Der Kaiser und seine Zeit (Köln, 1960)

Rauscher, Peter, `Kaisertum und hegemoniales Königtum: Die kaiserliche Reaktion auf die niederländische Politik Philipps II. von Spanien', in: Friedrich Edelmayer, Hispania-Austria II. Die Epoche Philipps II. (1556-1598) (Wien/München, 1999) 57-87

Read, Conyers, `Queen Elizabeth's seizure of the duke of Alva's pay ships', Journal of Modern History 4 (1933) 443-464

Regnault, J.-M. en P. Vermander, `La crise iconoclaste de 1566 dans la region d'Armentières: essai de description et d' interprétation', Revue du Nord 59 (1977) 221-231

Reiffenberg, F. de, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II (Bruxelles, 1842)

Reiffenberg, Frédéric de, fils, Guillaume le Taciturne : poëme (Paris, 1854)

Reitsma, R., Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566-1600 (Amsterdam, 1982)

Renson, G., `Nota's nopens roerend en onroerend goed van Lamoraal van Egmond, na diens decapitatie', in:  Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 49-62

Riba García, Carlos, Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-1591 (Madrid, 1959)

Ridder, Alfred de, Les droits de Charles-Quint au duché de Bourgogne. Un chapitre de l'histoire diplomatique du XVIe siècle (Louvain, 1890)

Riemersma, Jelle C., Religious factors in early Dutch capitalism, 1550-1650 (The Hague, 1967)

Rio, Martin Antonio del, La cronica sobre don Juan de Austria y la guerra en los Paises Bajos. Miguel Angel Echevarria Bacigalupe, Friedrich Edelmayer ed. (Wien/München, 2003)

Ritter, Gerhard, 'Die Ausprägung deutscher und west-europäischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter', Historische Zeitschrift 149 (1934) 240-252

Ritter, Moritz, `Über die Anfänge des niederländischen Aufstandes', Historische Zeitschrift 58 (1887) 385-434

Ritter, Moritz, `Wilhelm von Oranien und die Genter Pacification', Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 3 (1890) 28-

Rittersma, Rengenier C., Egmont da capo - eine mythogenetische Studie (Münster, 2009)

Robaulx de Soumoy, A.L.P. de, Consíderations sur le gouvernement des Pays-Bas (3 dln., Bruxelles : Muquardt [etc.], 1872)

Rodríguez Pérez, Yolanda, De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen : de Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673) (Nijmegen, 2003)

Rodriguez-Villa, A., Don Francisco de Mendoza, almirante de Aragon (Madrid, 1899)

Rodriguez-Villa, A., Ambrosio Spinola, primer marqués de los Balbases (Madrid, 1905)

Rodriguez-Villa, A., Correspondencia de la infanta archiduqueza dona Isabel Clara Eugenia con el duque de Lerma y otros personajes (Madrid, 1906)

Rodriguez-Salgado, Mia J., en Simon Adams ed., England, Spain and the Gran Armada. Essays from the Anglo-Spanish conferences, London and Madrid 1998 (Edinburgh, 1991)

Roegiers, J., `De oprichting en de beginjaren van het bisschoppelijk seminarie te Gent (1569-1623)', Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 27 (1973) 3-192

Roelink, J., `De Nederlandse Opstand een klassenstrijd?' in: G.D.J. Aalders e.a. ed., Kritisch kwintet. Historische opstellen (Amsterdam, 1964) 49-70

Roelink, J., (red.) Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus (Nijkerk, 1946)

Roey, J. van, `De correlatie tussen het sociale beroepsmilieu en de godsdienstkeuze te Antwerpen op het einde der XVIe eeuw', Sources de l'histoire religieuse en Belgique (Louvain, 1968) 239-258

Rodríguez Pérez, Yolanda (ed.), De hond van de hertog van Alva (Amsterdam, 1997)

Rodríguez-Salgado, M.J., The changing face of empire : Charles V, Philip II and Habsburg authority, 1551-1559 (Cambridge, 1988, repr. 2008)

Roey, J. van, De val van Antwerpen 17 augustus 1585 - voor en na (Antwerpen, 1985)

Rogghé, P., `De orangistische putsch van 28 oktober 1577 te Gent', Appeltjes van het Meetjesland .. (1967) 143-181

Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (2 dln., Amsterdam, 19472)

Rogier, L.J., Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen (2 dln., Utrecht/Antwerpen, 1964)

Rogier, L.J., Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813 (Utrecht/Antwerpen, 19733)

Rogier, L.J., Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen (Bilthoven, 1974)

Romans, B., Annals of the troubles in the Netherlands from the accession of Charles V ... a proper and seasonable mirror for the present Americans 2 vol. (Hartford, Conn., 1778-1882)

Romberg, Hermann, Der Prinz von Oranien, Wilhelm Graf von Nassau (Herborn, 1960)

Romein, Jan en Annie, De Lage Landen bij de zee (Amsterdam, 19776)

Romein, Jan, `Willem van Oranje. De bevrijder', in: idem, Erflaters van onze beschaving

Romein, Jan, Het vergruisde beeld. Over het onderzoek naar de motieven van onze Opstand (Amsterdam, 1939)

Roos, Doeke, Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen (Vlissingen, 2003) 

Roosbroeck, R. van, ed., De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders (2 dln. Antwerpen 1929)

Roosbroeck, R. van, Willem de Zwijger. Graaf van Nassau, Prins van Oranje (Den Haag/Antwerpen, 1974)

Rooden, Peter van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990 (Amsterdam, 1996)

Rooze-Stouthamer, C., Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) (Goes, 1996)

Rooze-Stouthamer, C., De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572)  (Hilversum, 2009)

Ros, F.U., Rennenberg en de Groningse Malcontenten (Groningen, 1964)

Rosenfeld, P., `The provincial governors from the minority of Charles V to the Revolt', Standen en Landen 17 (1959) 1-61

Rosier, Bart, The Bible in print. Netherlandish bible illustration in the sixteenth century (2 vol., Leiden, 1997)

Rothenberg, Gunther Erich, 'Maurice of Nassau, Gustavus Adolphus, Raimondo Montecuccoli, and the "Military Revolution" of the Seventeenth Century', in: Peter Paret, Makers of modern strategy from Machiavelli to the Nuclear Age (Princeton, 1986) 32-63

Rowen, H.H., `Neither fish nor fowl: the stadtholderate in the Dutch Republic', in: idem, A. Lossky red., Political ideas and instruments in the Dutch Republic (Los Angelos, 1985) 3-31

Rowen, H.H., The Low Countries in early modern times. A documentary history (New York etc., 1972)

Royaards, H.J., De staats-kerkorde van Willem I, prins van Oranje, in 1583 (Leiden, 1843)

Ruyven-Zeman, Zs. van, Lambert van Noort - inventor (Gouda, 1992) (Goudse Glazendag 1991)

S

Saage, Richard, Herrschaft, Toleranz, Widerstand. Studien zur politischen Theorie der niederländischen und der Englischen Revolution (Frankfurt am Main, 1981)

Saage, Richard, Elemente einer politischen Ideengeschichte der Demokratie : Historisch-politische StudienAxel Rüdiger (ed.) (Berlin, 2007); hierin een hoofdstuk over de Opstand in de Nederlanden.

Salcedo Ruiz, Angel, El coronel Cristobal de Mondragon (Madrid, 1905)

Salverda de Grave, J.J., `Twee inventarissen van het huis Brederode', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 39 (1918) 1-172

Sandoval, Prudencio de, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V (2 dln., Pamplona, 1618-1619)

Santoyo, Julio-Cesar, Atentado en Amberes. La conspiracion de Vitorianos y Bilbainos contra el estatuder Guillermo de Orange 1582 (Vitoria, 1982)

Sarmenhaus, Wilhelm, Die Festsetzung der niederländischen Religionsflüchtlinge im 16. Jahrhundert in Wesel und ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt (Wesel, 1913)

Sawyer, Andrew, 'Medium and message. Political prints in the Dutch Republic, 1568-1632', in: Judith Pollmann en Andrew Spicer (eds), Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands: Essays in Honour of Alastair Duke (Leiden, 2007), 163-187

Sawyer, Andrew, Pictures, Power and the Polity. A Vision of the Political Images of the Early Dutch Republic (1588-1630) Unpublished Ph.D.-thesis, University of Southampton

Schans, T. van der, `God, Nederland en Oranje. Een literatuuroverzicht', Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici 5/2 (april 1994) 16-19

Scharloo, Marjan, `Images of war and peace 1621-1648. The Dutch medals', The Medal 3 (1998) 23-38

Scheerder, J., De Inquisitie in de Nederlanden in de XVIe eeuw (Antwerpen, 1944)

Scheerder, J., `Het drie miljoen goudguldens rekwest', in: Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen (2 dln., Leuven, 1947)

Scheerder, J., De beeldenstorm (Bussum, 1974)

