Filips II vervallen verklaard van de heerschappij

 

Placcaet vande Staten generael vande geunieerde Nederlanden: byden welcken ... men verclaert den coninck van Spaegnien vervallen vande Ouerheyt ende Heerschappije van dese voors. Nederlanden : ... - T'Antwerpen : ten huyse van Christoffel Plantijn, 1581. - [22] p. ; in-4. v.d. Wulp 515.
Plaatsingscode UB  Leiden: 1056 F 45

Hier de plaatjes