Te verrichten werkzaamheden i.v.m. Website

* Betreft:  Nederlandse entree-pagina. De huidige, kwalitatief matige afbeelding, graag vervangen door de betere afbeelding die te vinden is op de website bijzondere collecties, en dan onder de tentoonstellingen: netwerk aan de Leidse universiteit (23 jan. '02)  Gedaan (24-01-02)

* Onder BREDA (in: STEDEN EN LANDEN) staat een afbeelding van het schilderij van Velazquez. Dit dient verkleind, en tevens opgenomen als titelpagina van de Spaanse entree-pagina (23 jan. '02) Gedaan (24-01-02)

* Kun je een Duitse titelpagina maken? Links blauwe kolom, met het woord Jahr und Tag, en dan een link maken naar de betreffende default-pagina? (reeds voorradig in map DUITS). Een afbeelding zoek ik nog (niet gemakkelijk) (23 jan. '02) Gedaan (24-01-02)

* Idem een link maken in de Nederlandse site van "Jaar en dag" naar de nieuwe default-pagina? (23 jan. '02) Gedaan (24-01-02)

Images zitten weer verdeeld over centrale én landenfolders. Beter is ze centraal te beheren, waarvoor ze dus van bijv. Nederlands versleept moeten worden naar de centrale mag "images".

8 mei 2002

Franse pagina: scroll balk verwijderen Gedaan (14-05-02)

Ik zie nu dat de kleur van heading 1 donkerder is dan de andere headings. Zowel in het Frans als in de andere talen. Kun je dit uniformeren? Gedaan (14-05-02)

Kaarten: onderverdelen in kaarten D (didactische kaarten) en H (historische) kaarten, gevolgd door jaartal en trefwoord, gevolgd door jaartal. We gaan ze dus niet nummeren D 1, 2, 3 etc., omdat er immers kaarten "tussen" kunnen komen. 

Hans heeft drie kaarten gescand:

Karel V heer over de zeventien Nederlandsche gewesten (1555)
Economische kaart van de Nederlanden rond 1560
Katholiek Nederland (1953)

Ik stel nu voor ze te omschrijven respectievelijk als:

D 1555 Karel
D 1560 Economie Gedaan (16-05-02)
D 1953 Katholiek Gedaan (16-05-02)

En wil je dan een link maken vanuit de betreffende omschrijving naar de bewuste afbeeldingen?

* Mendoza, Bernardino de, portret: Van Roosbroeck, p. 339. Willem de Zwijger. Zou je deze afbeelding kunnen scannen?  Dit komt onder het kopje geschiedschrijvers (Mendoza). Anton neemt het boek mee van huis.