Scheerder, Jozef, Het Wonderjaar te Gent, 1566-1567. Johan Decavele en Gustaaf Janssens ed. Verhandelingen van de maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr. 36 (Gent, 2016)

Schellingwou, Antonius, Op-komste der Neder-landtsche beroerten (Luik, 16462)

Schelven, A.A. van, Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op donderdag 19 december 1918 ('s-Gravenhage, 1919)

Schelven, A.A. van, `Een moordplan van den vader des vaderlands?', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6de reeks, 5 (1927) 1-10

Schelven, A.A. van, `Beschuldigingen van Christopher van Holstein omtrent een betrokken zijn van Oranje in een moordaanslag op Erich van Brunswijk (1578)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 49 (1928) 1-44

Schelven, A.A. van, 'Het verzoekschrift der drie millioen goudguldens (October 1566)', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde  6e reeks, dl. 9 (1929), blz. 1-32

Schelven, A.A. van, `Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 16e-eeuwsche Nederlanden', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6de reeks, 9 (1930) 1-41

Schelven, A.A. van, Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen (Haarlem 1933, Amsterdam 19484)

Schelven, A.A. van, Willem van Oranje's geloof en godsdienstpolitiek. Rede uitgesproken ter herdenking van 's prinsen geboorte in een publieke zitting van den senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam op 27 maart 1933 (Haarlem, 1933)

Schelven, A.A. van, `Het begin van de idee der politieke tolerantie in de 16-eeuwse Nederlanden', in: idem, Uit de strijd der geesten. Historische nasporingen (Amsterdam, 1944) 9-71

Schelven, A.A. van, `De staatsvorm van het Zwitsersche Eedgenootschap de Nederlanden ter navolging aanbevolen', Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen (2 dln., Leuven, 1947) II, 747-756

Schendell, W., Wilhelm von Oranien. Befreier der Niederlande (Weimar, 1950)

Schepper, Hugo de, „Belgium dat is Nederlandt” : Identiteiten en identiteitenbesef in de Lage Landen, 1200 – 1800 (Breda, 2014)

Schepper, Hugo de en G. Janssens, ‘Alexandre Farnèse et le rétablissement de l’autorité de Philippe II aux Pays-Bas. Difficultés et stratégies, 1578-1592’, in: Chr. de Jonghe, H. Cools en S. Derks (eds.), Alessandro Farnese e le Fiandre/Alexander Farnese and the Low Countries (Brepols, Turnhout 2006).

Schepper, Hugo de, Frédéric Perrenot de Granvelle, sieur de Champagney, rebelle comtois aux Pays-Bas (1536-1602)’, in: P. Delsalle en Laurence Delobette (eds.),  La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe - XVIIIe siècles. Actes du Colloque international à Salins, avril 2011, dl II (Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2012).

Schepper, Hugo de, `De kollaterale raden in de katolieke Nederlanden van 1579 tot 1609', these (Leuven, 1972)

Schepper, Hugo de, Tümpel, Chr.L. en De Vet, J.J.V.M. (eds.), La Paz de Münster/The Peace of Munster 1648. Actas del Congreso de Conmemoración/Proceedings of the Commemoration Congress Nijmegen-Cleve 28-30.VIII.1996 (Colección Idea Universitaria, Historia/ Nijmeegse publi­caties voor Nieuwe Geschiedenis nr. 5; Barcelona/Nijmegen 2000), 186 p.

Schepper, Hugo de, ‘De Adel en de Nederlandse staatsvorming, 1200-1600’, in: Tommissen, K (ed.), Liber amico­rum Piet Tommissen. Vlaamse en Nederlandse vrienden schrijven voor hem (Terhulpen: APSIS 2000), p. 88-109.

Schepper, Hugo de, ‘Frederik Perrenot van Champagney (1536-1602), het ‘enfant terrible’ van de familie Granvelle’, in: De Jonge, Chr. en Janssens, G. (eds.), La famille de Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio van Durme dedicatus (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B vol. 17; Leuven: Universitaire Pers, 2000), p. 233-244.

Schepper, Hugo de, ‘La Franche-Comté, Besançon et les Pays-Bas à la fin du XVIème siècle. Un lien faible?’, in: Delsalle, P. en Ferrer, A. (eds.), Les Enclaves territoriales aux Temps Modernes, XVIe-XVIIIe siècles. Actes du Colloque International de Besançon (Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, Collection ‘Historiques’ nr. 706; Besançon/Parijs: Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2000), p. 301-331.

Schepper, Hugo de, Binnen-Nederlandse vluchtelingen en hun acculturatie, 1572-1632’, Ex Tempore.Verleden Tijdschrift KUNijmegen, XIX/3 (2000), p. 14-33.

Schepper, Hugo de, ‘L’État ecclésiastique et religieux des Pays-Bas (espagnols), et des Provinces Unies de 1572 à 1648: Une comparaison ’, in: Labourdette, J.-Fr., Poussou, J.-P. en Vignal, M.-C.  (eds.), Le Traité de Vervins (Collection du Centre Roland Mousnier nr. 4 ; Parijs: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000), p. 171-202.

Schepper, Hugo de en Cauchies, J.M. , ‘Justice, grâce et législation, instruments juridiques du pouvoir princier aux Pays-Bas, 1200-1600’, in: Blockmans, W.  en  Genet, J.-Ph. (dir.), Les origines de l’État moderne en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles, dl. III: A. Padoa-Schioppa (ed.), Justice et législation (Fondation européenne de la Science; Parijs: Presses Universitaires de France, 2000), p. 271-314.

Schepper, Hugo de, ‘Los Países Bajos y la Monarquía Hispánica. Intentos de reconciliación hasta la tregua de los Doce años (1574-1609)’, in: Crespo Solana, A. en Herrero Sánchez, M. (red.), España y las 17 Provincias de los Países Bajos. Una revisión historiográfica, siglos XVI-XVIII (Estudios de Historia Moderna, Colección ‘Maior’ nr. 22; Córdoba: Universidad de Córdoba, 2002), p. 325-354.

Schepper, Hugo de, ‘”Justitie door Gratie”’ krachtens vorstelijke wetgeving in de Nederlanden, 1400-1621’, in:  Broers, E.J.M.F.C. en  Jacobs, B.C.M. (eds.), Interactie tussen wetgever en rechter vóór de Trias Política. Handelingen van het congres gehouden te Tilburg op 12 en 13 december 2002 (Schoordijk Instituut. Centrum voor wetgevingsvraagstukken; Den Haag:  Boom Juridische uitgevers, 2003), p. 109-130.

Schepper, Hugo de, ‘Le voyage difficile de Marguerite de Parme en Franche-Comté et en Flandre, 1580-1583’, in: Mantini, Silvia  (ed.), Margherita d’Austria (1522-1586). Costruzioni politiche e diplomazia, tra corte Farnesiana e Monarchia spagnola (‘Europa delle Corti’. Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento nr. 109; Rome: Bulzoni 2003), p. 127-140.

Schepper, Hugo de en Vrolijk, M. ‘The other face of struggle against violence: Peace and order by clemency in the Netherlands, 1500–1650’, in: Shannon, Thomas F. en Snapper, Johan P.  (eds.), Janus at the Millennium. Perspectives on Time in the Culture of the Netherlands (Publications of the American Association for Netherlandic Studies nr. 15; Dallas/Lanham/Boulder/New York/Oxford: University Press of America, 2004), p. 279-293.

Schepper, Hugo de, ‘De Nederlanden, 1560-1604. Oppositie, Opstand, Oorlog’, in: Thomas, W.  (ed.), De val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende, 1601-1604 (Leuven/Oostende: Davidsfonds, 2004), p. 21-33.

Schepper, Hugo de, B. Thissen e.a. (eds.), Tussen centraal en lokaal gezag. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Opstellen van Wil van de Pas (†) (Werken uitgegeven door Gelre. Vereeniging tot beoefening van de Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht nr. 58; Hilversum: Verloren, 2004), 208 p.

Schepper, Hugo de, ‘Entre compromis et repressión: inquisition et clémence aux Pays-Bas sous Charles Quint’, in: Thiec, G. Le  en Tallon, A.  (red.), Charles Quint face aux Réformes. Colloque international organisé par le Centre d’histoire des Reformes et du protestantisme (11e colloque Jean Boisset), Montpellier, 8-9 juin 2001 Université Paul Valery – Montpellier III (Colloques, Congrès et Conférences sur la Renaissance. Collection dirigée par Claude Blum nr. 49; Parijs/Genève: Honoré Champion/Slatkine, 2005), p. 159-178.

Schepper, Hugo de, ‘Déchirement et scission des Pays-Bas. 1577-1621’, in: Janssens, P). (red.), La Belgique espagnole et la principauté de Liège, 1585-1715, dl. I: Politique (Dexiabank/La Renaissance du Livre, Brussel 2006), p. 135-143 en 414-417.

Schepper, Hugo de, ‘The Individual on Trial in the Sixteenth-Century Netherlands: Between Tradition and Modernity’, in: Parker, Charles H.  en  Bentley, Jerry H. (eds.), Between the Middle Ages and Modernity: Individual and Community in the Early Modern World. Essays dedicated to James Tracy (New York/Toronto/Plymouth UK: Rowman and Littlefield Publishers, 2007), p. 187-209.

Schepper, Hugo de, 'Johan van Drenckwaert, raadsheer van Financiën, de laatste Hollander in de Nederlandse regering te Brussel, 1578-1606', in:  Lach : liber amicorum Coppens Herman / red. Michel van der Eycken, Erik Houtman (Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2007) deel 2, 603-619.

Schepper, Hugo de, ‘Het Nederland van Willem van Oranje: geen Noord en geen Zuid’, in: Coenen, S.  en  Schledorn, L. (red.), Willem van Oranje lezing 2007: Noord en Zuid (Gemeente Delft 2008), p. 9-32.

Schepper, Hugo de, ‘Justicia, gracia y policia en Flandes bajo el Duque de Alba, 1567-1573’, in: Quijano, G. del Ser  (coörd.), Centenario V del nacimiento del III Duque de Alba Fernando Álvarez de Toledo. Actas Piedrahíta, El Barco de Avila y Alba de Tormes, 22 a 26 de octubre 2007 (Diputación Provincial de Ávila, Institución ‘Gran Duque de Alba’ del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Diputación Provincial de Salamanca, Ávila/Salamanca 2008), p. 461-471.

Schepper, Hugo de, ‚Das „Spanische Niederland“. Zum zwölfjährigen Waffenstillstand mit den Vereinigten Provinzen, 1598-1609’, Jahrbuch für Europäische Geschichte, dl X: Ducchardt, H.  (ed.), Europäisches Krisenjahr, 1609/10 (Institut für Europäische Geschichte Mainz; München: R. Oldenbourg 2009), p. 41-76.

Schepper, Hugo de, ‘Les Comtois au gouvernement des Pays-Bas et de la Franche-Comté, 1579-1609’, in:  Delobette, Laurence en Delsalle, Paul  (eds), La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe - XVIIIe siècles. Actes du Colloque international à Vesoul (Haute-Saône) et Tournai (Belgique), les 25, 26 et 27 octobre 2006, dl I: Aspects politiques, diplomatiques, religieux et artistiques (Parijs/Besançon: Les cahiers de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement, Reeks: Transmission et identités nr 5; Presses Universitaires de Franche-Comté, 20091, 20102), p. 173-194.

Schepper, Hugo de, ‘Het Waalse Reconciliatietraktaat en de benoeming van Brabantse raadsheren naast Farnese’, in: Stevens, F.  e.a. (eds), Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok (Turnhout: Taxandria, LXXXI 2009), dl I, p. 199-220.

Schepper, Hugo de, ‘Le gouverneur général Peter Ernst von Mansfeld et les agents espagnols Fuentes et Ibarra aux Pays-Bas en 1593’, in:  Vermeir, R., Ebben, M. en Fagel, R. (eds), Agentes e Identidades en movimiento. España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII (Sílex Universidad, Madrid, 2011), p.89-112.

Schepper, Hugo de, `De mentale rekonversie van de Zuidnederlandse hoge adel na de Pacificatie van Gent', Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 420-428

Schepper, Hugo de, 'De capitulatie van Antwerpen, 1585, en de gevolgen van opstand en scheuring in de Nederlanden, 1577-1648 : proeve van synthese', in: Antwerpen en de scheiding der Nederlanden, 1585-1985 (Antwerpen, [1985])

Schepper, H. de, 'Belgium Nostrum' 1500-1650. Over integratie en desintegratie van het Nederland (Antwerpen, 1987)

Schepper, H.C.C. de, De vrijheid van het denken. De Nederlanden op gescheiden wegen 1577-1648 (Gouda, 1991) (Goudse Glazendag 1989)

Schepper, Hugo de,  'Brabant tussen Spanje en Oranje. Politieke, militaire en institutionele ontwikkelingen 1576-1591', Bijdragen tot de Geschiedenis 75 (1992) 117-138

Schepper, Hugo de,  “Le langage politique de la rébellion néerlandaise, 1560-1600”, dans: E. Pii (ed.), I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo (Il Pensiero Politico – Biblioteca núm. 16; Firenze 1992) 45-66

Schepper, Hugo de, `Betekenis van de Vrede van Munster voor de Nederlanden', in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1998) 209-226

Schepper, Hugo de, `Un Catalán en Flandes: Don Lluis de Requesens y Zuñiga, 1573-1576', Pedralbes. Revista d'Història Moderna . (1998) 157-167

Schepper, Hugo de, `Repressie of clementie in de Nederlanden onder Karel V en Filips II', in: B.C.M. Jacobs, E.C. Coppens, red., Een rijk gerecht. Opstellen aangeboden aan prof.mr. P.L. Nève (Nijmegen, 1998) 341364

Schepper, Hugo de, `L'État ecclésiastique et religieux des Pays-Bas (Espagnols) et des Provinces-unies de 1572 à 1648: Une comparaison', in: Jean-François Labourdette, Jean-Pierre Poussou et Marie-Catherine Vignal red., Le Traité de Vervins (Paris, 2000) 171-201

Schepper, Hugo de, `Binnen-Nederlandse vluchtelingen en hun acculturatie, 1573-1632', Ex tempore. Verleden tijdschrift Nijmegen  19 (2000) nr. 3, 14-33

Schepper, Hugo de, ‘Entre compromis et repressión: inquisition et clémence aux Pays-Bas sous Charles Quint’, in: G. Le Thiec en A. Tallon (red.), Charles Quint face aux Réformes. Colloque international organisé par le Centre d’histoire des Réformes et du protestantisme (11e colloque Jean Boisset), Montpellier, 8-9 juin 2001 Université Paul Valery – Montpellier III  (Colloques, Congrès et Conférences sur la Renaissance. Collection dirigée par Claude Blum nr. 49 - Uitg. Honoré Champion/Slatkine; Parijs/Genève 2005) 159-178

Schepper, Hugo de, ‘Anachronismen, omissies en andere mythevorming in de geschiedenis van de Nederlanden’, Canadian Journal of Netherlandic Studies/ Revue Canadienne d’Études Néerlandaises XXVI/i (2005) 11-32.

Schepper, Hugo de, en J. Geurts, ‘Inleiding’, in: J.Geurts en H. de Schepper (red.), Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk. Handelingen van het  7de Colloquium van de Werkgroep ‘Internationale Verhoudingen, 1350-1800’ gehouden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,  2 november 2001 (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis nr. 4 - Uitg. Shaker Publishing; Maastricht 2006) 3-12

J.Geurts en H. de Schepper (red.), Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk. Handelingen van het  7de Colloquium van de Werkgroep ‘Internationale Verhoudingen, 1350-1800’ gehouden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,  2 november 2001 (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis nr. 4 - Shaker Publishing; Maastricht 2006) II-198 p.

Schepper, Hugo de, ‘Déchirement et scission des Pays-Bas. 1577-1621’, in: P. Janssens (red.), La Belgique espagnole et la principauté de Liège, 1585-1715, dl. I: Politique (Uitg. Dexiabank/La Renaissance du Livre; Brussel 2006) 135-143 en 414-417

Schepper, Hugo de, ‘De mislukte farnesiaanse keuze tot herstel van de Nederlanden’, Delta.Heel-Nederlands maandblad van de Werkgemeenschap De Lage Landen 42 (2006) 14-22

Schepper, Hugo de, en R. Vermeir (red.), Hoge rechtspraak in de oude Nederlanden  (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis nr. 5 - Uitg. Shaker Publishing; Maastricht 2006) VI-104 p.

Schepper, Hugo de en R. Vermeir, ‘Inleiding’, in: Hoge rechtspraak in de oude Nederlanden  (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis nr. 5 - Uitg. Shaker Publishing; Maastricht 2006) 3-11

Schepper, Hugo de, ‘The Individual on Trial in the Sixteenth-Century Netherlands: Between Tradition and Modernity’, in: Charles H. Parker en Jerry H. Bentley (eds.), Between  the Middle Ages and Modernity: Individual and Community in the Early Modern World. Essays dedicated to James Tracy (Rowman and Littlefield Publishers, Lanham//Boulder/New York/Toronto/Plymouth UK, 2007) 187-209

Schepper, Hugo de en G. Janssens, ‘Alexandre Farnèse et le rétablissement de l’autorité de Philippe II aux Pays-Bas. Difficultés et stratégies, 1578-1592’, in: H. Cools, S. Derks en Chr. de Jonghe (eds.), Alessandro Farnese e le Fiandre/Alexander Farnese and the Low Countries(Brepols; Turnhout 2007) (ter perse)

Schepper, Hugo de, ‘Les Comtois au gouvernement des Pays-Bas et de la Franche-Comté, 1579-1609’, in: P. Delsalle (ed.), Les relations politiques, diplomatiques, religieuses et artistiques entre la Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, XIIIe - XVIIIe siècles(Université de Franche-Comté; Besançon 2007) (ter perse)

Schepper, Hugo de, Por la Razón de Estado. ‘Anacronismos, omisiones y otras falsificaciones en la historiografía de los Países Bajos’, in: J. Miguel e.a. (ed.), Libro de homenaje dedicado a Don Antonio Domínguez Ortiz(Universidad de Granada; Granada 2007)

Schepper, Hugo de, ‘Het Nederland van Willem van Oranje: geen Noord en geen Zuid’, in: Noord en Zuid. 9de Willem van Oranje lezing (Delft, 2007)

Schepper, Hugo de, 'Das „Spanische Niederland“. Zum Zwölfjährigen Waffenstillstand mit den Vereinigten Provinzen, 1598-1609’, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte (Mainz/Munchen, 2009) 41-76.

Scherft, P., Het sterfhuis van Willem van Oranje (Leiden, 1966)

Schiller, Friedrich, Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung(oorspronkelijke editie: 1788); vele heruitgaven.

Schiller, Friedrich, De Opstand der Nederlanden. Vertaling Wilfred Oranje. Nawoord en annotaties Eric Moesker. (Amsterdam, 2005).

Schilling, H., Niederländische Exulanten im 16. Jahrhundert. Ihre Stellung im Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte (Gütersloh, 1972)

Schilling, H., `Der Aufstand der Niederlande: bürgerliche Revolution oder Elitenkonflikt?', in: Hans-Ulrich Wehler (red.), Zweihundert Jahre amerikanische Revolution und moderne Revolutionsforschung(Göttingen, 1976) 177-231; repr. in: idem, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte Luise Schorn-Schütte, Olaf Mörke red., (Berlin, 2002) 279-333 

Schilling, Heinz, `The Oranje court: the configuration of the court in an old European republic', in: Princes, patronage and the nobility. The court at the beginning of the modern age c. 1450-1650. Ronald C. Asch, Adolf M. Birke (red.) (Londen, 1991) 441-454

Schilling, Heinz, Civic calvinism in Northwestern Germany and the Netherlands, sixteenth to nineteenth centuries (Kirksville, 1992)

Schilling, Heinz, `Die Geschichte der nördlichen Niederlande und die Modernisierungstheorie', in: idem, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte Luise Schorn-Schütte, Olaf Mörke red., (Berlin, 2002) 334-376

Schilling, Heinz, `Der libertär-radikale Republikanismus der holländischen Regenten. Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Radikalismus in der frühen Neuzeit', in: idem, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte Luise Schorn-Schütte, Olaf Mörke red., (Berlin, 2002) 377-413

Schmidt, Georg, Der Wetterauer Grafenverein : Organisation und Politik einer Reichskorporation zwischen Reformation und Westfälischem Frieden (Marburg, 1989)

Schmidt, Peer,'Das Bild Philipps II. im Reich und in der deutschsprachigen Historiographie', in: Friedrich Edelmayer, Hispania-Austria II. Die Epoche Philipps II. (1556-1598) (Wien/München, 1999) 11-56

Schmidt, Peer, Spanische Universalmonarchie oder "teutsche Libertet" : das spanische Imperium in der Propaganda des Dreißigjährigen Krieges (Stuttgart, 2001) 

Schmitt, Eberhard,'Die Entdeckung und Aneignung der Welt', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 87-97

Schöffer, I., H. van der Wee, J.A. Bornewasser (red.), De Lage Landen van 1500 tot 1780 (Amsterdam, 19781, 19884)

Schoorl, Henk, 'Zorgen over Bergen en de Bergermeer. De nalatenschap van Hendrik van Brederode, 1568-1611', in: M.van der Bijl e.a. (red.), Kennemer historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken (Zutphen, 1987) 63-98

Schrader, Stephanie, `"Greater than ever he was". Ritual and power in Charles V's 1558 funeral procession',  in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 69-94

Schreiber, Heinrich, Die niederländische Sprache im deutschen Urteil (Heidelberg, 1929)

Schrevel, A.C. de, 'Remi Drieux, évêque de Bruges, et les troubles des Pays-Bas', Revue d'Histoire Ecclésiastique 3 (1902) 46-48

Schrevel, A.C. de, Recueil de documents relatifs aux troubles religieux en Flandre 1577-1584 (Bruges, 1921)

Schrevel, A.C. de, Le Traité d'alliance conclu en 1339 entre la Flandre et le Brabant renouvelé en 1578. 2e éd. (Bruges, 1922)

Schrijfster van de jaren 1830 en 31, Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje (Nijmegen, 1835)

Schueren, J.B.J.N. de ridder van der, (red.) Brieven en onuitgegeven stukken van jonkheer Arend van Dorp. Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht, nieuwe serie nr. 44 en 50 (2 dln., Utrecht, 1887-1888)

Schulte Nordholt, J.W., Hoe ziet het geweten er uit? (Gouda, 1993) (Goudse Glazendag 1993)

Schulten, C.M., Met vliegende vaandels en slaande trom : Oorlog in de Lage Landen 1559-1659 (Amsterdam, 2005)

Schulze Schneider, Ingrid, La leyenda negra de España. Propaganda en la guerra de Flandes, 1566-1584 (Madrid, 2008).

Schutte, G.J., Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid (Hilversum, 2000)

Schütz, Karl, 'Karl V. und die Entstehung des höfischen Porträts', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 57-63

Scully, Robert E., '"In the confident hope of a miracle". The Spanish Armada and religious mentalities in late sixteenth century', Catholic Historical Review 89 (2003) 643-670

Secretan, Catherine, Les privilèges berceaux  de la liberté. La Révolte des Pays-Bas: aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619) (Paris, 1990)

Sevens, Theodoor, Vlaanderen voor en tijdens het bewind der Geuzen : eenige bladzijden uit de geschiedenis der XVIe eeuw (Kortrijk, 1888)

Sevens, Theodoor, Handvesten rakende de Wederdoopers en de Calvinisten der XVIe eeuw in de voormalige kastelnij van Kortrijk (Kortrijk, 1925).

Sicking, Louis, La naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'or (Parijs, 2015)

Sibeth, Uwe, Gesandter einer aufständischen Macht. Die ersten Jahre der Mission von Dr. Pieter Cornelisz. Brederode im Reich (1602-09), in: Zeitschrift für Historische Forschung 30 (2003) 19-52

Sigmond, J.P., Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw (Hilversum, 2013)

Silveira, Maria Christina en Carlos Silveira, 'A alimentcao na "Armada Invencivel"', Revista de Historia 36 (1968) 301-312

Slade, Matthew (1569-1628). Letters to the English ambassador. W. Nijenhuis ed. (Leiden, 1986)

Slicher van Bath, B.H., Een Fries landbouwbedrijf in de 2e helft van de 16e eeuw (Wageningen, 1958)

Smit, J.W., `The present position of studies regarding the revolt of the Netherlands', in: J.S. Bromley, E.H. Kossmann red., Britain and the NetherlandsI (London, 1960) 11-28; herdrukt in: P.A.M. Geurts, A.E.M. Janssen (red.), Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd (2 dln., 's-Gravenhage, 1981) II, 42-54

Smit, J.W., `The Netherlands Revolution', in: Robert Forster, Jack P. Greene (red.), Preconditions of revolution in early modern Europe (Baltimore/London, 1970) 19-54

Smitskamp, H., en L.C. Suttorp (ed.), Historische teksten. Stukken betreffende de Vaderlandsche Geschiedenis (Zwolle, 1949)

Sodmann, Timothy (red.), 1568-1648 : zu den Auswirkungen des Achtzigjährigen Krieges auf die östlichen Niederlande und das Westmünsterland (Vreden, 2002).

Soen, Violet, `"C'estoit comme songe et mocquerie de parler de pardon". Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567)', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 119 (2004) 309-328

Soen, Violet, 'Een vredesgezant worstelt met de Pacificatie van Gent. De vreemde wendingen van de vredesmissie in de Nederlanden van Jan van Noircarmes, baron van Selles (1577-1580)', in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis 171 (2005) 135-192

Soen, Violet, ‘De reconciliatie van ‘ketters’ in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520-1590)’, Trajecta, Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 14 (2005) 337-362

Soen, Violet, Geen pardon zonder Paus! : studie over de complementariteit van het koninkrijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576) (Brussel, 2007)

Soen, Violet, 'Between Dissent and Peacemaking. The Dutch Nobility on the Eve of the Revolt (1564-1567), Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 86 (2008)  735-758

Soen, Violet, Par la voye de pacification et negotiation. Verzet, verzoening en 'vredehandel' tijdens de Nedelandse Opstand (1564-1598) (Leuven, 2008) (proefschrift)

Soen, Violet, ¿Más allá de la leyenda negra? : Léon Van der Essen y la historiografía reciente en torno al castigo de las ciudades rebeldes en los Países Bajos (siglos XIV a XVI), in: El ejército español en Flandes 1567-1584 (2008) 27-44

Soen, Violet, Collaborators and parvenus? : fate and fortune of loyal noblemen during the Dutch Revolt (Without place, 2009)

Soen, Violet, ‘De verzoening van Rennenberg (1579-1581). Adellijke beweegredenen tijdens de Opstand anders bekeken’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) 318-333

Soen, Violet, ‘Zwagers aan het Spaanse hof, vredesgezanten in de Nederlandse Opstand. Jan van Noircarmes (†1585) en Karel van Tisnacq jr. (†1597)’ Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij 62 (2009) 189-207

Soen, Violet, 'The loyal opposition of Jean Vendeville (1527-1592): contributions to a contextualized biography', in: The quintessence of lives : intellectual biographies in the Low Countries, presented to Jan Roegiers (2010) 43-61

Soen, Violet, 'The 'Clementia Lipsiana': political analysis, autobiography and panegyric', in: (Un)masking the realities of power : Justus Lipsius and the dynamics of political writing in early modern Europe (2011) 207-231

Soen, Violet, '¿Naturales del país 'espaignolizés'? : agentes de la corte como negociadores de paz durante la Guerra de Flandes (1577-1595) ¿Naturales del país 'espaignolizés'? : agentes de la corte como negociadores de paz durante la Guerra de Flandes (1577-1595)', in: Agentes e identidades en movimiento : España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII (2011) 171-193

Soen, Violet, 'Philip II's quest : the appointment of governors-general during the Dutch Revolt (1559-1598)', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 126 (2011) 3-29

Soen, Violet, 'Desiring of all means of reconciliation : the Act of Abjuration and the peace negotiations during the Dutch Revolt', in: The Act of Abjuration : inspired and inspirational (2011) 45-63

Soen, Violet, 'The Loyal Opposition of Jean Vendeville (1527-1592): Contributions to a Contextualized Biography', in: D. Vanysacker, P. Delsaerdt, J.-P. Delville en H. Schwall, The Quintessence of Lives. Intellectual Biographies in the Low Countries, presented to Jan Roegiers, Turnhout/Leuven/Louvain-la-Neuve, 2010, 43-62

Violet Soen, 'Reconquista and reconciliation in the Dutch Revolt: the campaign of governor-general Alexander Farnese (1578-1592)', Journal of early modern history 6 (2012) 1-22

Soen, Violet, Vredehandel : adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581) (Amsterdam : Amsterdam, 2012) Ook verschenen als online resource

Soen, Violet, en Paul Knevel (red.) Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden (Maastricht, 2013)

Soldoyer, Nicolas, zie: Pinchart, Alex.

Spaans, Joke, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 ('s-Gravenhage, 1989)

Spaans, Joke, `Catholicism and resistance to the Reformation in the Northern Netherlands', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 149-163

Sprenger, R.M., Viglius van Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht 1535-1537 (Nijmegen, 1988)

Squire, Jack Collings, William the Silent (London, 1912)

Stabel, P. en F. Vermeylen, Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en in de heerlijkheid Mechelen: de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572) (Turnhout, 1997)

Stals, Jean, Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et littéraire ('s-Gravenhage, 1954, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst). Oplage van 600 genummer exx. Met in koper gesneden portretten van S.L. Hartz en op de handpers gedrukt door Joh. Enschedé.

Starkey, David, Elizabeth : apprenticeship(London, 2000). Bespreking door Lorna Hutson, `Daddy’s girl makesgood at last’, Timess Literary Supplement, June 16, 2000, p. 10-11

Stauffenegger, Roger, `Granvelle pacifiant', in: Mironneau, Paul, Isabelle Pébay-Clottes red., Paix des armes Paix des âmes : Actes du colloque international tenu au Musée national du château de Pau et à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour les 8, 9, 10 et 11 octobre 1998 (Paris, 2000) 49-63

Steen, Charlie R., A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567 (Utrecht, 1985)

Steen, Jasper van der, ‘Goed en fout in de Nederlandse Opstand’, Holland. Historisch tijdschrift 43.2 (2011) 82-97.

Stemmen des tijds, maart/april 1933, no. 3 en 4: Prins Willem van Oranje, vader des vaderlands, met bijdragen van J.C.H. de Pater, A. Eekhof, A.A. van Schelven, C. Tazelaar, Adriana C. Roose.


Stern, Daniel [ps. van Marie d'Agoult], Histoire des commencements de la République aux Pays-Bas 1581-1625 (Paris, 1872)

Stevens, Harm, Wonderspiegel van Oranje : een geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis (Amsterdam/Zwolle, 2001)

Stevens, Harm, Shades of Orange : a history of the Royal House of the Netherlands (Amsterdam/Zwolle, 2001)

Stirling Maxwell, William, Antwerp delivered in MDLXXVII. A passage from the history of the Troubles in the Netherlands. Illustrated with facsimiles of design by Martin de Vos, Franz Hogenberg and others (Edinburgh, 1878)

Stoppelaar, J.H. de, Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog (Den Haag, 1901)

Strada, Famianus, S.J., De thien eerste boecken der Nederlandtsche oorloge (Dordrecht, 1655)

Strada. Supplément à, (Verg. Pirenne Histoire de Belgique, III, p. 460, n. 2)

Stradling, R.A., The Armada of Flanders. Spanish maritime policy and European war, 1568-1668 (Cambridge, 1994)

Stratenwerth, Heide, en Horst Rabe, `Politische Kommunikation und Diplomatie', in: Kaiser Karl V. (1500-1558) Macht und Ohnmacht Europas (Bonn/Wien, 2000) 27-33

Streisand, Joachim, `Die niederländische Revolution im Geschichtsbild der deutschen Klassik', Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 23 (1975) 295-303

Strengholt, L., `Nieuw werk van Pieter Janssoon Schaghen', in:  M.van der Bijl e.a. (red.), Kennemer historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken (Zutphen, 1987) 99-106

Strong, R.C., J.A. van Dorsten, Leicester's triumph (Leiden, 1964)

Strosetzki, Christoph (ed.), Aspectos históricos y culturales bajo Carlos V = Aspekte der Geschichte und Kultur unter Karl V.  ( Frankfurt am Main : Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 2000)

Sutherland, N.M., The massacre of St. Bartholomew and the European conflict 1559-1572 (London, 1973)

Sutherland, N.M., `William of Orange and the Revolt of the Netherlands: a missing dimension', Archiv für Reformationsgeschichte74 (1983) 201-230; herdrukt in: idem, Princes, politics and religion 1547-1589 (London, 1984) 207-236

Sutherland, N.M., `The foreign policy of Queen Elizabeth, the Sea Beggars and the capture of Brill, 1572', in: Princes, politics and religion 1547-1589 (London, 1984) 183-206

Swart, Erik, 'From "Landsknecht" to "soldier": the Low German foot soldiers of the Low Countries in the second half of the sixteenth century', International review of social history 51 (2006) 75-92

Swart, Erik, Krijgsvolk : militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590 (Amsterdam, 2006)

Swart, Erik, 'Beproefde vriendschap : Willem van Oranje, Günther van Schwarzburg, Georg van Holle en de grenzen van de adellijke loyaliteit ', in: Eef Dijkhof en Michel van Gent (red.), Uit diverse bronnen gelicht : opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Den Haag, 2007) 331-342

Swart, Erik, '"The field of finance": war and taxation in Holland, Flanders, and Brabant, 1572-85', The sixteenth century journal: a journal for Renaissance and Reformation students and scholars 42 (2011) 1051-1071

Swart, Erik, 'De mythe van Maurits en de moderniteit? : militair professionalisme en adelscultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, circa 1590-1625', in: Luc Duerloo en Liesbeth De Frenne (red.), Het verdeelde huis: de Nederlandse adel tussen opstand en reconciliatie (Maastricht, 2011) 101-118

Swart, Erik, ‘Willem van Oranje als krijgsman’, in: Coen Tamse ed., Willem van Oranje en Breda. Officier en ‘grand seigneur’ (Den Haag, 2014) 15-38

Swart, Erik, 'Honour, defeat and the news: the case of the fall of Breda (1625) and the Dutch Republic', European History Quarterly 46 (2016) 6-26

Swart, Erik, 'Bij Haarlem begon de victorie. Een interpretatie van de de rol en het belang van het beleg van Haarlem (1572-1573) in de Nederlandse Opstand', in: Haerlem Jaarboek 2016 (Haarlem 2017) 41-72

Swart, K.W., The miracle of the Dutch Republic as seen in the seventeenth century (London, 1967)

Swart, K.W., `The Black Legend during the Eighty Years' War', in: J.S. Bromley, E.H. Kossmann (red.), Britain and the Netherlands V (Den Haag, 1975) 36-57

Swart, K.W., `Willem de Zwijger', in: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den Rijn, 1979) 45-82

Swart, K.W. `Wat bewoog Willem de Zwijger de strijd tegen de Spaanse overheersing aan te binden?', Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 554-572

Swart, K.W., Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 ('s-Gravenhage, 1994)

recensie: Oranje zonder trommels en trompetten.

Swighem, C.A. van, Architectuur op de glazen van de St.-Janskerk te Gouda (Gouda, 1991) (Goudse Glazendag 1990)

T

Tangelder, F.B.M., Muntheer en Muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw (Arnhem, 1955)

Tamis, James, Daniel Horst, Images of Discord. A graphic interpretation of the opening decades of the Eighty Years' War (Grand Rapids, Michigan, 1993)

Tamussino, Ursula, Margerete von Österreich : Diplomatin der Renaissance  (Graz, 1995)

Tamussino, Ursula, Maria von Ungarn : ein Leben im Dienst der Casa de Austria  (Graz, 1998) 

Tazelaar, J.P., `Vader Willem'. Ter herdenking van den 400sten geboortedag van Prins Willem van Oranje (Haarlem, 1933)

Tepe, Roy, Oog in oog met de martelaren van Gorcum (Gorcum 2012).

Teubner, E., Der Feldzug Wilhelms von Oranien gegen den Herzog von Alba im Herbst des Jahres 1568 (Halle, 1892)

Tex, J. den, Oldenbarnevelt (5 dln., Haarlem/Groningen, 1960-1972)

Tex, J. den, `Maurits en Oldenbarnevelt vóór en na Nieuwpoort', Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 85 (1970) 63-73

Tex, J. den, en A. Ton, Johan van Oldenbarnevelt (Den Haag, 1980)

Teylingen, Augustinus van, zie: Schellingwou, Antonius

Thøfner, Margit, `The court in the city, the city in the court. Denis van Alsloot's depictions of the 1615 Brussels "ommegang"',  in: Reindert Falkenburg e.a. (red.), Hof-, staats- en stadsceremonies : Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 49 (1998) 185-207

Thøfner, Margit, A common art: urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch Revolt(Zwolle, 2007)

Thomas, Werner, `De mythe van de Spaanse inquisitie in de Nederlanden in de zestiende eeuw', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1990) 325-353

Thomas, W., Een spel van kat en muis. Zuidnederlanders voor de Inquisitie in Spanje 1540-1750 (Brussel, 1991)

Thomas, W., en Luc Duerloo, Albert and Isabella 1598-1621 (Turnhout, 1998)

Thomas, Werner, Los protestantes y la Inquisición en España en tiempos de Reforma y Contrarreforma (Leuven, 2001)

Thomas, Werner, La represión del protestantismo en España 1517-1648 (Leuven, 2001)

Thomas, Werner, De val van het nieuwe Troje : Het beleg van Oostende 1601-1604 (Leuven, 2004)

Thomassen. M.H.J.P., Spaansche bijdragen tot de geschiedenis onzer voorvaderen der XVIe eeuw (Maastricht, 1892)

Thompson, I.A.A., `The appointment of the duke of Medina Sidonia to the command of the Spanish Armada', The Historical Journal 12 (1969), no. 2,

Tihon, Amand, 'Analyse et extraits de documents relatifs à l'histoire des Pays-Bas au XVIe siècle', Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 77 (1908) 37-133

Tollebeek, Jo, 'Een begin, een einde. Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)', in:  Jo Tollebeek, Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem, 2009) 138-145

Tongerloo, L. van, Glasschenkingen in de St.-Janskerk (Gouda, 1988) (Goudse Glazendag 1987)

Töpfer, Bernhard, `Die frühbürgerliche Revolution in den Niederlanden', Evolution und Revolution in der Weltgeschichte, Sonderheft Zeitschrift für Geschichtswissenschaft .. (1965) 51-70

Tóth-Ubbens, Magdi, Verloren beelden van miserabele bedelaars : leprozen, armen, geuzen (Lochem, 1987)

Tracy, James D., `With and without the Counter-Reformation: the Catholic Church in the Spanish Netherlands and the Dutch Republic, 1580-1650', Catholic Historical Review 71 (1985) 547-575

Tracy, James D., Holland under Habsburg rule, 1506-1566. The formation of a body politic (Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990)

Tracy, James D., `Émigré and ecclesiastical property as the sheet-anchor of Holland finance', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 255-266

Tracy, James D., For Holland's Garden : the war aims of the States of Holland, 1572-1588 (Amsterdam, 2004)

Tracy, James D., The founding of the Dutch Republic : war, finance, and politics in Holland, 1572-1588 (Oxford, 2008)

Tremayne, Eleanor E., The first governess of the Netherlands, Margaret of Austria (London, 1908)

Trillo, Antonio, Geschichte des Aufstandes und der Kriege in den Niederlanden / Historia de la rebelión y guerras de Flandres. Miguel Ángel Echevarría Bacigalupe ed. (Oldenbourg, 2008)

Trim, David J.B., 'Army, society and military professionalism in the Netherlands during the Eighty Years' War', in: idem (ed.), The chivalric ethos and the development of military professionalism: (Leiden, Boston, 2003) 269-289

Troeyer, P.B. de, Lamoraal van Egmont: een kritische studie over zijn rol in de jaren 1559-1564 (Brussel, 1961)

Troost, W., en J.J. Woltjer, `Brielle in hervormingstijd', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 87 (1972) 307-353

Truman, Ronald W., Spanish treatises on government, society and religion in the time of Philip II (Leiden, 2000)

Turba, Gustav, 'Über das rechtliche Verhältnis der Niederlande zum deutschen Reiche',  Jahresberichte des k.k. Staatsgymnasiums im 13. Bezirke in Wien; Schuljahr 1902/03 (1903)

Turchetti, Mario, `Middle parties in France during the wars of religion', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 165-183

Tussen twee culturen. De Nederlanden en de Iberische wereld 1550-1800. P.J.A.N. Rietbergen, F.M.A. Robben, H. de Schepper (red.) (Nijmegen, 1988)

Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw, zie: Mulder, Jan-Joris, en Frederichs, Julius.

U

Ubachs, P.J.H., `De Nederlandse religievrede van 1578', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 77 (1997) 41-61

De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag, 1979)

Uytterhoeven, Fr., Willem van Oranje en de zelfstandigheidsstrijd der Nederlanden (Brussel, 1933)

Uytven, R. van, `De sociale crisis der XVIe eeuw te Leuven', Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis (1958) ...

Uytven, R. van, `What is new socially and economically in the 16th-century Netherlands', Acta Historica Neerlandica 7 (1974) 18-54

V

Vaernewijck, Marcus van, F. Vanderhaeghen red., Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568 5 dln (Gent, 1872-1881).

Vaernewijck, Marcus van, Joris De Zutter red., Te triest om 't al te vertellen : beeldenstorm in Gent 1566: het ooggetuigenverslag van Marcus van Vaernewijck (Gent, 2016). Een geannoteerde hertaling van twee boeken van de kroniek in modern Nederlands.

Valvekens, Emiel, De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de Opstand tegen Spanje, maart 1576-1585 (Antwerpen etc., 1929)

Valvekens, Em., Philips II. Koning van Spanje, vorst der Nederlanden (Brugge, 1944)

Valvekens, Emiel, De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw (Brussel, 1949)

Vandamme, L., `Een calvinistische gemeente te Ieper tijdens het Wonderjaar', in: H.R. Boudin e.a. (red.), De hervorming in het Ieperse in heden en verleden (z.pl., z.j.) 41-42

Vandamme, L., `Een Brugs edelman in de beginfase van de Opstand: Jacob van Heule (1567-1571), in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 29-47

Vanhoutte, Jürgen, Van robins tot très grands nobles. De sociale klim van het geslacht de Richardot in de Zuidelijke Nederlanden (1540-1701) (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven, 2000)

Vargas, Baltasar de, Breve relacion en octava rima de la jornada que ha hecho el Duque de Alba desde Espana hasta Flandes (Amberes 1568) (Madrid, 1952)

Vázquez de Prada, V., Filips II : heerser van een wereldrijk (Bussum, 1975)

Vázquez de Prada, Valentín, Felipe II y Francia (1559-1598) : política, religión y razón de Estado  (Barañáin, 2004)

Veen, J.S. van (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567 (Arnhem, 1914)

Veldman, Ilja M., `Keulen als toevluchtoord voor Nederlandsche kunstenaars (1567-1612)', Oud-Holland 107 (1993) 34-58

Veldman, Ilja M., 'Religious propaganda in sixteenth-century Netherlandish prints and drawings'  in: N. Scott Amos, Andrew Pettegree, Henk van Nierop red., The education of a christian society. Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands. Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997 (Aldershot etc., 1999) 131-163

Venard, Marc, `Catholicism and resistance to the Reformation in France, 1555-1585', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 133-148

Verbaan, Eddy, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek (Hilversum, 2011)

Verheyden, A.L.E., Het Brugsche Martyrologium (12 oktober 1527 – 7 augustus 1573) (Brussel, 1944)

Verheyden, A.L.E., Het Gentsche martyrologium (1530-1595) (Brugge, 1945)

Verheyden, A.L.E., De Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw (Brussel, 1949)

Verheyden, A.L.E., Le martyrologe Courtraisien et le martyrologe Bruxellois (Vilvorde, 1950)

Verheyden, A.L.E., 'La Réforme à Alost pendant le XVIe siècle', Revue Belge de philologie et d'histoire 29 (1951) 1151-1162

Verheyden, A.L.E., Le protestantisme à Nieuport au XVIe siècle (Bruxelles, 1951)

Verheyden, A.L.E., Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés, 1567-1573 (Bruxelles, 1961) (Flavion-Florennes, 1981)

Verhoef, C.E.H.J., Nieuwpoort 1600 : de bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog ( Soesterberg, 2000)

Verhofstad, K.J.W., De regeering der Nederlanden in de jaren 1555-1559 (Nijmegen, 1937)

Verhulst, A., Het landschap in Vlaanderen in historisch perspectief (Antwerpen, 1964)

Vermaseren, B.A., De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den opstand (Maastricht, 1941)

Vermaseren, B.A., 'Autour de l'édition de l'"Histoire de l'Estat dv Pais Bas et de la religion d'Espagne" par F. de Enzinas dit Dryander 1558', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents 27 (1965) 463-494

Vermaseren, B.A., `Een en ander over de "Zwarte Legende" betreffende Spanje en haar ontstaan in de Nederlanden in de 16de eeuw', in: M.P.A.M. Kerkhof (red.), Publikaties van het Instituut voor Spaanse taal- en letterkunde van de KU Nijmegen (Nijmegen, 1984), 22 p.

Vermaseren, B.A., 'Who was Reginaldus Gonsalvus Montanus?', Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Travaux et documents 47 (1985) 47-77

Vermeesch, Griet, Oorlog, steden en staatsvorming : de grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (1570-1680)  (Amsterdam, 2006)

Vermeir, René, `"Oorloghsvloeck en Vredens Zegen". Madrid, Brussel en de Zuid-Nederlandse Staten over oorlog en vrede met de Republiek, 1621-1648', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000) 1-32

Vermeir, René, In staat van oorlog: Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648 (Maastricht, 2001)

Vermeir, René, 'The ransoming of prisoners taken from the Armada, 1589-1590', Notes and Queries 62 (2015) 59-64

Vermij, R.H., `De aanval op de positie van Gerrit van Assendelft als president van Holland in 1555', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108 (1993) 213-228

Versele, Julie, 'Les secrétaires particuliers des gouverneurs généraux des Pays-Bas sous Philippe II: aux origines de la Secrétairerie dÉ́tat et de Guerre?', dans: René Vermeir, Maurits Ebben y Raymond Fagel, (eds.), Agentes e identidades en movimiento : España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII (Madrid, 2011) 25-48

Vetter, Klaus, Wilhelm von Oranien. Eine Biographie (Berlin, 1987)

Vetter, Klaus, Am Hofe Wilhelms von Oranien (Leipzig, 1990)

Vidal, Claudine, en Frédérique Pilleboue red., La paix de Vervins 1598 (Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne/Société archéologique et Historique de Vervins et de la Thiérache) (Amiens, 1998)

 Vilar, P., 'Problems in the formation of Capitalism', Past and Present nr. 10 (1956) 15-38

Villermont, Ctesse Marie de, Infante Isabelle (2 dln., Paris, 1912)

Vis, G.N.M. en J.J. Woltjer, `De predikanten in Holland in 1566’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80 (2000) 20-45

Vloten, J. van, Nederlands Opstand tegen Spanje in zijn beginselen, aard en strekking geschetst, 1564-67(Haarlem, 1856); omgewerkt tot:

Vloten, J. van, Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje, 1564-1581, naar de oorspronkelijke bescheiden (Schiedam, 1872)

Vloten, J. van (red.), Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt I: 863-1572; II: 1572-1609 (2 dln., Amsterdam, 1864)

Vloten, J. van, Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567 (Utrecht, 1873)

Voolstra, S., `Valerius Schoolmeester (overleden omstreeks 1569). Leven en leer van een menniste hageprediker in Zeeland in de reformatietijd', in: Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (1991) 106-133

Voorst van Beest, C.W. van, De Tachtigjarige Oorlog (Haarlem, 1984)

Voorsteegh, Is., Willem van Oranje's godsdienstig leven ('s-Gravenhage z.j. [1933?])

Vorrink, Joh., Onze Opstand tegen Spanje en zijn leider Willem van Oranje 1558-1588 (Purmerend, 1933)

Vosters, Simon A., De Nederlanden in de Spaanse literatuur (van 1200 tot 1700) (Breda, 2014)

Vrankrijker, A.C.J. de, De motiveering van onzen Opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1564-1581(Nijmegen/Utrecht, 1933; Utrecht, 1979)

Vrankrijker, A.C.J. de, 'Het beroep op de Blyde Incomste en andere privileges in Brabant tegen de Inquisitie en de nieuwe bisdommen in de XVIe eeuw', in: Historisch Tijdschrift 15 (1936) 101-137 en 244-268

Vreede, G.W., Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, et François d'Aerssen suivie de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596 et 1602-1606 (Leiden, 1846)

Vries, Hans de, De Nederlandsche Opstand (Soest, 1942)

Vries Feyens, G.L., Prins Willem van Oranje 1533 24 april 1933 (z.pl., z.j. [Amsterdam 1933]), tafelrede voor De Groote Club `Doctrina et Amicitia'

Vroom, Wim, 'Milking the fat cow. A political allegory on the Netherlands during the Revolt', in: Rijksmuseum Bulletin (vol.60 (2012)/1). Appendix: Manuscript in the Hessisches Staatsarchiv in Marburg, 36-42.

Vrugt, M. van de, De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden (Zutphen, 1978)

Vynckt, L.J.J. van der, Nederlandsche Beroerten onder Filips II. Met de aanteekeningen der beide onlangs verschenen Brusselsche uitgaven (4 dln., Amsterdam, 1823-1826)

W

Waite, Gary K, Reformers on stage : popular drama and religious propaganda in the Low Countries of Charles V, 1515-1556 (Toronto, 2000) 

Walré, Jan van, Willem de Eerste, prins van Oranje (1785) toneelstuk, vermeld in NNBW IV, 1433-1434

Walther, Andr., Die Anfänge Karls V (Leipzig, 1911)

Walther, Andr., Die burgundischen Zentralbehörden unter Maximilian und Karl V (Leipzig, 1909)

Wansink, H., (red.) The Apologie of prince William of Orange against the proclamation of the king of Spain. Edited after the English edition of 1581 (Leiden, 1969)

Wassink, Jos, Wiel Nouwen, Boerenschansen : verscholen voor Staatsen en Spanjaarden (Weert, 2008)

Waterbolk, E.H., Verspreide opstellen (Amsterdam, 1981)

Waters, D.W., The Elizabethan Navy and the Armada of Spain (Greenwich, 1975)​

Waterschoot, W., lezing filologencongres, Nijmegen, 16 april 1984

Wauters, Alphonse, Mémoires de Viglius et d'Hopperus (Bruxelles, 1858)

Weber, Karl von, 'Zur Lebensgeschichte der Prinzessin Anna von Oranien, geb. Herzogin zu Sachsen', Archiv für Sächsische Geschichte 2 (1864) 264-278

Weber, Karl von, Anna Churfürstin von Sachsen : ein Lebens- und Sittenbild des XVIen Jahrh. Nach archiv. Quellen (Leipzig, 1865) 

Wedgwood, C.V., Willem de Zwijger (Amsterdam/Brussel, 19844)

Wee, H. van der, `The economy as a factor in the beginning of the revolt of the Netherlands', Acta Historiae Neerlandicae 5 (Leiden, 1971) 52-67

Weemaes, R. (ed.), Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent. Diarium mei-juni 1611 (Turnhout, 1986)

Weis, Monique, Des villes en révolte : les Républiques urbaines aux Pays-Bas et en France pendant la deuxième moitié du XVIe siècle (Turnhout 2010)

Weis, Monique, 'Deux missions diplomatiques du sécretaire d'État allemand Urbain de Scharenberg en Empire (1560 et 1565/1566)', dans: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 164 (1998) 257-308

Weis, Monique, 'La paix d'Augsbourg de 1555: un modèle pour les Pays-Bas? L'ambassade des princes luthériens allemands auprès de Marguérite de Parme en 1567', dans: Publications du centre européen d'études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 42 (2002) 87-99

Weis, Monique, Légitimer la répression des troubles : les correspondances du pouvoir espagnol avec les princes allemands au début de la révolte des Pays-Bas (1566-1568) (Bruxelles, 2003)

Weis, Monique, Les Pays-Bas espagnols et les états du Saint Empire (1559-1579). Priorités et enjeux de la diplomatie en temps de troubles (Bruxelles, 2003)

Weis, Monique, Philippe de Marnix et le Saint Empire (1566-1578). Les connexions allemandes d'une porte-parole de la Révolte des Pays-Bas (Bruxelles, 2004)

Weis, Monique, 'La peur du grand complot catholique. La diplomatie espagnole face aux soupçons des protestants allemands (1560-1570)', dans: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 32 (2005) 15-30

Weiss, Charles, Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle (9 dln., Paris, 1841-1852)

Wells, Guy Edward, Antwerp and the government of Philip II : 1555-1567. [S.l. : s.n.], 1982 (Ann Arbor, Michigan University)

Wells, Guy Edward, 'The unlikely Machiavellian: William of Orange and the princely virtues', in: Politics and culture in early modern Europe: essays in honour of H.G. Koenigsberger (Cambridge, 1987) 85-94

Welzhofer, Heinrich, 'Die Anfange Wilhelm's von Oranien', in: Friedrich von Raumer (red.), Historisches Taschenbuch deel 5, jg. 10 (Leipzig, 1880) 141-171

Wernham, R.B., Before the Armada: the growth of English foreign policy, 1488-1588 (Oxford, 1966)

Wernham, R.B., After the Armada. Elizabethan England and the Struggle for Western Europe 1588-1595 (Oxford etc., 1984)

Wernham, R.B., The return of the armadas. The last years of the Elizabethan war against Spain, 1595-1603 (Oxford, 1994)

Wesenbeke, Jacques de, Mémoires. Avec une introduction et des notes par C. Rahlenbeck (Bruxelles/La Haye, 1869)

Wessels, L.H.M., ‘Tirano o soberano. La imagen cambiante de Felipe II en la historiografía holandesa desde Bor hasta Fruin (siglo XVI-XIX)’, in: Cuadernos de Historia moderna 22 (1999) 157-181

Wessels, L.H.M., ‘Vader en zoon als probleem. Karel V en Filips II in de Nederlandse historiografie’, Streven 67 (2000) 976-987

Wessem, E. van, Een prince van Orangiën (Utrecht, z.j. [1933?])

Whiting, Roger, The enterprise of England. The Spanish Armada (herziene editie; Stroud en New York 1995)

Wiele, J. van de, `De inquisitierechtbank van Pieter Titelmans in de zestiende eeuw in Vlaanderen', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 97 (1982) 19-63

Wiele, J. van de, `De overheidspolitiek ter bestrijding van de Reformatie in Vlaanderen in de zestiende eeuw vóór de Beeldenstorm: een verhaal van warm en koud blazen', in: Hugo Soly, René Vermeir red., Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber amicorum prof.dr. M. Baelde (Gent 1993) 415-422

Wiele, Johan van de, `Een inventaris van het bezit van Jacob Hessele en Jedtz Hoitema, zijn echtgenote, 1571-1572', in: Joris de Zutter e.a. (red.), Qui valet ingenio. Liber amicorum Johan Decavele (Gent, 1996) 477-48

Wiese, Ernst, Die Politik der Niederländer während des Kalmarkriegs (1611-1613) und ihr Bündnis mit Schweden (1614) und den Hansestädten (1616) (Heidelberg, 1903)

Willem van Oranje, Prins, Brieven. Uitgekozen en toegelicht door M.W. Jurriaanse, in modern Nederlandsch weergegeven door Dr. C. Serrurier, met een woord ter begeleiding door Dr. N. Japikse (Middelburg, 1933)

Willem van Oranje in de historie 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving. E.O.G. Haitsma Mulier, A.E.M. Janssen (red.) (Utrecht, 1984)

Willems, J.F., `Brieven uit Antwerpen geschreven, in de jaren 1581 tot 1584', in: idem, Mengelingen van historisch-vaderlandschen inhoud (Antwerpen, 1833) 89-223

Willems-Closset, M.-P., `Le protestantisme à Lille jusqu'à la veille de la révolution des Pays-Bas (1521-1565)', Revue du Nord 52 (1970) 199-216

Williams, Patrick, Philip II (Basingstoke, 2001)

Willocx, F., L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la principauté de Liège  (Louvain, 1929)

Wilson, Ch., Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands (London, 1970)

Wiltens, Nikolaas (red.), Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken.(5 dln., 's-Gravenhage, 1722-1807)

Winter, P.J. van, `De ontwerpen van de Unie van Utrecht', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Gentootschap 46 (1943) 108-179

Winter, P.J. van, De zeven provinciën (Haarlem, 1954)

Winter, P.J. van, `De Hollandse tuin', in: Het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 8 (1957) 29-121

Winter, P.J. van, Oorlogsduur in oorlogsnamen: over het gebruik van getallen tot steun van historische voorstellingen (Amsterdam, 1972)

Wittman, Tibor, Les Gueux dans les `bonnes villes' de Flandre (1577-1584) (Budapest, 1969)

Witzel, Georg, Gewerbegeschichtliche Studien zur niederländischen Einwanderung in Deutschland im 16. Jahrhundert (Trier, 1910)

Wolf, Karl, Aufbau eines Volksheeres in den Gebieten der Wetterauer Grafenkorrespondenz zur Zeit des Grafen Johann des Ältern und Johann des Mittlern von Nassau-Dillenburg (Wiesbaden, 1937)

Woltjer, J.J., Friesland in Hervormingstijd (Leiden, 1962)

Woltjer, J.J., `Het conflict tussen Willem Bardes en Hendrik Dirkszoon', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 86 (1971) 178-199

Woltjer, J.J., zie: W. Troost

Woltjer, J.J., Kleine oorzaken, grote gevolgen (Leiden, 1975)

Woltjer, J.J., `Dutch privileges, real and imaginery', in: Britain and the Netherlands, V, Some political mythologies (Den Haag, 1975) 19-35

Woltjer, J.J., `De Vrede-makers', in: S. Groenveld, H.L.Ph. Leeuwenberg red. De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979) 56-67; ook in: Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 299-321

Woltjer, J.J., `Stadt und Reformation in die Niederlande', in: Franz Petri ed., Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländische Städten der werdenden Neuzeit (Wien, 1980) 155-167

Woltjer, J.J., Een niew ende onghesien dingh. Verkenningen naar de positie van de kerkeraad in twee Hollandse steden in de zestiende eeuw. College gegeven door J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis van de 16e en 17e eeuw aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 26 april 1985 (Leiden, 1985)

Woltjer, J.J., 'Geweld tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk en de Nederlanden: een vergelijking', Trajecta 3 (1994) 281-296

Woltjer, J.J., `De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving', De Zeventiende Eeuw 10 (1994) 3-23

Woltjer, J.J., Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog (Amsterdam, 1994)

Woltjer, J.J., `De middengroepen in de Opstand', Spiegel Historiael 29 (1994) 468-473

Woltjer, Juliaan, `Political moderates and religious moderates in the Revolt of the Netherlands', in: Philippe Benedict e.a. red., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585 (Amsterdam, 1999) 185-200

Woltjer, J.J., Op weg naar tachtig jaar oorlog : het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond : over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand (Amsterdam, 2011)

Woude, A.M. van der, `De crisis in de Opstand na de val van Antwerpen', Bijdragen voor Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde 14 (1959-1960) 38-57, 81-104

Wybrands Marcussen, W.R., Der Kölner Pazifikationskongress von 1579, onuitgegeven proefschrift (Wien, 1970)

Wijn, J.W., `Het Noord Hollandse regiment in de eerste jaren van de opstand tegen Spanje', Tijdschrift voor Geschiedenis 52 (1949) 235-261

X

X, Strijdschriften over Willem den Zwijger (Roermond, 1891-1893)

Y

Yates, Frances A., The Valois Tapestries (London, 19752)

Younger, Neil, 'If the Armada had landed. A reappraisal of England's defences in 1588', History 93 (2008) 328-354

Z

Zeeuw J.G.zn., P. de, De eerste Oranje. Leven en werk van prins Willem van Oranje (Zwolle, 1933)

Zuilen, Vincent van, 'The politics of dividing the nation: News pamphlets as a vehicle of ideology and national consciousness in the Habsburg Netherlands (1585-1609)', in: Joop W. Koopmans, News and politics in early modern Europe (1500-1800) (Leuven, 2005) 61-79

Zwart, A.C. de, Een Nederlandsche Macchabeër. Het leven van prins Willem I (1533-1584) aan Neerlands jeugd verhaald (Amsterdam, z.j.2 1884)

Zwitzer, H.J., `De militie van den staat’. Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam, 1991)

Zijlstra, Samme, Om de ware gemeente en de oude gronden: geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum, 2000)

Zijp, A., De strijd tussen de Staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566 (Arnhem, 1913)

Zijp, R.P. (red.), Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw (Utrecht, 1986)